Cláracha / Programmes

LEADER 2014-2020

Riarachán ar son / Administration on behalf of: Comhdháil Oileáin na hÉireann

Riarachán ar son Maoiniú Lárnach do na hOifigí Forbartha Pobail / Administration on Core Funding for the Community Development Offices

Scéim Shóisialta Tuaithe / Rural Social Scheme

SICAP 2018-2022

An Scéim Siúlóide / Walks Scheme

Slí Bheara-Breifne / Beare-Breifne Way

Co. Chorcaí: Tionscnamh um Fhorbairt Phobail 2018 / Co. Cork: Community Development Initiative 2018