Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

 

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co na Gaillimhe.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, Gaeilge líofa, táithí 3 bliana, ar a laghad, bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus le tionscnaimh Cuimsithe Sóisialta. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le fios@oileain.ie roimh 29 Bealtaine 2018.

Comhar na nOileán CLG, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based on the island of Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, be fluent in Irish, with a minimum of 3 years management experience & a relevant third level qualification and have experience of working on the Rural Development Programme (LEADER), SICAP, management of staff and on Social Inclusion initiatives. For an information pack please contact fios@oileain.ie before 29 May 2018.

 

 

Important Notice Regarding Right of Way

If you access your property by using a right of way over another person’s land you need to make sure that that right of way is registered with the Property Registration Authority (PRA).

The Land and Conveyancing Law Reform Act 2009 originally provided that farmers had to go to court to register existing rights of way before 30th November 2012 or they could lose their right of way.  The Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011 extended the deadline for registration until the 30th November 2021.

Please click here to see how you can register your right of way.

 

Post Lán-Aimseartha Riarthóir (Saoire Máithreachais)

Tá post lán-aimseartha (Saoire Máithreachais) mar Riarthóir á thairiscint ag Comhar na nOileán CTR. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in san oifig in Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe. Is 9.00 r.n. go 5.00 i.n. na huaireanta oibre.

Tá solúbthacht maidir leis an dáta tosaithe:

Mí Lúnasa/Tús Mí M’Fómhair.

Beidh tuiscint ar shaol na tuaithe, agus ar shaol na n-oileán riachtanach. Beidh Gaeilge labhartha agus scríofa riachtanach, chomh maith le taithí ar obair oifige. Beidh scileanna ríomhaireachta ag teastáil chomh maith le cumas maith eagrúchána.

Fiosrúcháin tríd an bhfón 099 75096 nó ríomhphost.

Is é 5pm 11ú Lúnasa 2017 an sprioc dáta d’iarratais. Seol isteach CV ag an oifig nó ag fios@oileain.ie

Is fostóir comhionannais é Comhar na nOileán CTR

Mayo Islands – A funding call for Basic services targeted at hard to reach communities – Playgrounds:  18 April 2017 – 12 May 2017

LEADER closed call for Sub Theme 2: Social Inclusion.

Introduction: 

Mayo Local Action Group for LEADER invites Expression of interest of (EOI) under Objective 5 of the Local Development Strategy to support the development of community facilities for targeted services for hard to reach communities. The sub-theme focuses on improving access to basic services for people living in rural and remote areas and groups who are at risk of social exclusion. Funding under this call will be allocated to projects that support capital investment for the development and enhancement of playgrounds

Priority will be given to projects that:

 • The areas of the greatest need or social disadvantage
 • A balanced approach in terms of geography and location
 • Projects must be economically, financially and socially viable

Overall budget:                           € 422,247.00                     

What can be funded?                   

 • Development of a new playground facility.
 • Upgrading and or extension of an existing facility.

What can’t be funded?                

 • Projects with other sources of available funding.
 • Work that fall under the remit of Mayo County Council.
 • Projects that could displace existing facilities.
 • Projects that do not display a capacity to meet future running costs for the maintenance of the facility and provide adequate public liability insurance.

Who can be funded?                    

Community & voluntary groups and organisations.                                                

Standards           

There are two Standards that proposed multi use playground facilities must adhere to namely, I.S. EN1176 and I.S. EN1177.

I.S. EN1176

 • General safety requirements and test methods
 • Additional specific requirements and test methods for swings
 • Additional specific requirements and test methods for slides
 • Additional specific requirements and test methods for runways
 • Additional specific requirements and test methods for carousels
 • Additional specific requirements and test methods for rocking Equipment
 • Installation, inspection, maintenance and operation

I.S. EN 1177

 • This standard relates to Impact absorbing playground surfacing – safety requirements and test methods

Levels of funding:                                          

Application Type Grant Rate Maximum Funding
Community 75{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} €75,000.00
Islands Community 75{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} €93,750.00
Community* 90{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} €75,000.00

*Higher maximum rates of aid may be applied for community body or applicant up to 90{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} if the applicant can show that they suffer from significant deprivation and social exclusion [Promoters applying for this level of funding must provide evidence that the project is located in an area of significant social and economic deprivation The use of this aid rate will be carefully monitored and the interpretation of this sub-theme will be strictly applied].

