Baill an Bhoird / Board Members

Baill an Bhoird (2017)

Ionadaithe Rialtais Áitiúil

Comhairle Chontae na Gaillimhe: Comh. Seán Ó Tuairisg

Comhairle Contae Dhún na nGall: Dáithí Alcorn

Comhairle Contae Mhaigh Eo: Comh. Michael Smyth

Comhairle Contae Chorcaí: Comh. Alan Coleman

Ainmní na mBainisteoirí Contae: Folúntas

Páirtithe Sóisialta

I.F.A: Jackie Sullivan, Bere Island

I.C.T.U: Mícheál Ó Goill, Inis Mór

Ionadaí na bhFostóirí: Paddy Crowe, Comhar Caomhán Teo.

Ionadaí na nIascairí: Jerry Early, Árainn Mhór

Ionadaí Comhshaoil: Séamus Ó Cnáimhsí, Árainn Mhór

Pobal & Deonach

John Walsh, (Cathaoirleach) Ionadaí Oileáin Chorcaí.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, (Leas Chathaoirleach) Ionadaí Oileáin Dhún na nGall.

Máirín Uí Fhearraigh, Ionadaí Oileáin Dhún na nGall.

Aisling Moran, Ionadaí Oileáin Chorcaí.

Mairéad Ní Fhátharta, Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Simon Murray, Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Rhoda Twombly, Ionadaí Oileáin Mhaigh Eo.

Cathy Ní Ghoill, Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Reachtúil

F.S.S: Cuimín Mac Aodha Bhuí

Teagasc: Michael Diskin

B.I.M: Séamus Breathnach

I.V.E.A: Tomás Mac Pháidín

Údarás na Gaeltachta: Tomás Ó Flatharta

Fáilte Ireland: Folúntas

Current Board Members (2017)

Local Government Representatives

Galway County Council: Cllr. Seán Ó Tuairisg

Donegal Council Council: Dáithí Alcorn

Mayo County Council: Cllr. Michael Smyth

Cork County Council: Cllr. Alan Coleman

County Managers’ Nominee: Vacancy

Social Partners

I.F.A: Jackie Sullivan, Bere Island

I.C.T.U: Mícheál Ó Goill, Inis Mór

Employers Nominee: Paddy Crowe, Comhar Caomhán Teo.

Fishermens Nominee: Jerry Early, Árainn Mhór

Environmental Rep: Séamus Ó Cnáimhsí, Árainn Mhór

Community & Voluntary

John Walsh, (Chairperson) West Cork Islands Representative.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, (Vice Chair) Donegal Islands Representative.

Máirín Uí Fhearraigh, Donegal Islands Representative.

Aisling Moran, West Cork Islands Representative.

Mairéad Ní Fhátharta, Galway Islands Representative.

Simon Murray, Galway Islands Representative.

Rhoda Twombly, Mayo Islands Representative.

Cathy Ní Ghoill, Galway Islands Representative.

Statutory

HSE: Cuimín Mac Aodha Bhuí

Teagasc: Michael Diskin

B.I.M: Séamus Breathnach

I.V.E.A: Tomás Mac Pháidín

Údarás na Gaeltachta: Tómas Ó Flatharta

Fáilte Ireland: Vacancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *