Deontais ceadaithe / Grants approved

Éagsúlú chuig Gníomhaíochtaí Neamhthalmhaíocht

Na hOileáin

Mícheál Ó Flátharta, Inis Oírr

€6,868.28 i gcomhair Siopa Ceardaíochta & Caife Feirme. Cuireadh an trealamh seo ar fáil chun íoc as trealamh a bhí riachtanach chun an Caife a chríochnú amach.

Seán Ó Domhnaill, Inis Meáin

Fuair an t-iarratasóir deontas €2,541 chun Bowser Breosla Bundaithe 220G a cheannach chun seirbhís breosla a sholáthar do phobal Inis Meáin. Ní raibh seirbhís breosla ar an oileán agus bhíodh Seán ó Domhnaill ag cur seirbhíse ar fáil ar bhonn deonach le bairillí plaisteacha a bhí trom agus deacair le n-úsáid. Anois beidh sé abálta tiomáint chuig na tithe leis an Bowser agus córas lena dtomhastar agus lena ndáiltear ola don chustaiméir.

Pat Coyne, Inis Bó Finne

Fuair an t-iarratasóir €59,200.17 chun uasghrádú a dhéanamh ar shean-fhoirgneamh mar  lóistín féinfhreastail ar Inis Bó Finne na Gaillimhe.

Caoimhín & Antoine Ó Coisdealbha, Inis Oírr

Fuair na hiarratasóirí seo €7,500 chun staidéar féidearthachta a choimisiúnú ar bhád iascaireachta slaite / tumadóireachta a bheadh ar fáil mar chairtbhád as Inis Oírr.

Sean O’Neill, Inis Arcáin

Tugadh maoiniú €9,750 dó chun gearrthóir fáil/mótúil a cheannacht le cur ar a tharracóir chun sceachanna agus toir a chonneáil faoi smacht, agus chun obair conartha a dhéanamh do fheirmeoirí, úinéirí talúin agus úinéirí tithe saoire agus chun na bealaí a choinneáil glan.

Denis & Mary Healy, Oileán Baoi

Is €13,578.69 a fuair Denis & Mary Healey ar Oileán Baoi chun teaichín céad blain d’aois ar fheirm bheag a athchoiriú mar lóistín féin-fhreastail ar cíos gear-théarmach.

Gaeltacht na Gaillimhe

Marcus Ó Droighneán, Scoil Iascaireacht an Spidéil

Tugadh maoiniú €2,500.08 dó le trealamh nua a cheannacht agus chun margaíocht a dhéanamh ar scoil iascaireacht an Spidéil.

Cruthú agus Forbairt ar Mhionfhiontar

Na hOileáin

Pat Quinn, Inis Oírr
Fuair Pat deontas €580 chun 10 n-amhrán nuachumtha a thaifeadadh ar dhlúthdhiosca agus 1,000 cóip a dhéanamh don mhargadh turasóireachta.

Jim Cox, Oileán Chliara
Fuair an tionscnóir seo €22,500 chun Staidéar Féidearthachta ar fhorbairt fhiontair turasóireachta mór ar Oileán Chliara a chur i gcrích.

Lawrence Cove Ferries, An tOileán Mór

Íocadh deontas €79,500 le Lawrence Cove Ferries chun crann tógála a uasghrádú ar an mbád

Gerard Sullivan, Bád Chlós Oileán Bhéara

Tugadh deontas €3,490 do Gerard Sullivan, Bád Chlós Oileán Bhéara le fearas & aonad aisghabhála a cheannacht chun fáil réidh le hábhar dramhaíola go sábháilte.  De bhrí gur b’é nádúr an ghnó a bheith ag déanamh athchóiriú ar bháid, bíonn go leor ábhar tuaslagóra as péint agus ábhar eile ar gá fáil réidh leis ar  bhealach sábháilte.  Faoí láthair stóráiltear an t-ábhar i ndrumaí agus tugtar as sin é go dtí an mórthír 4 h-uaire sa mbliain áit a bhfuil comhlacht ábalta é a thógáil agus é a phróiseáil.  Leis an gcóras atá beartaithe beidh Bás Clós Oileán Bhéarra ábalta an obair seo a dhéanamh ar an láthair.   Tar éis próiseála, ní bheidh ach 5{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} den ábhar dramhaíola le dul chuig an mhór thír mar gur féidir an chuid eile de a úsáid mar thanaítheoirí péint.  Níos tábhachtaí fós, laghdófar an lorg carbóin agus an chontúirt a bhaineann lena bheidh ag iompar ábhar dramhaíola mar seo.

Seán Harrington, An tOileán Mór

Íocadh deontas de €14,050 le Sean Harrington le craein a shuiteáil ar a bhád tuga.

Majella McMullan, Árainn Mhór

Tugadh deontas de €4,987.50, do Majella Mc Mullan le staidéar féidearthachta a dhéanamh ar bhunú Ionad Teiripe Iomlánaíoch, Teach an Chiúnais, ar Oileán Árainn Mhóir, Dún na nGall.

Eoghan Póil, Inis Oírr

€3,081.82 chun mionfhiontar siúlóid treoraithe a thionscnamh in Inis Oírr agus chun suíomh idirlín agus ábhar margaíochta a fhorbairt.

Bríd Ní Chualáin, Inis Oírr

€2,658.95 chun mionfhiontar Cleasaíocht- Gaeilge le Spraoi a thionscnamh in Inis Oírr, agus chun suíomh idirlín agus ábhar margaíochta a fhobairt do ranganna Gaeilge gníomhaíochtaí bunaithe.

Lorraine McClean, Inis Bó Finne

Fuair Lorraine McClean cabhair deontais de €5,120.14 do mionfhiontar Ceirdeanna agus Potaireachta agus traenáil ar Inis Bó Finne.

Paul and Sarah Matthews, Inis Uí Dhrisceoil

Fuair siad sciar de €126,492 le Ionad Forbartha Proifisiúnta & Forbairt Phearsanta a lonnú ar Inis Uí Dhrisceoil.

Pat Moran, Oileán Chliara

Fuair an t-iarratasóir  maoiniú €9,573.89 chun inneall nua a fháil dá bhád ionas go mbeidh sé abálta an conradh atá aige leis an bhfeirm éisc áitiúil amach ó Oileán Chliara a choinneáil.

Sean Harrington, An tOileán Mór

Fuair an t-iarratasóir deontas €80,000 chun bád oibre athláimhe 50tr a cheannach ionas go mbeadh ar a chumas an gnó atá aige cheana féin a leathnú amach agus go mbeidh sé abálta obair bhreise a dhéanamh, mar shampla leibhéaladh ar ghrinneall na farraige, obair forbartha ar chéibheanna agus ar chalafoirt, obair shuirbhéireachta farraige, tuáil calafoirt srl.

Mary McCarthy, Inis Oírr

Fuair Mary McCarthy, Inis Oírr dhá sciar deontas arbh fhiú €1,285.22 san iomlán iad chun líne samplach  cuilteanna agus earraí tithe ar ardchaighdeán a chruthú chun sárthaispeántas a dhéanamh leo ag Showcase 2013 agus chun dearthaí eiseacha a dhéanamh d’ionaid roghnaithe.

David Andrews, An tOileán Mór

Fuair David Andrews cabhair deontais €3,788.74 chun micreaghineadóir hidrealeictreachais a shuiteáil ag an teach baile, áit a bhfuil gnó á rith aige féin agus ag a bhean chéile. Tá tuirbín gaoithe agus painéil gréine acu cheana féin chun cumhacht a chur ar fáil don áitreabh, nach bhfuil ar an eangach leictreachais, agus is fiontraithe ceannródaíocha iad maidir le fuinneamh inathnuaite.

Gerard Sullivan, Bád Chlós Oileán Bhéara

Íocadh deontas €8,777 le Gerard Sullivan i leith ceannach agus insealbhú aonad miotalaithe chun galbhanú a dhéanamh ar chabhail bháid. Níl an tseirbhís seo ar fáil in aon áit eile in Éirinn. Is seirbhís teicniúil í ina ndéantar spraeáil miotail nó teirmeach chun suas le fiche bliain a chur le saol na soitheach.

Séamus Mac Ruairí, Toraigh

Íocadh €6,497.21 le Séamus chun ionad stórála breosla a thógáil.

Dónal Ó hIarnáin, Inis Mór

Tugadh maoiniú €9,870.92 don iarratasóir chun gnó déantúsaíochta troscán aon uaire a fhorbairt. Féach www.galanta.ie.

Patrick Ryan, Inis Uí Dhrisceoil   

Fuair an t-iarratasóir €6,080.36 le staidéar féidearthachta a dhéanamh ar bhunú bácús ceardaí agus scoil aráin ar Inis Uí Dhrisceoil.

Beth Moran, Oileán Chliara

Fuair Beth Moran ar oileán Chliara €15,067.12 chun saoráid ceardaíochta oidhreachta a mhéadú taobh istigh agus a uasghrádú chun timpeallacht oibre níos fearr a chur ar fáil agus chun freastal ar ghrúpaí oiliúna níos mó.

Thomas Costello, Árainn Mhór

Fuair an t-iarratasóir €5,886.73 chun seirbhís glanadh agus sciúradh carranna a chur ar fáil ar Oileán Árainn Mhór. Leis an maoiniú seo cheannaigh sé na h-úirlísí agus na fearais chomh maith le leantóir chun na fearais a thabhairt thart.

Micheal O’Donnell, Árainn Mhór

Fuair an t-iarratasóir €17,355 le h-athchóiriú a dhéanamh ar veain agus é a fheistiú mar veain uachtar reoite.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Íocadh € 108,354.75 leo le h-ionad fiontair a thógáil le spás a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo gnó a fhorbairt ar Inis Oírr, agus le feabhas a chuir ar na seirbhísí agus áiseanna atá ag an gcomharchumann.

Mary McCarthy, Inis Oírr

Íocadh €2,494.75 léi chun anailís agus forbairt a dhéanamh ar an margadh do chuilteanna d’ardchaighdeáin. Chruthaigh sí líne samplach agus úsáideadh an maoiniú chun an trealamh riachtanach agus fardal éadach a fháil. Rinne sí bróiséirí a dhearadh agus a phriondáil chomh maith le huirlísí eile margaíochta.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Íocadh deontas de €1,992.50 le Comharchumann Forbartha Árann chun meirgí ‘tarraingt suas’ & seastán taispeántais a cheannacht don chomharchumann. Theastaigh ón gcomharchumann an t-ábhar seo a cheannacht chun íomha níos gairmiúla den eagraíocht a chuir chun cinn ina gcuid oifigí féin & ag ócáidí a reachtáileann an comharchumann nó a bhíonn an comharchumann ag freastal orthu.

Peadar Ó Goill, Inis Mór

Íocadh deontas de €5,250 le Peadar Ó Goill as Inis Mór le dluthdhiosca d’amhráin nua-chumtha idir Béarla agus Gaeilge a eisiúint. Rugadh agus tógadh Peadar Ó Góill ar Inis Mór agus tá sé mar bhall do bhannaí ceoil ó bhí sé 14. Ghlac sé páirt i gcomórtaisí idirnáisiúnta sa Fhrainc agus san Albain. Bhain sé duaiseanna amach i measc lucht amhránaíocht na dteangacha mionlaigh. Chas sé le bannaí ceoil cliútacha cosúil le na Coronas agus Hot House Flowers, mar chuid de Sheachtain na Gaeilge.

Gaeltacht na Gaillimhe

William Corless, Baile Chlár na Gaillimhe

Fuair William Corless ó Bhaile an Chláir na Gaillimhe deontas €7,995.45 dá ghnó, Yellowwood. Is éard atá i gceist sa ghnó ná oiliúnú gairmiúil agus réitigh gnó.

MacDara Ó Curraidhín, An Spidéal

Fuair sé sciar €5,068.16 ó Chomhar na nOileán Teo lena ghnó léirithe teilifíse a mhéadú. Thóg sé oifig dhá sheomra agus cheannaigh sé troscán agus trealamh oifige.

Aidan Duggan, Indreabhán

Fuair an t-iarratasóir €8,298.75 le inmharthanacht a ghnó SpeakTalkChat.com a mheas agus chun plean gnó cuimsitheach a chuir le chéile.

Teresa Mhic Dhonncha, Leitir Móir

Tugadh maoiniú €12,318.96 di chun meaisín a cheannacht le feabhas a chur ar an seirbhís hoiméapaite atá á chur ar fáil aici.

Kevin O’Hara – Independent Brewing Company of Ireland, An Cheathrú Rua

Fuair an tionscnóir deontas €70,046.32 chun grúdlann ceardaíochta a bhunú. Is gnó nua atá anseo i margadh nua atá ag fás. Micreaghrúdlaine atá i gceist, lonnaithe i nGaeltacht Chonamara. Tá trí cineál beoir a tháirgiú aige, sin leann, leann dearg agus beoir cruithneachta.

Lisa Emily Friel, Maigh Cuilinn

Fuair an t-iarratasóir €23,166.75 le stáblaí marcaíocht a thógáil do scoil teanga agus marcaíocht chun go féidir leis an tionscnóir ceachtanna marcaíocht capall a chur ar fáil do mhic léinn eachtrannacha ata ag staidéar Béarla.

Páirc Feirme Leamchoill Teo. Maigh Cuilinn

Íocadh €3,412.50 le Páirc Feirme Leamchoill Teo. Tá siad ag feidhmiú mar ghnó cheana féin agus tá sé lonnaithe i Leamhchoill, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe. Is Feirm Peataí atá ann. Fuair siad an maoiniú seo chun an gnó a fhorbairt,tríd suíomh nua idirlín a fhorbairt, ina mbeidh Córas Bhainistíochta Inneachair (CMS) ann, ionas go bhféadfar áirithintí a láimhseáil ar line.

Eile Mental Teo. Na Forbacha

Fuair an comhlacht seo €149,999.56 chun pairc gníomhachtaí amuigh faoin spéir a fhorbairt sna Forbacha, Co. na Gaillimhe. Cuid de na gnéithe atá ar fáil san ionad ná Lámhach Millíní Péinte; Lathair Chatha Beo; Zorbáil; Bogadóireacht; Rianadóireacht & Galf Diosca.

Vincent Kilduff, Bearna

Fuair Vincent Kilduff maoiniú €24,187.50 chun tastáil agus forbairt a dhéanamh ar Parakeet, sin córas teagascóireachta ceoil a bheadh ar fáil ar-líne. Is corás simplí, iomasach agus spraoiúil é a chomh cheangailaíonn cód dathanna le nótaí. Is féidir leis an gcóras feidhmiú le chuile uirlís. Mar sin ní úsáidtear nodaireachtaí nach bhfuil gá leo agus cuireann se structúir simplí agus oiriúintí ar fáil chun tacaíocht a thabhairt agus an taithí foghlama a fheabhsú.

Duncan Warner, Bearna

Fuair sé maoiniú de €4,031.53 agus cheannaigh sé leantóir cadhc le haghaidh iompar agus stóráil chadhcanna agus céaslaí, agsu ceamra faoi uisce le píosaí scannáin físeán a chuir ar fáil.

Domhnall Ó Ráinne, Indreabhán

Tá comhlact ceol Ó Ráinne lonnaithe in Indreabhán, i nGaeltacht Chonamara. Faoi láthair, tá an iarrthóir dírithe ar dearadh & déantúsaíocht uirlisí ceoil atá árd-chaighdeánach, uathúil & lámhchéardaithe.  Bunaithe ar éileamh, faoi láthair tá an gnó dírithe ar chruthú giotáir, basúcaithe & giotáir leictreach. D’usáid sé an maoiniú de €39,367.91 le roinnt gnéithe den ghnó a fhorbairt. Theastaigh insliú & córas teasa ón gceardlann chun cinntiú go mbeadh teocht seasmhach sa bhfoirgneamh. Bíonn géar-thionchar ag luaineacht i dteocht ar na h-uirlisí & iad dá lámhchéardaíocht. Theastaigh córas chun dusta a tharraingt as an bfhoirgneamh chun caighdeán an aeir a choinneáil árd, & chun cinntiú nach mbeadh ar an iarrthóir an ceardlann a fhágáil nuair a bhíonn dusta ann. Theastaigh uasghrádú & athsreangú ón obair leictreach taobh istigh den cheardlann. Dhéan an iarrthóir forbairt ar a shuíomh idirlíon a fhorbairt chun a thairgí & gnó a mhargú go h-éifeachtach.

Sorcha Ní Chéide, Leitir Móir

Tugadh maoiniú €12,587.59 di le stiúdió damhsa & dramaíochta a chur ar fáil do réimse leathan aois ghrúpaí i gConamara. Chuidigh an deontas seo léi trealamh riachtanach a bhí uaithi a cheannacht.

Ruth Gallagher, Eanach Dhúin

€14,402.25 a fuair an iarrthóir chun dearthóir a fhostú, & seirbhís um fhorbairt táirge fréamhshamhail a fháil le mála scoile ipad / táibléid a fhorbairt do scolairí meán scoile.

Paula Nic Cionnaith, Indreabhán

Is €1,415.62 a fuair an iarrthóir le athdhearadh & forbairt a dhéanamh ar a suíomh idirlín & comhlacht leabhair & fearras múinte teangan. Tá sí í mbun gnó le blianta & tá fás mór taghtaí ar an earnáil seo, go mór mhór ó thaobh díolachán ar líne, rud a chiallaíonn go raibh uirthi athdhearadh & forbairt a dhéanamh ar a suíomh.

Fibín Teo, Indreabhán

Is comhlacht dramaíochta Gaeilge é Fibín Teo. a chuireann drámaí & léiriúcháin eagsúla chun cinn trí mheán na Gaeilge. Tá said lonnaithe in Indreabhán i gConamara.  Bhí sé mar aidhm ag Fibín Teo. puball & ábhar bainteach a cheannach chun cuidiú leo a ngnó a fhorbairt & a leanú amach & chun neamhspléachas a thabhairt dóibh ó thaobh a gcuid imeachtaí & seónna a reachtáil. Is puball árd-chaighdeánach atá i gceist a bheadh in ann gaoth suas go 110msu a sheasadh. Fuair siad €44,170.53 don togra seo.

Breandán Ó hEaghra, An Cheathrú Rua

Fuair sé €7,101.75 le suíomh idirlín www.measmedia.com a fhorbairt a cheadóidh do chomhlachtaí beaga, d’eagrais charthannachta, d’eagrais oideachasúla agus d’eagraisí eile mar iad, a gcuid PR féin a dhéanamh ar bhealach ghairimiúil ar chostas ballraíochta beag in aghaidh na bliana. Beidh na h-eagraisí seo in ann seirbhís iomlán PR a bheith acu tríd an suíomh seo. Beidh siad in ann preas ráiteas a scríobh go caighdeánach agus a sheoladh chuig liosta teagmhálacha réigiúnda agus náisiúnta, a gcuid griangrafanna a úslódáil ionas go mbeidh páipéir nuachta in ann iad a aimsiú, seoltaí a eagrú agus teacht ar ionaid agus gach riachtanas eile, agus freisin na meáin shóisialta a choinneáil suas chun dáta tríd an suíomh lárnach amháin seo. Chomh maith leis seo beidh siad in ann nuacht litreacha a sheoladh chuig a gcuid custaiméirí.

Gníomhaíochtaí Turasóireachta a Spreagadh

Na hOileáin

Comharchumann Chléire

Fuair an Comharchumann €1,974 cúnamh deontais chun ceardlann traenála praiticiúil in eagrú turais siúlóide a reachtáil.

Ruairí & Marie-Therese de Blacam, Bialann & Seomraí Só Inis Meáin
Fuair an togra cúnamh deontais de €22,920 chun uasghrádú agus athchóiriú a dhéanamh ar na seomraí mar chuid de phlean fadtéarmach chun an gnó a fhorbairt.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Íocadh deontas de €1,799.99 don Chomharchumann chun cloch eibhear a chuir in airde le ainm an Oileáin air ar an gCéibh, agus chun mapa agus leabhrán a fhoilsiú le sonraí logainmneacha agus áiteacha suimiúla ar an Oileán.

Comharchumann Thoraí

Fuair Comharchumann Thoraí cabhair deontais de €3,666 chun leabhrán eolais turasóireachta a fhoilsiú.

Murray Grant, Inis Bó Finne

Fuair Murray Grant deontas de €1,025 le turas lae eachtraíochta a eagrú ó Óstáin i gCathair na Mart go hInis Bó Finne.   D’úsáid sé an deontas le haghaidh fógraíocht ar an mionbhus, comharthaíocht, foilsiú 20,000 bróisiúr agus réiteach an suíomh idirlín.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Fuair Comharchumann Oileán Árainn Mhóir cúnamh deontais freisin de €2,700 le físeán a dhéanamh faoi Oileán Árainn Mhóir agus na rudaí atá ar fáil ann. Beidh an bhéim ar an mbaile saoire agus ar na seirbhísí atá ar fáil ann. Gníomhaíochtaí áitiúla ar nós iascaireacht, turais báid, camchuairt ar oileáin eile, tumadóireacht scuba, snámh, fairtheoireacht éan, siúlóidí, galf dhá mhaide, páirc spraoi do pháistí a bheadh sa scannán chomh maith leis an tírdhreach álainn agus áiteanna áitiúla mar an teach solais, lochanna, tránna, cuimhneachán Beaver Island agus go leor eile.  Ritheann Coláiste Árainn Mhóir gach bliain agus beidh sé seo sa scannán chun an Ghaeilge a spreagadh.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Fuair Comhar Caomhán Teo íocaíocht de €31,057.27 le uasghrádú a dhéanamh ar leithris poiblí an ionad campála agus iad a réiteach le bheith feiliúnach do dhaoine faoi mhí chumas, agus le painéil ghrianda, sorn comhdhlúthadáin, aláram tine, fuinneoga, doirse agus leithris nua a shuiteáil.

Seomraí Só Inis Meáin

Fuair Seomraí Só Inis Meáin cabhair deontas de €10,938.57 le moltaí a rinne comhairleoir Michelin a chur i bhfeidhm, is é sin córas nua a shuiteáil in ionad fean eastarraingthe a bhí ag déanamh go leor torainn, cuid de na tionlacain bia a athrú agus réimse fearais agus seirbhísí eile a chuir ar fáil chun feabhas a chur ar sheachadadh seirbhísí do chustaiméirí.  Ní mór béim a bheith ar chaighdeán ard, dearadh, agus stíl chun cloí le caighdeán seirbhíse a gcuid iomaitheoirí.  Chun é seo a bhaint amach fuair siad rothair de chaighdeán ard, málaí picnic, déshúiligh do na seomraí só.  Tá siad ag cur córas i bhfeidhm freisin ionas go beidh siad ábalta seirbhís seomraí a chur ar fáil do gach seomra só.  Chun gearradh siar ar an méid ama a bheadh custaiméirí ag fanacht ar na seomraí fuair siad innill níochána/triomadóirí ardluais.

Tim O’Leary, Oileán Faoide

€1,170.75 a fuair Tim O’Leary, a chuireann an seirbhís farantóireachta go Oileán Faoide ar fáil. Bhunaigh sé gnó rothair ar cíos ar an oileán le ocht gcinn de rothair. Tá mapa simplí déanta aige den oileán freisin.

Cleas Teo, Inis Oírr

€1,012.95 chun tacaíocht teicniúil a fháil do Rás Cladaigh Eachtraíochta agus Rás Bóthair 10K ar Inis Oírr.

Kathleen Barnes, Oileán Chliara

€485.08 chun cuidiú léi íoc as costais priontála chun bun obair ealaíona a aistriú go priontaí agus cártaí.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

€15,493.69 d’forbairt ar áiseanna cistine na Cultúrlainne. I measc na n-áiseanna/seirbhísí atá curtha ar fáil sa chultúrlann cheana tá: Ionad Seirbhísí Teanga, Cúrsaí Gaeilge, Áiseanna Cruinnithe & Ranga, Seirbhís Fótachóipeála/facs, Ríomhlann, Ionad Eolais do Chuairteoirí, Siopa Ealáine/Ceardaíochta/Leabhar, Caifé Idirlín, taispeántais stairiúla, sólaistí/bia áitiúil. Chuidigh an maoiniú seo le huasgradú an cistine.

Comharchumann Thoraí Teo

Fuair an Comharchumann cabhair deontais de €3,750 chun físeán fógraíochta d’Oileána chur le chéile.

Inishbofin Development Company

Fuair an Comhlacht cabhair deontais de €352.83 do dhéantús agus costas dearadh aonaid taispeána a chabhróidh le cur chun cinn agus margaíocht Inis Bó Finne.

Carl agus Chris O Grady, Oileán Chliara.

Fuair Carl agus Chris O Grady sciar €150,000 le athforbhairt a dhéanamh ar an iar-óstán Bay-view. Fuair siad an maoiniú le brú saoire 39 leaba ar feadh na bliana agus lóistín do ghrúpaí acadúla agus chun forbairt a dhéanamh ar an bhfoirgneamh fhéinfhreastail béal dorais chuig ionad staidéir allamuigh, críochnaithe le seomra ranga agus saotharlann eolaíochta.

Jim Muldowney, Árainn Mhór

Fuair an t-iarratasóir deontas €6,000 chun aer-chomhbhrúiteoir a cheannach chun áis líonta sorcóirí a chur ar fáil do thumadóirí a thugann cuairt ar Oileán Árainn Mhóir, Uaigh agus Ailt an Chorráin. Tá an-tóir ag tumadóirí ar na farraigí mórthimpeall ar Árainn Mhór, ach go dtí seo bhí easpa aer comhbhrúite ina bhac mór do thumadóirí áitiúla agus do chuairteoirí agus iad ag tumadh sa réigiún.

Goesta Fischer, Oileán Chliara

Fuair an t-iarratasóir maoiniú €24,185 chun péinteáil agus obair athchóirithe a dhéanamh ar Thúr an Teach Solais, Oileán Chliara.

Elaine Boyle, Árainn Mhór

Fuair Elaine Boyle cabhair deontais €2,178.48 chun trealamh a cheannach agus €532.53 chun taighde a dhéanamh ar an margadh dá gnó grianghrafadóireachta. Theastaigh ón tionscnóir scrúdú a dhéanamh ar na deiseanna a bheadh ann gnó grianghrafadóireachta a bhunú ar an oileán, trí roinnt táirgí fréamhshamhlacha a chruthú agus iad a thástáil ar an margadh. D’fhorbair sí agus thástáil sí na táirgí seo a leanas le híomhanna ón oileán orthu: grianghraif chúláilte, grianghraif frámaithe, mataí luiche, míreanna mearaí, póstaeir, cruinneoga shneachta, cóstaeirí, mugaí agus leabhair grianghraif.

Comhlacht Forbartha Chliara

Fuair an t-iarratasóir cabhair deontais €425 chun suíomh gréasáin nua a fhorbairt do ghnónna turasóireachta ar Oileán Chliara.

Comharchumann Chléire

Fuair an t-iarratasóir cabhair deontais €1462.50 chun suíomh gréasáin an Chomharchumainn a uasghrádú agus a fhorbairt.

Áras Éanna, Inis Oírr

Fuair Áras Éanna maoiniú €6,360 ar mhaithe le margaíocht agus cur chun cinn a dhéanamh d’Fhéile Ealaíon 2012.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Íocadh €18,084.31 le Comharchumann Forbartha Árann chun trealamh a cheannach d’Fhéilte agus d’Imeachtaí ar an oileán.

Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin

Fuair Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin deontas €4,588.27 i dhá sciar chun obair forbartha agus feabhsúcháin a dhéanamh ar na Seomraí Só. Baineann an ghné seo den deontas le ceannach miasniteoir tráchtála, soláthar agus feistiú clúdaigh téice do radaitheoirí, páinéil i 4 Seomra Só agus 5 phéire déshúiligh Steiner Wildlife Pro.

Inishbofin Development Company

Fuair an t-iarratasóir cabhair deontais €3,871.68 chun Féile Ealaíona Pobail Inis Bó Finne a mhaoiniú.

Comharchumann Turasóireachta Árainn Mhóir

Fuair an grúpa seo cabhair deontais €2,850 chun uasghrádú a dhéanamh ar an gcóras teilifíse sa Bhaile Saoire.

Club Phobail Inis Toirc

Fuair an t-iarratasóir €6,473.35 chun trealamh a cheannach d’fhéilte agus d’imeachtaí in Inis Toirc.

Cleas Teo, Inis Oírr

Íocadh €1,374.16 le Cleas Teo do chúnamh teicniúil agus caipitil ar mhaithe le hinmharthanacht Cleasathon, an rás bóthair 10K, an rás cois cladaigh 10K agus an rás 5K in Inis Oírr, a chinntiú.

Inishbofin Development Company

Fuair an t-iarratasóir €1,373.40 d’ Fhéile Siúlóide Inis Bó Finne. I measc na n-imeachtaí ar an gclár bhí seoladh na féile, léachtaí ó sheandálaí ar 6000 bliain de stair an Oileáin, agus siúlóidí ar nós: Dawn Chorus Walk, Early Christian Landscape Walk, Northern Sunset Walk agus an Coastal and Knock Hill Walk.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Íocadh €39,901.90 leis an gcomharchumann chun trealamh seoltóireachta a cheannach: 6 Dingí Seoltóireachta le leantóirí, bád sábháilteachta agus inneall transaim, 12 currach, trealamh cosanta pearsanta lena n-áirítear seaicéad tarrthála, clogaid agus culaith uisce, trealamh sábháilteachta, raidió VHF, ancaire agus slabhra agus trealamh garchabhrach. Beidh gach trealamh á úsáid ag baill an chlub agus le linn cúrsaí do chuairteoirí. .

Bere Islands Project Group

Íocadh deontas €26,455.50 leo le h-aghaidh staidéar féidearthachta ar Ceallra Lonehort. Dhírigh sé ar thrí ghné den Cheall – sábhailteacht an fhoirgnimh, rochtan an phobail ar an áis agus an deis é a fhorbairt mar áis turasóireachta.

Denis & Mary Hanley, An tOileán Mór

Íocadh deontas €4,157.70 leo chun straitéis margaíochta, branda láithreán gréasáin, uirlis chumarsáide na meáin shóisialta agus bróisiúir a chuir le chéile faoi thithe saoire ar an oileán.

