Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha i nGaeltacht na Gaillimhe

4 Samhain 2015         An Cheathrú Rua                                                             8.00pm

5 Samhain 2015         An Chrannóg, Rosmuc                                                    6.00pm

5 Samhain 2015         Ionad Pobal Cill Chiaráin                                              8.00pm

9 Samhain 2015         Oifigí C.D.S. Cornamóna /Mám                                     8.00pm

10 Samhain 2015       Arus Uilinn, Moycullen                                                   6.00pm

10 Samhain 2015       Baile Chlár na Gaillimhe                                                8.00pm

11 Samhain 2015       Seanscoil na gCailíní,An Spidéal                                  8.00pm

12 Samhain 2015       Oifigí Comhar Chuigeal, Ceantair na nOileán         8.00pm

Tá socrú déanta ag Comhar na nOileán, GRD agus Comhairle Contae na Gaillimhe an clár LEADER 2014-2020 a sheachadadh ar na hOileáin & i nGaeltacht na Gaillimhe de réir an pholasaí atá leagtha síos ag an Rialtas. Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo, tá muid ag bualadh leis na Pobail & na Comharchumainn lena chinntiú go bhfuil na príomhachtaí atá agaibh clúdaithe inár bplean gníomhaíochta. Beidh muid ag bualadh le coistí a bhfuil baint acu le forbairt pobail san gceantair, ag na h-amanna thuas.

 

Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations on the Donegal Islands / Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha ar Oileáin Dhún na nGall

LEADER 2014 – 2020

Tá Comhar na nOileán Teo ag iarradh bualadh le Pobail Oileáin Dhún na nGall chun fáil amach cé na tograí a mbeadh siad ag iarradh a chur chun tosaigh don chéad Chlár LEADER eile.   Tá fáilte roimh chuile dhuine a bheidh ag iarradh labhairt linn.

Máirt 13ú           Deireadh Fómhair          Oileán Árainn Mhóir,

                                  Ionad an Chroisbhealagh                        7.00pm

 Céadaoin 14ú  Deireadh Fómhair         Oileán Thoraigh,

                                Comharchumann                              7.00pm

 Deardaoin 15ú Deireadh Fómhair An Chrannóg,

                         Comharchumann na nOileán Bheaga, Doirí Beaga 11.00am

Taobh amuigh de na huaire thuasluaite beidh muid ag bualadh le daoine aonair príobháideacha as na hOileáin. Cuir glaoch ar an oifig ag 099-75096 le coinne a dhéanamh.

Beidh deis ag gach oileán agus pobal a gcuid riachtanais agus smaointe  do thionscadail áitiúla pobal agus tionscadail phríobháideacha a chuir san áireamh don Chlár Nua. 

Tuile eolas ar fháil ó:

Comharchumann na nOileáin Bheaga 074 95 32571

Comharchumann Thoraigh 074 91 35502

Comharchumann Oileán Árainn Mhór 074 95 20533

Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir 074 95 20024

Comhar na nOileán Teo   099 75096

 

 

Straitéis Forbartha Áitiúil don Chlár LEADER 2014-2020

Ba mhaith le Comhar na nOileán a chur in iúl go bhfuil an chéad dréacht don Straitéis don Chlár Forbartha Áitiúil curtha i dtoll a chéile le LCDC Chontae na Gaillimhe, An Comhairle Contae, Comhlacht Forbartha Tuaithe na Gaillimhe agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta.  Clúdaíonn sé seo an Contae ar fad agus san áireamh anseo tá Ceantar Bhardas Chonamara ar a n-áirítear na hOileáin agus Gaeltacht na Gaillimhe.

Tá Comhar na nOileán ag déanamh éilimh ar an gclár a sheachadadh ar na hOileáin mar a rinne siad mar Chomhdháil Oileáin na hÉireann riamh anall ó 1994  agus i nGaeltacht na Gaillimhe ó 2012.

Tá Comhar na nOileán i dteagmháil rialta leis na Comharchumainn agus na Coistí Aitiúla Pobail, fud fad oileán na hÉireann, lena chinntiú go bhfuil tosaíochta na nOileán agus na Gaeltachta chun tosaigh sa gClár nua.

Tá riachtanaísí Oileáin Mhaigh Eo pléite leis na pobail agus beidh Comhar na nOileán ar Oileáin Chorcaigh an tseachtain seo.  Tá cruinniú le Pobal Oileán Chléire ag an 8 a chlog, De Máirt an 29ú Meán Fómhair.  Tá cruinnithe beartaithe d’Oileáin Dhún na nGall ar an 13ú & an 14ú Deireadh Fómhair. Tá cruinnithe oileáin na Gaillimhe agus an Ghaeltacht leanúnach.

Chun aon eolas breise a fháil glaoigh ar Phríomh-Oifig Comhar na nOileán in Inis Oírr ag 099 75096.

Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations on the Cork Islands / Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail , coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha ar Oileáin Chorcaigh

LEADER 2014 – 2020

The Local Community Development Committee (Cork County Council),

and Comhar na nOileán Teo are putting together a county strategy for the LEADER Programme 2014 – 2020.

Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations are taking place throughout September on the Cork Islands.

Tue     Sept 29          Oileán Chléire/Cape Clear/Ionad Pobail              8.00pm

Wed    Sept 30          Sherkin Island, Community Centre                       8.00pm

Thurs Oct 01            Bere Island, Community Centre                              8.00pm

(Outside of the above times we will meet with private individuals on the    Islands. We will be on all 3 Islands for a number of hours each day and will be free to meet with individuals and groups.)

 The Small Cork Islands of Heir, Long, Whiddy, and Dursey are welcome to attend any of the above meetings but please call if you want to meet us outside of the above times and it will be arranged.

Every Island and community will have the opportunity to have its needs and ideas for local community projects and private projects included in the community element of the Local Development Strategy for the Cork Islands.

Beidh deis inchur agus plé a dhéanamh tré Ghaeilge ‘sna Ceantair Ghaeltachta agus beidh daoine ar fáil chun freastal ar phobal na Gaeilge.

Everyone is welcome to attend / Tá fáilte roimh chách

 Look out for detailed information in your local parish notes, weekly newspapers, local radio and online

For further information contact:

Bere Islands Project Group          027-75099

Comharchumann Chléire            028-39119

Comhar na nOileán Teo               099 75096