Baill an Bhoird / Board Members

Baill an Bhoird (2018)

Ionadaithe Rialtais Áitiúil

Comhairle Chontae na Gaillimhe: Comh. Seosamh Ó Cualáin

Comhairle Contae Dhún na nGall: Dáithí Alcorn

Comhairle Contae Mhaigh Eo: Comh. Michael Smyth

Comhairle Contae Chorcaí: Comh. Alan Coleman

Ainmní na mBainisteoirí Contae: Liam Ward

Páirtithe Sóisialta

Ionadaí Comhshaoil: Séamus Ó Cnáimhsí, Árainn Mhór

Ionadaí na nIascairí: Jerry Early, Árainn Mhór

I.F.A: John Walsh, (Cathaoirleach), Bere Island

Ionadaí na bhFostóirí: Enda Conneely, Comhar Caomhán Teo.

I.C.T.U: Trevor Ó Clochartaigh

Pobal & Deonach

Máirín Uí Fhearraigh, Ionadaí Oileáin Dhún na nGall.

Aisling Moran, Ionadaí Oileáin Chorcaí.

Simon Murray, Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Rhoda Twombly, Ionadaí Oileáin Mhaigh Eo.

Cathy Ní Ghoill, (Leas Chathaoirleach), Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Ciarán Ó Ceallaigh, Ionadaí Oileáin na Gaillimhe.

Máirtín Ó Mealóid,  Ionadaí Oileáin Chorcaí.

Daniel Ó Cuilínn,  Ionadaí Oileáin Dhún na nGall.

Reachtúil

F.S.S: Cuimín Mac Aodha Bhuí

I.V.E.A: Tomás Breathnach

Údarás na Gaeltachta: Tomás Ó Flatharta

Teagasc: Áine Macken Walsh

B.I.M: Máirtín Walsh

Fáilte Ireland: Folúntas

Current Board Members (2018)

Local Government Representatives

Galway County Council: Cllr. Seosamh Ó Cualáin

Donegal Council Council: Dáithí Alcorn

Mayo County Council: Cllr. Michael Smyth

Cork County Council: Cllr. Alan Coleman

County Managers’ Nominee: Liam Ward

Social Partners

Environmental Rep: Séamus Ó Cnáimhsí, Árainn Mhór

Fishermens Nominee: Jerry Early, Árainn Mhór

I.F.A: John Walsh, (Chairperson) Bere Island

Employers Nominee: Enda Conneely, Comhar Caomhán Teo.

I.C.T.U: Trevor Ó Clochartaigh

Community & Voluntary

Máirín Uí Fhearraigh, Donegal Islands Representative.

Aisling Moran, West Cork Islands Representative.

Simon Murray, Galway Islands Representative.

Rhoda Twombly, Mayo Islands Representative.

Cathy Ní Ghoill, (Vice Chair) Galway Islands Representative.

Ciarán Ó Ceallaigh, Galway Islands Representative.

Máirtín Ó Mealóid, West Cork Islands Representative.

Daniel Ó Cuilínn,  Donegal Islands Representative.

Statutory

HSE: Cuimín Mac Aodha Bhuí

Údarás na Gaeltachta: Tómas Ó Flatharta

I.V.E.A: Tomás Breathnach

Teagasc: Áine Macken Walsh

B.I.M: Máirtín Walsh

Fáilte Ireland: Vacancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *