Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha i nGaeltacht na Gaillimhe

4 Samhain 2015         An Cheathrú Rua                                                             8.00pm

5 Samhain 2015         An Chrannóg, Rosmuc                                                    6.00pm

5 Samhain 2015         Ionad Pobal Cill Chiaráin                                              8.00pm

9 Samhain 2015         Oifigí C.D.S. Cornamóna /Mám                                     8.00pm

10 Samhain 2015       Arus Uilinn, Moycullen                                                   6.00pm

10 Samhain 2015       Baile Chlár na Gaillimhe                                                8.00pm

11 Samhain 2015       Seanscoil na gCailíní,An Spidéal                                  8.00pm

12 Samhain 2015       Oifigí Comhar Chuigeal, Ceantair na nOileán         8.00pm

Tá socrú déanta ag Comhar na nOileán, GRD agus Comhairle Contae na Gaillimhe an clár LEADER 2014-2020 a sheachadadh ar na hOileáin & i nGaeltacht na Gaillimhe de réir an pholasaí atá leagtha síos ag an Rialtas. Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo, tá muid ag bualadh leis na Pobail & na Comharchumainn lena chinntiú go bhfuil na príomhachtaí atá agaibh clúdaithe inár bplean gníomhaíochta. Beidh muid ag bualadh le coistí a bhfuil baint acu le forbairt pobail san gceantair, ag na h-amanna thuas.