Application process:                      There is a two stage process:

Stage 1: Complete the “Expression of Interest” form to determine if your proposal meets the objectives of the County Mayo Local Development Strategy and complies with the LEADER Programme Operating Rules.

Stage 2: Applications that are successful at Stage 1 will be invited to submit a full application with the required supporting documentation. Invitation to application stage does not mean that you will be awarded grant aid as it is a competitive process with limited funding.

Assessment Criteria Weighting
1 Compatibility with Local Development Strategy 20
2 Promoter Capacity 10
3 Financial Viability/Sustainability 15
4 Need and requirement for project 15
5 Innovative, environment and & climate change elements 10
6 Social/Cultural/Economic/ Environmental Impacts 20
7 Priority Area/Area of Disadvantage 10
Total Score 100
Note: A score of 65 is required to progress the project to approval stage. 1-6 must score 50{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} under each individual assessment criteria.

Proposed timeline:

Application process

EOI Stage 1                        

Playgrounds call opens on 18 April 2017.

Closing date for EOIs 12 May 2017.

EOI applicants informed of outcomes by the 17 May 2017.

Application Form Stage 2            

Closing date for application form 15 September 2017.

Who do I contact?   On the Mayo Islands?

Company Name Email Phone
Comhar na nOiléan CTR mary@oileain.ie

fios@oileain.ie

095 45016

099 75096

Regional Network Development Worker Advert – Social Farming

Regional Network Development Worker – Social Farming
 
Regional Network Development worker for Social Farming is being recruited for the West of Ireland, led by South West Mayo Development Company to include – Mayo, Roscommon & Galway

Applications with CV and cover letter to:
Email – nclesham@southmayo.com
Post – FAO Norita Clesham, South West Mayo Development Company, Main Street, Balla, Co Mayo.

Closing Date: 5pm on 17th November 2016

Regional Network Development Worker Advert West

Preas Ráiteas – Costas Áilíniú le Polasaithe Rialtais – Comhlacht na nOileán Dóite

COSTAS ÁILÍNIÚ LE POLASAITHE RIALTAIS – COMHLACHT NA nOILEÁN DÓITE

Taréis athbhreithniú ar an gcinneadh a rinneadh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltacht gan an conradh a thairiscint don Iarratas ar an gClár LEADER a rinne Coiste Áitiúil Forbartha Pobail na Gaillimhe i gcomhar le Comhar na nOileán & Galway Rural Development tá an ráiteas seo le príomh scaoileadh againn.

