SICAP – Imeachtaí / Events

Clár Gníomhachtúcháin Pobail & Cuimsiú Sóisialta (SICAP)

Imeachtaí SICAP ag teacht aníos.

Dé Máirt 2 Meitheamh – Bere Island Community Centre
1. Dea-Chleachtais nó Rialú do Ghrúpaí Beaga Deonacha agus Grupaí Pobail @ 7:00 i.n.
2. Oiliúint Féin-Fostaíocht & Fiontair @ 8:00 i.n.

Dé Céadaoin 3 Meitheamh – Sherkin Island Community Centre
1. Dea-Chleachtais nó Rialú do Ghrúpaí Beaga Deonacha agus Grupaí Pobail @ 6:00 i.n.
2. Oiliúint Féin-Fostaíocht & Fiontair @ 7:30 i.n.

Fáilte roimh grupaí agus daoine aonair.

Social Inclusion & Community Activation Programme (SICAP)

Upcoming SICAP Events.

Tuesday 2 June – Bere Island Community Centre
1. Good Practice or Governance for Small Voluntary Groups and Community Groups @ 7pm.
2. Self-Employment & Enterprise Training @ 8pm.

Wednesday 3 June – Sherkin Island Community Centre
1. Good Practice or Governance for Small Voluntary Groups and Community Groups @ 6pm.
2. Self-Employment & Employment Training @ 7:30pm.

All groups and individuals are welcome.

SICAP logo Irish_jpg Cork County Council