An Chuideachta Forbartha Áitiúl Comhtháite do na hoileáin amach ó chósta na hÉireann agus roinnt do cheantar Iarthar Chorcaí.
The Integrated Local Development Company with responsibility for the offshore islands of Ireland and part of the West Cork area.

Comhlacht LEADER

Faigh amach faoi ár gcláir, faigh foirmeacha iarratais agus eolas faoi incháilitheacht, trí teagmháil a dhéanamh leis an oifig:

Clár Idirthréimhseach LEADER

Folúntais Scéim Soisialta Tuaithe

COVID-19

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe, H91 D27X

Fón: 099 75096  Rphost: [email protected]      

CRO No. 448764

 

LEADER Company

Find out about our programmes, get applications forms and information about eligibility, by contacting the office:

Transitional LEADER Programme

Vacancies Rural Social Scheme

COVID-19

Comhar na nOileán CTR, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe, H91 D27X

Tel: 099 75096  Email: [email protected]

CRO No. 448764