Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le Ceapadh / Post of Chief Executive Officer

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le Ceapadh Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine fuinniúil agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Chomhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an cheannoifig lonnaithe ar Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe agus tá oifig cheantair i gConamara Theas. Beidh an té a fhostaítear in ann cianobair …

Suirbhé do Sholáthraí Turasóireachta agus Gnóanna Beaga & Meánmhéide ar na hoileáin amach ón gcósta / Survey for Tourism Providers and Small & Medium Businesses on the Offshore Islands.

Suirbhé do Sholáthraí Turasóireachta agus Gnóanna Beaga & Meánmhéide ar na hoileáin amach ón gcósta faoi thionchar na paindéime COVID-19 ar a ngnó Spriocdáta don suirbhé 15/05/2020. Survey for Tourism Providers and Small & Medium Businesses on the Offshore Islands about the impact of the COVID-19 pandemic on their business. Closing date for the survey 15/05/2020.

COVID-19

COVID-19: Mar eolas / For your information Gov.ie Roadmap for reopening society and business Gov.ie COVID-19 (Coronavirus) HSE.ie COVID-19 (Coronavirus) Dún na nGall / Donegal 1800 928982 [email protected] Donegal County Council COVID-19 (Coronavirus) Maigh Eo / Mayo 094 9064660 [email protected] Mayo County Council COVID-19 (Coronavirus) Gaillimh / Galway 1800 928894 [email protected] Galway County Council COVID-19 (Coronavirus) Corcaigh / Cork 1800805819 …