Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations on the Donegal Islands / Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha ar Oileáin Dhún na nGall

LEADER 2014 – 2020 Tá Comhar na nOileán Teo ag iarradh bualadh le Pobail Oileáin Dhún na nGall chun fáil amach cé na tograí a mbeadh siad ag iarradh a chur chun tosaigh don chéad Chlár LEADER eile.   Tá fáilte roimh chuile dhuine a bheidh ag iarradh labhairt linn. Máirt 13ú           Deireadh Fómhair          Oileán Árainn Mhóir,           …

Straitéis Forbartha Áitiúil don Chlár LEADER 2014-2020

Ba mhaith le Comhar na nOileán a chur in iúl go bhfuil an chéad dréacht don Straitéis don Chlár Forbartha Áitiúil curtha i dtoll a chéile le LCDC Chontae na Gaillimhe, An Comhairle Contae, Comhlacht Forbartha Tuaithe na Gaillimhe agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta.  Clúdaíonn sé seo an Contae ar fad agus san áireamh anseo tá Ceantar Bhardas …

Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations on the Cork Islands / Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail , coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha ar Oileáin Chorcaigh

LEADER 2014 – 2020 The Local Community Development Committee (Cork County Council), and Comhar na nOileán Teo are putting together a county strategy for the LEADER Programme 2014 – 2020. Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations are taking place throughout September on the Cork Islands. Tue     Sept 29          Oileán Chléire/Cape Clear/Ionad Pobail       …