Slí Bhéara-Breifne / Beara-Breifne Way

Riarachán ar son Slí Bhéara-Breifne

Bhí teagmháil déanta le Comhar na nOileán i rith 2017, chun fáil amach an raibh spéis againn a beith mar comhpháirtí riaracháin ar forbairt an bhealach siúil agus rothaíochta 700km, Slí Bheara-Breifne. Leanann Slí Bheara-Breifne máirseáil O’Sullivan Beare, An Ceann Fine deireanach de Iarthar Chorcaí agus Oileán Baoi ó Leithinis Bheara go Co. Liatroma. Is fiontair é a chuimsíonn 10 Comhairlí Contae, Turasóireacht Beara, 12 Grúpa Pobail Áitiúil, an Chomhairle Oidhreachta agus Comhar na nOileán mar na comhpháirtithe riaracháin. An obair atá dhá dhéanamh ná:

  • Tarraingt anuas agus páipéarachas a bhaineann le ranníocaíocht na 10 Comhairle Contae.
  • Doiciméid etenders a tharraingt suas agus ag gníomhú mar údarás conarthachta don tionscadal.
  • Soláthar agus roghnú chléireach na n-oibreacha agus an innealtóra.
  • Bronnadh an chonartha agus an páipéarachas gaolmhar.

Tá Meabhrán Tuisceana leis an gComhairle Oidhreachta i bhfeidhm agus is fiú €30,000 an conradh do Chomhar na nOileán. Leathnaíodh an obair riaracháin go dtí Bealtaine 2019 chun oibreacha a thabhairt chun críche.

Administartion on behlaf of Beara-Breifne Way

Comhar na nOileán were approached during 2017, to ascertain interest in being the administrative partner on the development of the 700km walking and cycling Route, The Beara Breifne Way.   The Beara Breifne Way which follows the route of the march of O’Sullivan Beare, the last great Chieftain of West Cork and Dursey Island from the Beara Peninsula to Co. Leitrim.  It is a venture that involves 10 County Councils, Beara Tourism, 12 Local Community Groups, the Heritage Council and Comhar na nOileán as the administrative partners. The work that was carried out during 2017 involved:

  • Drawdown and associated paperwork of the contribution of the 10 County Councils.
  • The drawing up of etender documents and acting as contracting authority for the project.
  • The procurement and selection of the clerk of works and engineer.
  • The awarding of the contract and associated paperwork.

A Memorandum of Understanding with the Heritage Council is in place and the contract is worth €30,000 to Comhar na nOileán. Administration has been extended to May 2019 to bring works to completion.