Séamus Boyle, Oileán Árainn Mhór

Fuair Séamus Boyle €74,950.29 le huasghrádú a dhéanamh ar an mbád farantóireachta MV Movern chun an tseirbhís turasóireachta ‘Island Hopping’ a fhorbairt.

Bialann & Seomraí Só Inis Meáin

Íocadh €53,277 le Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin chun uasghrádú a dhéanamh ar a suíomh idirlíon agus chun timpeallacht na bialanna a chríochnú amach.

Martin O’Driscoll, Oileán Chléire

Tugadh maoiniú €41,295 dó chun inneall bád a cheannacht, a athghléasadh agus a uasghrádú chomh maith le giarbhosca agus gabhálais a cheannacht. Úsáideann an tionscnóir an bád le haghaidh gníomhaíochtaí turasóireachta mara i gceantar Iarthar Chorcaí, thart ar Oileán Chléire agus Inis Arcáin agus chomh fada amach leis An Scoil.

Thomas Costello, Árainn Mhór

Fuair an t-iarratasóir €3,447.73 le h-aghaidh trealamh fuaime a cheannacht le h-aghaidh ócáidí agus imeachtaí poiblí, féilte & imeachtaí scoile.

Pádraig Ó Flatharta, Inis Oírr

Fuair an tionscnóir €5,925 chun staidéar féidireachta a choimisiúnú ar ghnó slat iascaireacht mara ar Inis Oírr.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, Oileán Árainn Mhór

Íocadh deontas €7,004.12 léi le huasghrádú a dhéanamh ar a teach chun é a chlárú mar theach lóistín le Fáilte Éireann.

Comhrá na nAosach, Inis Oírr

Íocadh deontas €4,943.21 leo chun Féile Ceardaíochta agus Nósanna Tradisiúnta Inis Oírr a reáchtáil.

Inishbofin Development Company

Íocadh deontas €1,079.46 leo do Fhéile Siúlóide Inis Bó Finne a bunaíodh le Forbairt a dhéanamh ar an turasóireacht ar an oileán.

Club Phobail Inis Toirc

Tógadh ionad phobail Inis Tuirc sna 80ídí. Cuirtear áiseanna agus gníomhaíochtaí ar fáil do na hoileánaigh agus do chuairteoirí ann. Is áis é ina bhfuil béar, leithris, seomra ócáide, cistin agus spás bheag stórála. Is spás ilfheidhmiúil é an seomra ócáide a úsáidtear do chóisir agus ócáidí chomh maith le gníomhaíochtaí pobail. Is é seo an t-aon fhoirgneamh pobail ar an oileán, agus cé go bhfuil tigh lóistín ann, níl aon bialann ná café ann. Nuair a bhíonn ócáid ar siúl ar an oileán, déanann an grúpa mná an bia a chócaráil ag baile agus a thabhairt go dtí an ionad. Leis an deontas seo de €195,536.13 cuireadh síneadh leis an ionad agus tógadh citheanna poiblí agus leithris, seomra cótaí, spás oifige, café idirlíon agus méadaíodh an chistin. Le soláthar citheanna agus leithris poiblí bainfear i bhfad níos mó de bhuntáiste as an trá atá díreach faoin ionad, agus is féidir níos mó turasóirí a mhealladh chuig Inis Tuirc.

Jim Muldowney, Oileán Árainn Mhór

Fuair eisean bád tumadóireachta 10m ar dheontas €182,599.35. I mí Bealtaine 2012 bhunaigh an iarrthóir Dive Arranmore chun tumadóireacht a chur chun cinn ar Oileán Árainn Mhór. Tá tarraingt mhór ag tumadóirí ar Oileán Árainn Mhór mar gheall ar na suíomhanna feiliúnacha atá ar an oileán. Chun an tionscaimh seo a fhorbairt, fuair an t-iarrthóir bád 10m déanta go speisialta chun go mbeidh sé ábalta freastal ar 10-12 tumadóirí ag aon am amháin.

Comharchumann na nOileáin Bheaga, Dún na nGall

Is €1,931.25 a fuair Comharchumann na nOileáin Bheaga le ábhar margaíochta a thabhairt suas chun dáta agus ábhar nua a chruthú. Cuireadh leis an ngailearaí griangrafanna, suíomh siopadóireachta agus leathnach na nuachta a leathnú ar an suíomh idirlín, déanadh dhá lá scannánaíochta, eagarthóireachta agus ábhar margaíochta eile chomh maith le leabhrán fograíochta fhoilsiú faoi na hOileáin Bheaga.

Michael Lenaghan, Inis Bigil

Fuair eisean €58,899.59 le bád paisnéirí a cheannacht le seirbhís níos fearr a chuir ar fáil don phobal ar Inis Bigil i Maigh Eo. Chomh maith leis an seirbhís seo tá sé le gnó turasóireachta mara a fhorbairt timpeall ar Inis Bigil sa samhradh. Cuirfidh an gnó mara seo go mór leis an áit agus beidh sé in ann turais chuig na h-aillte a chuir ar fáil agus feachaint ar deilpheanna, míol mór agus éin.

Áras Éanna, Inis Oírr

Fuair siad €10,548.68 chun ábhar margaíochta d’ard chaighdéanach a dhearadh agus a fhorbairt, chun clár Áras Éanna a mhargú go proifisiúnta. I gceist leis an ábhar seo bhí forbairt an suíomh idirlíon chun suíomh mothúlach a chuir ar fáil don chéad uair ariamh, bróiséir agus póistéirí a phriontáil mar aon le leabhráin do thaispeántais ealaíne agus na h-imeachtaí eile. Chomh maith maoineadh bolscaireacht le nuachtáin, preabsheastán taispeántais agus ábhar margaíochta a dhalú tríd An Post.

Inishbofin Development Company Ltd

Tugann an féile ealaíona ar Inis Bó Finne na Gaillimhe deis do dhaoine ceiliúradh a dhéanamh ar an traidisiúin shaibhir ceoil a luaitear le Inis Bó Finne. San áireamh sa chlár imeachtaí bhí taispeántais, ceardlainn ceoil, ealaíona & damhsa, ceolchoirmeacha, léiriúcháin amharclainne, cóisir lasmuigh & ceardlainn fílíochta & mínealaín. Thug an maoiniú de €1,473.38 an-chúnamh don chomhlacht seo imeachtaí d’árd chaighdeán a chuir ar fáil don fhéile seo.

Rose Conneely, Inis Oírr

Íocadh €5,017.73 maoiniú chun uasghrádú a dhéanamh ar an ngnó mearbhia ar Inis Oírr.  Bhí siopa sceallóga nua ceannaithe ag an iarrthóir. Leis an maoiniú bhí sí in ann an gnó a fheistiú amach le friochtóir & eastarraingteoir nua, córas uisce te, ábhar sláinte & le comharthaí nua.

Pádraic & Treasa Ó Fátharta, An Dún, Inis Meáin,

Is lóistín & bialann é An Dún ar Inis Meáin. Bhí an deontas seo ag díriú ar uasghrádú & feabhas a chuir ar na seomraí leapan, athchóiriú ar an mbialann & na seomraí fáilteachais, boird & cathaoireacha nua a cheannacht, chomh maith le fearais nua eile. Chuidigh an deontas de €8,688.79 leo chun na nithe seo a chuir chun críche.

Aran Camping Holidays Ltd, Inis Mór

Is €147,086.50 a íocadh le Aran Camping Holidays Ltd chun naoi n-aonad glanscartha campála a sholáthar agus a thogáil ag ionad campála i gCill Ronain, Inis Mór. Beidh an naoi gcampa speisialta ar an suíomh go buan agus iad ar fáil ar chíos i rith na bliana.

