Oileáin Dhún na nGall / Donegal Islands

Tá an Clár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014 – 2020 oscailte anois do iarratais ó Oileáin Dhún na nGall.

Tá dá-chéim sa bpróiseas iarratais:

  • Céim 1 – Léiriú Spéise

Tá ar gach iarratasóir foirm Léiriú Spéise (EOI) a líonadh do gach tionscadail. Is féidir an fhoirm Léiriú Spéise a íoslódáil anseo nó fáigh i dteagmháil leis an oifig le cóip crua a iarrfaidh:

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Fón: 099 75096  Rphost: [email protected]

  • Céim 2 – Foirm Iarratais Maoiniú LEADER

Má tá do thogra incháilithe i bprionsabail, tabharfar cuireadh dhuit iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú LEADER.

Le tuilleadh eolas ar an gClár LEADER i gCo. Dhún na nGall, íoslódáil an Treoirleabhar do LEADER i Dhún na nGall anseo.

——————————————————————————————————-

The Rural Development Programme (LEADER) 2014 – 2020 is now open for applications from the Donegal Islands.

This process now involves two steps as follows:

  • Step 1 – Expression of Interest

All applicants must complete an Expression of Interest (EOI) for each project. Expressions of Interest are available to download here, or contact our offices to request a copy:

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Tel: 099 75096  Email: [email protected]

  • Step 2 – LEADER Grant Application

If your Expression of Interest is eligible in principle, you will be invited to make an application for LEADER funding.

For more details on the LEADER programme in County Donegal, please download our Guide to LEADER in Donegal booklet here.

Bíonn orainn 40% de na tograí a mhaoinítear in aghaidh na bliana a bheith mar ghlaochanna dúnta, am-theoranta. Tá réimsí eile maoinithe oscailte nó rolach. Má tá suim agat in aon cheann de na sprioc glaochanna, cuir glaoch orainn nó líon amach foirm Léirithe Spéise.

Cineál Togra/Type Cineál Iarrthóir Uasmhéid Deontas Ráta
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Príobháideach 50%
Pobail 75%
Pobal faoi Sheirbhísí Bunúsacha dírithe ar phobail atá scoite amach 90%
Anailís & Forbairt Príobháideach 75%
Pobail 90%
Traenáil Duine Aonarach, Gnó nó Pobail 100%
Tionscnaimh oiliúna speisialaithe, agus / nó ar fud an chontae 100%

Tábhachtach:  Tabhair faoi deara gur b’iad seo na huasmhéid deontais is féidir a fháil. I gcásanna áirithe beidh an ráta níos lú, mar shampla nuair atá:

  • scéimeanna eile deontais ar fáil do thograí chomhionann.
  • an buiséad LEADER ag ísliú de réir a bheidh an clár ag dul ar aghaidh.

Costaisí nach bhfuil incháilithe:

x  Caipitil  Reatha Oibre (lena n-áirítear stoc, costaisí reatha agus CBL athéilimhe)

x  Mótarfheithiclí  (lena n-áirítear gluaisteáin, veaineanna agus busanna)

x  Táillí Iarratais phleanála

x  Costaisí Árachais

x  Iasachtaí nó léasanna

An-Tábhachtach

Níl caiteachas atá déanta cheana féin incháilithe do mhaoiniú.

Déan teagmháil le Comhar na nOileán CTR

Ár Suíomh Idirlíon:                                         www.oileain.ie

Seol Ríomhphost:                                            [email protected]

Glaoigh ar an bPríomh Oifig:                      099 75096

Scríobh chugainn:                                           Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Cas lenár nOifigeach Tionscadail

Joe Ó Curraoin

F: 091 505708 nó 087 2212 135                                  R: [email protected]

Lean muid ar Facebook

Facebook: https://www.facebook.com/comharnanoilean