LEADER Co-operation Project: Smart Islands in Scotland and Ireland – Supporting Enterprises and Young People

Fáigh iniata Foirm Léiriú Spéise (EOI) chomh maith le heolas faoi thionscnamh LEADER atá Comhar na nOileán rímeadach a bheith mar pháirt de.

Faoi láthair tá muid ag cuartú daoine ó na hoileáin a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa gcéim seo den tionscnamh, ina bhfuil turas seachtaine go dtí na hOileáin Albannach i gceist.

Beidh an turas go dtí an Albain ar siúl sa gcéad tseachtain de Mhí Dheireadh Fómhair 2019 EOI le bheith istigh ag na hiarrthóirí chugainn roimh/ar 29ú Lúnasa 2019

Please find attached the information and Expression of Interest (EOI) form concerning a LEADER project in which we, in Comhar na nOileán, are delighted to be involved.

We are currently trying to identify people from Irish islands that would be interested in taking part in this phase of the project which involves a week-long trip to the Scottish Islands

The Scottish trip takes place in the first week of October with EOI’s to be sent to our office by  29th August 2019.

Foirm Leiriú Spéise / EOI Form

Eolas faoi an Togra / Project Information