Post Oifigeach Tograí in Iarthar Chorcaigh (21 uair) / Project Officer Job in West Cork (21 hours)

Tá post pháirt-aimseartha (21 uair sa tseachtain) mar Oifigeach Tograí/Tionscadail ar an gClár LEADER in Iarthar Chorcaigh á thairiscint ag Comhar na nOileán CTR. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Iarthar Chorcaigh agus is 9.00 r.n. go 5.00 i.n. na huaireanta oibre.

Beidh tuiscint ar shaol na tuaithe, agus ar shaol na n-oileán riachtanach freisin. Beidh Gaeilge labhartha agus scríofa usáideach don phost, chomh maith le taithí ag obair ar an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus le tionscnaimh Cuimsithe Sóisialta.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin.

Is é 5pm 3ú Márta 2017 an sprioc dáta d’iarratais. Chun eolas ar dhualgaisí an Phost, a fháil cuir ríomhphost ag [email protected] roimh an 28ú Feabhra 2017.

Is fostóir comhionannais é Comhar na nOileán CTR

 

Comhar na nOileán CTR, is looking for a part-time Project Officer (21 hours per week) to work on the LEADER Programme in West Cork. The position will be based in the West Cork Area and the working hours will be from 9.00am to 5.00pm.

Applicants should have a thorough understanding of rural & island communities, fluency in Irish desirable and have experience of working on the Rural Development Programme (LEADER), and on Social Inclusion initiatives.

Enquires by email only.

The closing date for applications is 5pm on the 3rd March 2017. For a job description pack please contact [email protected] before 28th February 2017.

Comhar na nOileán CTR is an equal opportunities employer.