LEADER – CFT / RDP 2007 – 2013

Clár Forbartha Tuaithe 2007-2013

Tá an clár CFT 2007-2013 curtha i gcrích anois agus níl an oifig ag glacadh le foirmeacha iarratais níos mó.

Bhí spriocanna an chláir dírithe ar dhaonra na n-oileán a chothú, gníomhaíochtaí eacnamaíochta a spreagadh agus teanga, cultúr agus oidhreacht na n-oileán a chur chun cinn.

Bhí sé mar aidhm lárnach dár gclár tacaíocht a thabhairt d’oileánaigh chun dul i ngleic leis na hathruithe sa gheilleagar agus sna deiseanna atá ar fáil dóibh , agus daonra na n-oileán a chothú trí thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíocht gheilleagrach.

Bhí deontais ar fáil faoi na rannóga thíos:

 • Éagsúlú chuig Gníomhaíochtaí Neamhthalmhaíocht
 • Cruthú agus Forbairt ar Mhionfhiontar
 • Gníomhaíochtaí Turasóireachta a Spreagadh
 • Seirbhísí Bunúsacha don Gheilleagar agus do Phobal na Tuaithe
 • Feabhsú & Forbairt ar Shráidbhailte
 • Cothú agus Uasghrádú ar Oidhreacht Tuaithe
 • Oiliúint & Fáisnéis
 • Cur i bhFeidhm Tionscadail Chomhoibrithe
 • D’fhéadfadh go mbeadh tacaíocht deontais i gcabhair le haghaidh Anailíse agus Forbartha ar fáil maidir le gach beart ach amháin le haghaidh na mbeart, Oiliúint agus Faisnéis.

 

Rural Development Programme 2007-2013

This RDP 2007-2013 is now complete and the office is no longer accepting application forms.

Targets for the Rural Development programme included sustaining island populations, stimulating economic activity and promoting language, culture and heritage.

A key objective of the programme was to support islanders to adapt to the changing economic realities and facilitate the retention of island communities through supporting economic activity.

Funding was available for projects under the following measures:

 • Diversification into Non-Agricultural Activities
 • Business Creation and Development
 • Encouragement of Tourism Activities
 • Basic Services for the Economy and Rural Population
 • Village Renewal and Development
 • Conservation and Upgrading of the Rural Heritage
 • Training and Information
 • Implementing Co-operation Projects

All Measures with the exception of Training and Information may be complemented by the availability of Analysis and Development grant aid support.