Comhdháil Oileáin na hÉireann

Riarachán ar son Comhdháil Oileáin na hÉireann

Tá Comhar na nOileán ag déanamh obair riarachán ar son Comhdháil Oileáin na hÉireann atá maoinithe ag An Roinn Forbartha Tuaihte agus Pobail. Bíonn Plean Oibre aontaithe gach bliain idir Comhar na nOileán agus Comhdháil Oileáin na hÉireann agus bíonn tuairiscí oibre dhá sheoladh go rialta chuig Roinn na nOileán freisin.

Is iad Comdháil Oileáin na hÉireann an eagraíocht ionadaíoch d’Oileáin na hÉireann. Tá Coiste Feidhmiúcháin Chomhdháil Oileáin na hÉireann comhdhéanta d’ionadaithe oileán ó na hoileáin chónaithe amach ó chósta na hÉirinn. Tá ról Chomhdháil Oileán na hÉireann i dtéarmaí leasanna na n-oileán a léiriú ag fóraim réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta, i bhforbairt polasaí.

Administration on behalf of Comhdháil Oileáin na hÉireann

Comhar na nOileán is undertaking administrative work on behlalf of Comhdháil Oileáin na hÉireann, funded by the Department of Rural and Community Development. A Work-plan is agreed annually between Comhar na nOileán & Comhdháil Oileáin na hÉireann and reports on the work are regularly sent to Roinn na nOileán also.

Comdháil Oileáin na hÉireann is the representative organisation for the Irish Islands. The Executive Committee of Comhdháil Oileáin na hÉireann is made up of island representatives from all the inhabited offshore islands of Ireland.  Comdháil Oileán na hÉireann’s role is in terms of representing islanders’ interests at regional, national and international fora, in policy development.

Comhdháil Oileáin na hÉireann – Facebook