Iarthar Chorcaí / West Cork

LEADER West Cork Map

Tá an Clár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014 – 2020 oscailte anois do iarratais ó Iarthar Chorcaí: Toghroinn Ceantair – Limistéar 2

Tá dá-chéim sa bpróiseas iarratais:

  • Céim 1 – Léiriú Spéise

Tá ar gach iarratasóir foirm Léiriú Spéise (EOI) a líonadh do gach tionscadail. Is féidir an fhoirm Léiriú Spéise a íoslódáil anseo nó fáigh i dteagmháil leis an oifig le cóip crua a iarrfaidh:

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Fón: 099 75096  Rphost: [email protected]

  • Céim 2 – Foirm Iarratais Maoiniú LEADER

Má tá do thogra incháilithe i bprionsabail, tabharfar cuireadh dhuit iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú LEADER.

Le tuilleadh eolas ar an gClár LEADER i gCo. Chorcaigh, íoslódáil an Treoirleabhar do LEADER i gCorcaigh anseo.

——————————————————————————————————-

The Rural Development Programme (LEADER) 2014 – 2020 is now open for applications from West Cork: District Electoral Divisions – Zone 2

This process now involves two steps as follows:

  • Step 1 – Expression of Interest

All applicants must complete an Expression of Interest (EOI) for each project. Expressions of Interest are available to download here, or contact our offices to request a copy:

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Tel: 099 75096  Email: [email protected]

  • Step 2 – LEADER Grant Application

If your Expression of Interest is eligible in principle, you will be invited to make an application for LEADER funding.

For more details on the LEADER programme in County Cork, please download our Guide to LEADER in Cork booklet here.