Foilseacháin / Publications

Nuachtlitir le nuacht áitiúil, eolas faoin LEADER gClár Forbartha Tuaithe, tograí íoctha agus an Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta ar Oileáin Chorcaí:

Newsletter with local news, information regarding the LEADER Rural Development Programme, projects paid and the Social Inclusion and Community Activation Programme on the Cork Islands:

Eagrán 01, Samhradh 2009 / Issue 01, Summer 2009

Eagrán 02, Geimhreadh 2009, Issue 02, Winter 2009

Eagrán 03, Samhradh 2010 / Issue 03, Summer 2010

Eagrán 04, Fómhar 2010 / Issue 04, Autumn 2010

Eagrán 05, Samhradh 2011 / Issue 05, Summer 2011

Eagrán 06, Fómhar 2011 / Issue 06, Autumn 2011

Eagrán 07, Geimhreadh 2011 / Issue 07, Winter 2011

Eagrán 08, Samhradh 2012 / Issue 09, Summer 2012

Eagrán 09, Fómhar 2012 / Issue 09, Autumn 2012

Eagrán 10, Samhradh 2013 / Issue 10, Summer 2013

Eagrán 11, Geimhreadh 2013 / Issue 11 winter 2013

Eagrán 12, Samhradh 2014 / Issue 12, Summer 2014

Eagrán 13, Fómhar 2014 / Issue 13, Autumn 2014

Eagrán 14, Geimhreadh 2014 / Issue 14, Winter 2014

Eagrán 15, Samhradh 2015 / Issue 15, Summer 2015

Eagrán 16, 2016 / Issue 16, 2016

Eagrán 17, 2016 / Issue 17, 2016

Eagrán 18, 2016 / Issue 18, 2016

Eagrán 19, 2017 / Issue 19, 2017

Eagrán 20, 2017 / Issue 20, 2017

Eagrán 21, 2018 / Issue 21, 2018