Oileánaigh Faoi Sheol

Oileánaigh Faoi Sheol (14-17bl) – 26/08 – 01/09 Sail Training Ireland Maoinithe ag FLAG

Tionscadal nua iontach ag tarlú ag deireadh an tSamhraidh darb ainm Oileánaigh Faoi Sheol

Seolfar timpeall na h-oileáin i gCorcaigh ar ár dturas seoltóireachta. Beidh deichniúr traenálaí ar bord an Tall Ship Maybe ar feadh sé lá, timpeall ar chósta Chorcaigh agus na h-oileáin. Tá an deis seo ar fáil do dhaoine óga idir 14-17 atá ó na hoileáin seo.

Tá an turas seo ar fáil de bharr tacaíocht agus uarraíocht ó Bhord Iascaigh Mhara tríd maoiniú uaidh Fisheries Local Action Groups (FLAGs). Gabhaimid ár mbuíochas leo!

Sonraí:

Tús: Corcaigh, 26ú Lúnasa 2019

Críoch: Corcaigh, 1ú Meán Fómhair 2019

Long: TS Maybe

Costas : €150 (Tá an costas seo níos ísle de bharr tacaíocht ó Bhord Iascaigh Mhara agus a gclár FLAG)

Cur isteach air thríd an nasc seo thíos:

https://www.sailtrainingireland.com/voyage/cork-islands-voyage-14-17-year-olds-m1910/

Fantastic New project happening at the end of the Summer called Oileánaigh Faoi Sheol (Young Islanders under sail).

Sail around the magical islands off the coast of Cork on our Cork Islands voyage. This voyage will see 10 trainees going onboard the Tall Ship Maybe for a six day voyage along the Cork coastline and islands. It is only open to young people aged 14-17 years of old who are from the Islands.

This voyage has been made possible thanks to the support of Bord Iascaigh Mhara’s funding through the Fisheries Local Action Groups (FLAGs),.

Details are:

Starts: Cork, 26th August 2019
Finshes: Cork, 1st Sept 2019
Ship: TS Maybe
Cost : €150 (The cost has been heavily subsidised thanks to funding support from Bord Iascaigh Mheara ‘s FLAG funding programme)

Apply online by following this link:

https://www.sailtrainingireland.com/voyage/cork-islands-voyage-14-17-year-olds-m1910/