 • Tugadh le fios do Chomhar na nOileán, taréis iliomad cruinnithe nach raibh aon rogha eile againn ach cloí le polasaí rialtais, tar éis dúinn iarratas a dhéanamh go gcruthófaí fo-reigiúin eile le freastal ar riachtanaisí na nOileán in nGaillimh nó i n’aon Chontae eile.
 • Dhaingní ráiteas an tAire Alan Kelly é seo nuair a cuireadh ceist dála ar an 14 Iúil 2014. Aríst ar an 11ú Feabhra 2015 & aríst i Mí an Aibreáin 2016, dúirt an tAire Stáit Ann Phelan & Oifigí ón Roinn linn go sonrach nach gcruthófaí fó-réigiúin eile. Dúradh go láidir sa bhfreagra nach raibh sé seo ag teacht le polasaí rialtais agus gur b’é an treo ab fhearr lena chinntiú go raibh freastal á dhéanamh ar na hOileáin & Gaeltacht na Gaillimhe & inmharthanachta na Comhlachta, ná áilíniú leis na Coiste Áitiúla Forbartha Pobail chun a chinntiú go mbeadh freastal ar na hOileain agus inbuanaíocht Chomhar na nOileán a chinntiú. Ghlac ár mBord cinneadh gur b’é an rogha ab fhearr don Chomhlacht beartas an Rialtas a leanúint agus oibriú leis na Comhairlí Contaethe in san 4 Réigiúin.
 • Cuireann an cinneadh seo anois na cláracha eile ar fad atá ag Comhar na nOileán i mbaol; Scéim Sóisialta Tuaithe, SICAP in Oileáin Chorcaigh, An Scéim Siúlóidí, Maoiniú do na hOileáin Neamh-Ghaeltachta agus an Clár LEADER i gContaetha eile, Dún na nGall, Maigh Eó & Corcaigh.
 • Anois tá sé tágtha chun solais go mbeidh fó-réigiúin eile ar na bearta, an rud a dúirt iliomad Teachtaí Dála, Áirí agus Oifigigh an Rialtais linn nach bhféadfaí tarlúint.
 • Is é an cinneadh anois atá déanta ag an Roinn Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil Rannóg na nOileán acu freisin, ná go mbronnfar an conradh ar Chomhlacht Forbartha Áitiúil eile, cé nár chloí an Comhlacht sin le polasaí an Rialtais maidir le Ailíniú, agus nach Comhlacht Oileánda nó Gaeltacht-bhunaithe iad. Tá roinnt mhaith ceisteanna tromchúiseacha ardaithe ag cinneadh na Roinne. Ceann dena ceisteanna tromchúiseacha seo ná cén chaoi ar féidir comparáid a dhéanamh idir straitéis leathan-chontae  agus ceann atá dírithe ar cheantar Bhardas Chonamara amháin. Ag chuile stáid den phróiseas cuireadh in iúl dúinn gur b’é an rogha is fearr ná Grúpa Gníomhaíochta Áitiúla amháin agus Straitéis Forbarbha Áitiúil Aon-Chontae amháin.
 • Chuile sheans anois go mbeidh Comhar na nOileán ar an t-aon Comhlacht Forbartha Áitiúil sa tír atá áilínithe leis an gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail (LCDC’s) & le Polasaí Rialtas agus fós a chríochnaíonn suas dóite ag an bpróiseas seo. Tá guth agus cur chuige aontaithe na nOileán anois deilte nuair atá Oileáin na Gaillimhe, Inis Bó Finne, Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr faoi chúram Cuideachta Forbartha áitiúil mórthír-bhunaithe.

Tá Comhar na nOileán anois ag lorg cruinnithe práinneacha leis an Aire Sinsearach Heather Humphreys,  agus le Oifigí Sinsearacha na Roinne.

Beidh Comhar na nOileán ag iarradh cruinniú le Comhaltaí an Oireachtais do Ghaillimh Thiar.Táthar ag déanamh an-eagóir anseo ar Chomhar na nOileán agus tá muid ag lorg freagraí ar cheisteanna tromchúiseacha atá againn. 

Tagann an ionsaí deireannach seo ar na hOileáin anuas ar thréimhse fhada bhagarach agus laghduithe ar sheirbhísí riachtanacha oileánda ar nós:

 • seirbhísí aeir,·
 • seirbhísí bus,·
 • laghdú ar bhuiséid riarachána do na hOileáin bheaga, ·
 • seirbhísí sláinte pobail, ·
 • múinteoirí agus ·
 • na laghduithe leanúnacha ar na Comharchumainn Forbartha Pobail.

Ba mhaith le Comhar na nOileán a cur in iúl go láidir nach bhfuil na hOileáin ná na heagraíochta oileánda le cur as seilbh ná le cloí.  Bratheann Comhar na nOileán gur chuir an treoir ar fad amú iad agus tá scrúdú á dhéanamh ar na nósanna imeachta & comhairlí a tugadh. Beifear ag troid in aghaidh an chinneadh seo. 

Press Release – The Cost of Complying with Government Policy – Galway Island Company Sacrificed.

THE COST OF COMPLYING WITH GOVERNMENT POLICY– GALWAY ISLAND COMPANY SACRIFICED.

After a review of the decision of the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht not to select the Local Development Strategy submitted by Galway Local Community Development Committee (LCDC) of which Comhar na nOileán and Galway Rural Development were implementing partners, Comhar na nOileán wishes to make the following statement.

