LEADER 2014-2020

Oileáin Dhún na nGall / Donegal Islands

Oileáin Mhaigh Eo / Mayo Islands

Iarthar Chorcaí / West Cork

 

Trí Théama LEADER in Éirinn

Téama 1 – Forbairt Eacnamaíochta Tuaithe, Forbairt Fiontair & Cruthú Fostaíochta
 Turasóireacht Tuaithe
 Forbairt Fiontair
 Bailte Tuaithe
 Leathanbhanda

Téama 2 – An Timpeallacht Tuaithe
 Cosaint agus úsáid inbhuanaithe na n-Acmhainní Uisce
 Cosaint agus feabhsú an Bhithéagsúlacht Áitiúil
 Forbairt ar fhuinnimh inathnuaite

Téama 3 – Áireamh Shóisialta
 Bunsheirbhisí pobail dóibh siúd atá scoite amach.
 Aos-óig na Tuaithe

 

Three Themes LEADER in Ireland

Theme 1 – Economic Development, Enterprise Development & Job Creation
 Rural Tourism
 Enterprise Development
 Rural Towns
 Broadband

Theme 2 – Rural Environment
 Protection and Sustainable use of Water Resources
 Protection and Improvement of Local Biodiversity
 Development of Renewable Energy

Theme 3 – Social Inclusion
 Basic services targeted at hard to reach communities
 Rural Youth