Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ag an gceannoifig ar Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe agus aon suíomh eile a chomhaontaíonn an mBord Stiúrthóirí ó am go ham.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, táithí bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar chláracha éagsula m.sh LEADER. Tá sé an-tairbheach a bheith líofa i nGaeilge. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le [email protected] roimh 5i.n. ar an 29 Márta 2019.

Comhar na nOileán CTR, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based at the head office on Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway and any other location agreed from time to time by the Board of Directors.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, with management experience, a relevant third level qualification and have experience of working on various programmes e.g. LEADER. It is very beneficial to be fluent in Irish. For an information pack please contact [email protected] before 5pm on the 29 March 2019.