 • Comhar na nOileán were advised after numerous meetings that the only option for the company was to comply with Government policy and that no extra sub-regional area was to be created for Galway County or any county in the country. As a result of the meetings Comhar na nOileán started engaging on the process with the Department on this as far back as 2012.
 • The then Minister, Alan Kelly, confirms the above in an answer to a Parliamentary Question on the 14th July 2014. Board Members of Comhar na nOileán again held a meeting with Minister for State, Ann Phelan, and Officials on the 11th February 2015 and another Departmental meeting in April 2016, asking specifically that another sub-regional area for the Islands be considered.  The request was not entertained and Comhar na nOileán were told emphatically Government policy was that Comhar na nOileán aligns with the LCDC’s to ensure programme delivery to the Islands and the sustainability of the company. Certain assurances were made at the meeting that the future sustainability of Comhar na nOileán would be maintained. The Board of Comhar na nOileán took the decision that the best option for the company was to comply with Government policy and work with the LCDC’s in four Counties with offshore Island communities to compile Local Development Strategies.
 • Comhar na nOileán have been informed by the Department that another sub-regional area might come about in East Galway or that the sub-regional area will be subdivided, which was the one thing that successive Departmental Ministers, Officials and Chief Officers told Comhar na nOileán would not be done.
 • The decision now by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, is to award the contract to another company, which did not comply with government policy on Alignment, and is not a Gaeltacht or Island based Local Development Company instead of awarding the contract to those who did comply with government policy i.e. Galway LCDC, Galway Rural Development and Comhar na nOileán. The awarded company submitted an Local Development Strategy for a portion of Galway County and received a contract for this area which is the Connemara Municipal District and Comhar na nOileán feels that it is unfair and procedurally wrong to compare a submission for one Municipal District of the county with a county-wide submission as made by the LCDC with the full cooperation of two long established Local Development Companies. At every stage of the process since 2012, it was reiterated to Comhar na nOileán that the preferred outcome was one Local Action Group and one county-wide Local Development Strategy.
 • This decision puts the work of Comhar na nOileán on other programmes such as the Rural Social Scheme, The Walks Scheme, SICAP on the Cork Islands and the Non-Gaeltacht Islands Programme, LEADER in the other counties of Donegal, Mayo and Cork, in jeopardy.
 • There is also an issue with the Operational Rules of the LEADER Programme being changed after the submission of the Local Development Strategy and continuously changing since the beginning of the Alignment Process.
 • It is now likely following discussions with the Department and the likely scenario with East Galway as outlined, that Comhar na nOileán will be the only Island & Gaeltacht-based Company in the country that aligned with LCDC’s and Government Policy, that will end up being burnt by the process. The unified voice of the Islands is now fragmented by the allocation of the Galway Islands of Inishbofin, Inishmore, Inishmaan and Inisheer to a mainland-based Local Development Company that has no previous experience delivering LEADER in the Gaeltacht or on the Islands.

Comhar na nOileán will be calling for a meeting with the Minister Heather Humphreys and senior officials ASAP.

Comhar na nOileán will also be calling for a meeting with the Oireachtas Members of Galway West.

This latest onslaught on the Galway Islands comes after a protracted period of threats and cuts to essential services such as;

 • air services,
 • bus services,
 • the threat to the administration funding to the non-Gaeltacht Islands Community Development Offices,
 • the slashing of health services,
 • the ongoing threat to cut teachers in Islands schools and
 • the continuous cuts to Islands Co-Operative organisations on the Gaeltacht Islands.

All the above is now added to by a further blow where the Islands Leader Company, Comhar na nOileán, has not being awarded the Leader Contract for the Galway Islands. It is ironic that the above has all been done by the Department of the Arts, Heritage and the Gaeltacht, which has responsibility for the islands through its ‘Islands Division’, and through government policy which is supposed to sustain island communities and the future of the offshore islands of Ireland.

Comhar na nOileán would like to state categorically that the Islands and the Island agencies are not dispensable. Comhar na nOileán feel that this decision was unfair and unjust and answers are needed to serious issues. Comhar na nOileán strongly feel that they have been misled and are examining processes and procedures and fighting this decision.