Gaeltacht na Gaillimhe

Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua

Íocadh €10,474.07 leo chun suíomh gréasáin a fhorbairt, rothair a cheannach le ligeann ar cíos, agus comharthaí, léarscáileanna, bróisiúir agus ríomhairí a chur ar fail don Ionad Turasóireachta.

Ann Jocelyn, Caiseal

Tugadh maoiniú €4,918.85 do Ann Jocelyn i gcomhair Féile Deireadh Seachtaine Litríochta sa Chaiseal, ag comóradh an tréimhse a chaith an file Laureate Ted Hughes ann sna 1960í. Tá sé ráite go poiblí aige go raibh an tréimhse sin dá shaol fíorthábhachtach ina shaol mar fhile.

Forbairt Chonamara Láir, Carna

Íocadh €1,500 leo le suíomh idirlín a uasghradú. p>

Áine Máire Uí Loideáin, Loughwell, Maigh Cuilinn

Íocadh €3,052 a bhí ag seasamh amach ar thogra do pháirc feirme Mhaigh Cuilinn. D’íoc Comhar na nOileán an méid seo léi.

Seósaimh Ó Cathasaigh, Turais Bád Chonamara, Carna

Fuair an t-iarratasóir seo deontas €57,867.52 chun RIB 8.5 méadar a bheadh feiliúnach do 8 bpaisinéir agus an scipéir a cheannacht. Tá an RIB seo in úsáid le haghaidh turais that ar oileán Chonamara Theas.

Foidín Meara Teo., Leitir Móir

Fuair Foidín Meara Teo. €150,000 maoiniú chun bád a cheannacht chun rothair agus rothaí a iompar idir Ros a Mhíl agus Árann. Tá sé i gceist ag Foidín Meara Teo. éicthurais timpeall Oileáin Árann a chuir ar fáil chun radharc a thabhairt de na h-ailltreacha agus saol mara thar timpeall na h-oileáin. Níl éicthurais den chineál seo dhá soláthar do thurasóirí faoi láthair. Ó tharla go bhfuil suim mhór ag an iarrthóir i gcursaí mara, eiceolaíocht, staire agus cultúr, bheadh sé i gceist aige cur síos a dhéanamh ar chúrsaí mara, staire agus cultúrtha an cheantair ar ghléas idirchumarsáide an bháid le linn na turais ar fad. Seo gnéith lárnach den seirbhís a bheadh sé ag cur ar fáil.

John Fleming, An Spidéal

Fuair eisean €28,283.75 chun gnó turasóireachta mara a fhorbairt. Cheannaigh sé bád le ceadúnas P5, agus cheannaigh sé ábhar slatiascaireacht. Cé go mbeidh sé dírithe go mór ar iascaireacht mara, cuirfidh sé turais mara ar fáil chomh maith, le béim ar féachaint deilpheanna, míol mór agus éin, chomh maith le tumadóireacht agus turais mara.Tabhairfaidh an seirbhís seo deis do thurasóirí na radharcanna seo a fheiceáil agus na turais curtha le chéile de réir a theastaíonn ón bpaisnéara.

Pearse Doherty, An Fhairche,

Fuair eisean €1,073 le traenáil i gcothabháil suíomh gréasáin.

Comhar Chuigéil, Leitir Mealláin

Is €426.48 a fuair Comhar Chuigéil le ceamara a fháil chun poiblíocht a dhéanamh ar an gceantar.

Coiste Turasóireachta Dhúiche Sheoigeach

€3,627.36 a fuair Coiste Turasóireachta Dhúiche Sheoigeach le féile siúlóide a eagrú.

Kathleen Connolly, Camas

Fuair sise €44,187.60 chun cuidiú léi sean teachín a uasghrádú ionas go mbeadh sé feiliúnach chun ligeann amach ar cíos mar theach saoire. Bhí roinnt feabhsúcháin ag teastáil ón teach chun é a thabhairt suas go caighdeán do thurasóirí agus Fáilte Ireland. Theastaigh fuinneoga & doirse nua, insliú, athchóiriú ginearálta & roinnt ábhar eile. Tá an teachín suite i gCamus i nDeisceart Chonamara – mar sin tá sé lárnach do Chonamara uile. Tá radharcanna & suíomhanna stairiúla, oidhreachta & nádurtha béal dorais don teach, & is féidir cuairt a thabhairt ar Chonamara uile go h-éasca. Tá an teachín suite cúpla méadar ó choilinéacht ealaí. Is féidir tabhairt faoi iascaireacht ar cheann de na locha atá sa gceantar. Tá siúlóidí álainn i gceantar Chamus, tá cnoic & sléibhte sa cheantar, & tá cúpla lúb shiúlóid sa cheantar. Tá go leor achmhainní nádúrtha chun daoine a mhealladh chuig an gceantar & neart imeachtaí folláine ar féidir leo tabhairt fúthu.

Seirbhísí Bunúsacha don Gheilleagar agus do Phobal na Tuaithe

Na hOileáin

Club Phobail Inis Toirc

Fuair an grúpa deontas € 20,160 chun uasghrádú a dhéanamh ar áiseanna san Ionad Pobail.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Íocadh deontas de €17,808.75 le Comhar Caomhán chun nuachóiriú a dhéanamh ar fhearas sheachadadh breosla ar Oileán Inis Oírr.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Tugadh cúnamh deontais de €6,773.70 don Chomharchumann chun ceann de na seomraí san ionad cultúrtha a fheistiú le trealamh oifige chomh maith le meaisíní fuála a chur ar fáil chun cur ar a gcumas cúrsaí oideachais do dhaoine fásta a reachtáil.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Íocadh deontas de €10,161 don chomharchumann chun obair athchóirithe a dhéanamh ar an halla pobail.

Comhar na nOileán Teo.

Fuair Comhar na nOileán €26,626.05 chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar sholáthar áiseanna físchomhdhála do na hoileáin.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Fuair an Comharchumann €1,236.57 le dífhibrileoir a chuir san otharcharr ar Árainn Mhór.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an Comharchumann €1,792.50 do shuíomh idirlín le eolas a bheith ar fáil do mhuintir an oileáin chomh maith le heagraíochtaí eile faoi réimhse leathan oibre an Chomharchumainn agus faoi Oileán Árainn go ginearálta.

Comharchumann Chléire

Fuair Comharchumann Chléire €3,020.25 chun athfheistiú a dhéanamh ar an gcaidéal breosla agus díosail ar Oileán Chléire.  Áirítear leis seo seachadadh, suiteáil agus cur i bhfeidhm chóras bainistíochta breosla  don phump agus an ceangal leis an gcaidéal atá ann cheana féin.   Áirítear freisin suiteáil bogearraí don phump, ceangal an bhogearra le ríomhaire na hoifige, agus traenáil don fhoireann oibre chomh maith leis an obair phluiméireacht.  Is córas cárta sochair/dochair atá i bhfeidhm, rud a chiallaíonn nach mbeidh ar bhall foirne a bheith i láthair chun seachadadh a dhéanamh ar an mbreosla agus beidh teacht i bhfad níos easca ag muintir an phobail air.  Tá an Comharchumann ábalta monatóireacht níos fearr agus tomhais níos fearr a dhéanamh ar an méid breosla a theastaíonn.

Áras Éanna, Inis Oírr

€4,903.16 a fuair Áras Éanna, Inis Oírr le treallamh físe agus fuaime a fháil don amharclann.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

€18,898.99 chun an Spórtlann a uásghradú. Ba trealamh baile a bhí sa trealamh a bhí á úsáid acu.  Chuir an maoiniú seo ar a gcumas trealamh de ghrád tráchtála a fháil a sheasfadh níos faide.

Bere Island Project Group

€1,674.33 chun dífhibrileoir a chur ar fáil don phobal.

Sherkin Island Development (SIDS)

Fuair siad  €7,126 le 750 cóip den straitéis a fhoilsiú. Tá Grúpa Idir-Eagras Iarthar Chorcaí ag obair le chéile tríd an mBord Forbartha Contae chun struchtúr a tháirgeadh le Straitéis an 7 Oileáin Iarthar Chorcaí, go fisiciúil, eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha thar na 10 mbliana atá romhainn agus níos faide anonn. Tá an grúpa SIDS ag glacadh príomh páirt sa tionscnamh seo ar son na n-oileán eile chun an straitéis seo a fhoilsíú. Tá sé mar aidhm ag an ghrúpa 750 cóip den cháipéis seo lándaite a chur i gcló le haghaidh úsáid an phobail.

Inishbofin Development Company

Fuair siad €8,827.98 do Stiúideo Raidió Inis Bó Finne, atá dhá rith ag Inishbofin Development Company. Maoiniú é seo do treallamh nua stiúideo, ionas go bhféadfaí an stiúideo a úsáid arís le treallamh nua uasghrádaithe. Bhí an stiúideo imithe as dáta agus ní raibh sé oiriúnach dá fheidhm a thuilleadh.  Déanann an stiúideo craoladh ar feadh uair a chloig in aghaidh na seachtaine trí Connemara Community Radio. Úsáidtear an Stiúideo chomh maith le taifeadadh a dhéanamh ar cheoltóirí áitiúla, ceoltóirí ar cuairt agus tá cartlann breá de thaifeadadh bailithe thar an blianta. Ní féidir an treallamh a bhí acu a úsáid a thuilleadh mar go raibh sé go h-iomlán as dáta de bharr na athruithe formáid atá tagtha, agus tá roinnt mhaith den treallamh nach bhfuil ag obair ar chorr ar bith.

Meitheal Oibre Chill Éinne, Inis Mór

Tá sé sciar deontais, arbh fhiú €185,783.02 san iomlán iad, faighte ag Meitheal Oibre Chill Éinne chun seomraí feistis a thógáil ag páirc peile Inis Mór.

Comharchumann Thoraí Teo

Íocadh €2,778.66 le Comharchumann Thoraí Teo chun trealamh gleacaíochta a cheannach agus giomnáisiam a thionscnú.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Íocadh €35,193 leo chun ardaitheoir seachtrach, staighre seachtrach agus sconsa seachtrach a thógáil taobh amuigh de halla Inis Oírr.  Bhí géarghá leis an árdaitheoir chun bealach isteach a chur ar fáil do dhaoine faoi míchumas.

Whiddy Island Development Association

€2,933.55 a bhfuair siad chun staidéar féidearthachta a thionscnú ar fhorbairt ar ionad pobail.

Comharchumann Chléire

Fuair siad €10,852.50 d’urláir nua agus doirse a chur sa chlub pobail.

Gaeltacht na Gaillimhe

Comharchumann Shailearna, Indreabhán

Íocadh €51,521.53 le Comharchumann Shailearna Teo le páirc spraoi a fhorbairt.

Coiste Ionad Cuimhneacháin na n-Imirceach, Carna

Tugadh €7,056 dóibh chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar ionad in omós d’imirceoirí na háite.

Ionad Óige Bhearna/Na Forbacha Teo.

€16,496.37 a fuair said le áis ilchuspóireach don óige a fhorbairt. Fuair said an maoiniú chun ionad óige do mhuintir an cheantair a thógáil I mBearna.

Claregalway Community Development Association

Fuair siad €25,650 do staidéar féidearthachta chun scrúdú a dhéanamh ar fhorbairt áiseanna pobail nua agus feabhsúcháin ar na áiseanna pobail atá ann cheana féin i mBaile Chláir na Gaillimhe.

Croí Líne Chois Fharraige

Is €12,399.66 a fuair Croí Líne Chois Fharraige le dífhibrileoirí agus treallamh stórála a cheannacht agus le traenáil a chuir ar fáil do cheantar Chois Fharraige. Tá sé mar aidhm ag Croí Líne Chois Fharraige go mbeadh dífhibrileoirí ar fáil fiche ceathair uair in aghaidh an lae ó Na Forbacha go Ros a Mhíl. Conaíonn suas le deich míle duine sa gceantar seo. Ní bheadh aon dhá dífhibrileoir níos mó ná 2-3km ó chéile, go mbeadh siad coinnithe i mboscaí cosanta, agus go mbeadh comharthaíocht cuí ag taispeáint cá bhfuil siad lonnaithe. Is féidir roinnt de na dífhibrileoirí sa cheantar cheanna féin a úsáid don scéim seo, ach theastaigh roinnt eile dífhibrileoirí chun spriocanna an ghrúpa a bhaint amach. Cuireadh traenáil riachtanach ar fáil laistigh den cheantar.

Feabhsú & Forbairt ar Shráidbhailte

Na hOileáin

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an Comharchumann €181,704 do pháirc spraoi agus ionad caitheamh aimsire.  Tá áit do pháistí faoi sé bliana ann agus áit do pháistí ó sé go dtí dó dhéag agus áit do pháistí níos sine ann; tá áiteanna réitithe le picnic agus cosáin rothaíochta chomh maith le cúrsaí éagsula.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Fuair Comhar Caomhán Teo dentas de €96,972.37, íocaíocht faighte i gcéimeanna, le Páirc Uile Aimsire 5 an taobh a thógáil in aice le páirc peile Inis Oírr.  Tá an pháirc féin (dromchla árdchaighdeánach- Teastas Dhá Réalt FIFA), sconsa agus tuilsoilse i gceist sa bhforbairt. Is féidir an pháirc a úsáid in aimsir ar bith.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Íocadh €32,522.74 le Comhar Caomhán Teo le roinnt innealra a cheannacht chun obair chothabhála leanúnach a dhéanamh ar pháirc peile Inis Oírr.  Bhíodh fadhbanna leanúnacha ag an bpáirc de bharr go ndéanfaí fíor-bheagán obair chothabhála uirthi.   Rinne saineolaí tástáil agus staidéar ar an bpáirc anuraidh agus leag sé amach plean chothabhála don pháirc.  Teastaíonn innealra speisialta don obair seo – tarracóir ,  aerthóir, lomaire, spraeire, síoladóir.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Tá cúig sciar deontais arbh fhiú €129,950.66 san iomlán iad faighte ag Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo. D’fhorbair an t-iarratasóir áiseanna spóirt ar thalamh atá i seilbh an Chomharchumainn ar Oileán Árainn Mhóir, in aice leis an mBaile Saoire. Beidh na háiseanna ar fáil don phobal áitiúil agus do thurasóirí. Tá cúirt spóirt ilfheidhmeach (cispheil, peil agus léadóg), seomraí feistis nua le citheanna, taisceadáin, leithris agus seomra stórála agus clós páirceála mar chuid den togra seo.

Bere Island Projects Group

Íocadh €2,490.14 leo chun leatóir grin a fháil lena chinntiú go bhfanfaidh na bóithre ar oscailt le linn an Gheimhridh. Fuair siad €6,700 freisin do thogra oiliúna in Oilteacht Bád Paisinéirí.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Íocadh deontas €15,091.04 le Comharchumann Forbartha Árann chun obair feabhsúcháin timpeallachta a dhéanamh ar bhailte in Inis Mór. Ceannaíodh trealamh, gnéithe ornáideacha do ghairdíní, stór gairdín don trealamh agus lomaire faiche chun cothabháil a dhéanamh ar an talamh poiblí, agus tugadh conradh do thírdhreachóir.

Beara Tourism Development, An tOileán Mór

Fuair iadsan €51,638.01 le páirt de Bhealach Siúlóide Bhéarra agus Oileán Dursaí a uasghradú.

Comharchumann Chléire

Fuair siad €2,429.25 chun scafall a cheannacaht do chothabháil foirgnimh poiblí.

Gaeltacht na Gaillimhe

Coiste Pháirc Uile Aimsire An Chnoic, Cois Fharraige

Íocadh €231,838.33 leo chun páirc uile-aimsire ar ardchaighdéan a fhorbairt don phobal áitiúil i gCois Fharraige.

Coiste Pobal na Tulaí, An Tulach

Fuair iadsan €115,684.71 le cosán coisithe 800 méadar a thógáil ó TG4 siar chomh fada le crosaire bhóthair Bhaile na hAbhann. Rinne siad forbairt ar na ballaí atá ag síneadh leis an gcosán freisin.

Comhlacht Forbartha an Spidéil Teo.

Fuair an comhlacht forbartha seo €122,437.67 chun cosán coisithe nua 470m, le soilsí poiblí, ballaí agus oibreacha gaolmhara a thógáil ar bhóthar Maigh Cuilinn ar an mBaile Ard i sráidbhaile an Spidéil.

Páirc Uile-Aimsire Chill Chiaráin, Conamara

Chuidigh deontas €297,763 le Coiste Páirce Chill Chiaráin chun páirc uile-aimsire a thógáil i mbaile Chill Chiaráin. Is togra nuálaíoch é seo mar nach raibh a leithéid seo d’áis spóirt ná caitheamh aimsire sa cheantar. Cinnteoidh sé seo go mbeidh fáil ag an bpobal áitiúil ar áiseanna sábháilte spóirt & caitheamh aimsire ar feadh na bliana.

Páirc Spraoi Cill Chiaráin, Conamara

Fuair Coiste Páirc Spraoi Iorras Aithneach €129,351 le páirc spraoi a thógáil sa cheantar.

Comharchumann Bearna Teo, Bearna

 Fuair an Comharchumann seo maoiniú de €98,753.40 le clós spraoi pobail a thógáil. Chuir an fhorbairt seo áis sábhailte ar fáil do pháistí atá ag cónaí nó ag fanacht i gceantair Bhearna & Na Forbacha. San áireamh tá píosaí chun luascú, dreapadóireacht, rothlú, spraoi le uigeacht, spraoi le tithe, spraoi le chéile & spraoi cruthaitheach. Tá sé mar ghné den chlós spraoi go bhfhuil roinnt de na píosaí treallamh feiliúnach do pháistí le réimhse cumais eagsúla go fisiciúil & intleachtach.

Pobal Mhám Éan Teo, Sraith Salach

 Fuair an t-iarrathóir deontas €46,197.60 le úsghrádú a dhéanamh  ar Sean Scoil Naisiúnta an tSraith Shalaigh le é a dhéanamh mar áis poblí a bheadh in ann forbairt a dhéanamh ar imeachtaí don cheantar, & áis a bheith ar fáil do phobal Mhám Éan le theacht le chéile. Bhí an scoil dúnta ar feadh blianta fada & fuair Pobal Mhám Éan Teo é ar leas. Rinne siad oibreacha sábháilteacht dóiteáin, bealach isteach sábhailte, insiliú ballaí & áiléar, coras nua teasa, úsghrádú an chórais leictreachais & maisiúchán ginearálta ar an ionad. Tá an ionad seo feiliúnach anois mar ionad cruinnithe & tá áis iontach poiblí ar fáil don phobal.

Seán Ó Droighneán, An Spidéal

Íocadh €1,850 leis le seomra stór, seomra fuar agus fearas a cheannacht don margadh.

Caomhnú agus uasghrádú oidhreacht na tuaithe

Na hOileáin

Inisbofin Development Company

Fuair siad deontas €1,901.25 chun cnuasach scríbhneoireachta a fhoilsiú.

Bere Island Tourism & Enviornment Group

Fuair an grúpa seo deontas €6,944.75 chun brúiteoir gloine agus stialltóir páipéir a cheannach don ionad bainistiú bruscar.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an comharchumann deontas de €3,238.12 chun uasghrádú a dhéanamh ar na comharthaí ‘fir bhuí’ ar bhealaí siúlóide.

Inisbofin Development Company

Fuair an grúpa seo deontas €8,128.47 chun trealamh le léiriú scannáin a cheannach.

Mná Fiontracha, Inis Mór

Fuair an grúpa deontas de €3,031.24 chun trealamh a cheannacht do bhunú cartlann ar an Oileán chun deis a thabhairt do Oileánaigh agus cuairteoirí araon theacht ar ábhar atá bailithe thar an blianta.

Comhar Caomhán/Mná le Chéile, Inis Oírr

Íocadh deontas €13,351.52 leis an ngrúpa seo le gléas cuilteála lámh fhada a cheannach.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Íocadh deontas de €1,200 chun cuidiú le painéil a cheannach chun taispeántas ar stair, bláthanna agus ainmhithe an oileáin a chur ar fáil.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Dún na nGall

Fuair an Comharchumann cabhair deontais de €2,467.50 le leabhrán eolais a chur le chéile agus le huasghrádú a dhéanamh ar an suíomh idirlín.

Comharchumann Chléire

Fuair Comharchumann Chléire €5,707.50 chun leabhar grianghrafadóireachta ó Oileán Chléire chomh maith le píosaí próis le Chuck Kruger a dhéanann cur síos ar an saol ar an oileán le 20 bliain anuas, a fhoilsiú.  Tá leath den leabhar bunaithe ar phíosaí scríbhneoireachta a craoladh ar RTÉ ar an gclár ‘Sunday Miscellany’ inar craoladh breis agus 60 píosa próis le Chuck Kruger.  Is iad an Comharchumann a bhéas i mbun díolachán an leabhair.  Beidh an brabús ag dul chuig siopa an phobail ar an oileán.   Beidh an leabhar seo mar thuras amhairc ar an oileán agus tabharfar léargas uathúil agus ealaíonta ar Oileán Chléire.  De réir an údair, ní leabhar é seo le breathnú thríd ach obair ealaíona bunaithe ar an ealaíon béil agus grianghrafadóireachta a thabharfadh an t-oileán chun beochta.

Féile Ealaíne Earagail, Oileáin Dhún na nGall

€16,277.06 chun cartlann closamhairc a fhorbairt faoi oileáin Dhún na nGall.  Clúdóidh an cartlann closamhairc míreanna raidió agus teilifíse, ábhar priontáilte agus scannánaíochta, chomh maith le taifid pobail a bhaineann le hoileáin mhara Dhún na nGall. Ní raibh fáil ar an ábhar seo go dtí seo in aon ionad amháin agus bhí ar dhaoine a chuirfeadh suim ann an t-ábhar a aimsiú iad féin. Cuirtear ar fáil anois é i mbothanna idirghníomhacha i leabharlanna ar na hoileáin, chomh maith le háiteanna eile cuí ar an mórthír, ionaid poiblí de chuid na Comhairle Contae, músaeim agus in oifigí cartlann na Comhairle.

Áras Éanna, Inis Oírr

€17,454 chun tograí cultúir a fhorbairt agus anailís a dhéanamh ar an éileamh a bheadh ann dá leithéid trí thaispeántas éide thraidisiúnta an oileáin agus seó samhraidh bunaithe ar scéal an oileáin a léiriú, trí dhrámaíocht, ceol, amhrán agus damhsa.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Fuair Comharchumann Oileán Árainn Mhóir €8,750.90 le lomaire féir a cheannach chun na ceantair poiblí agus fóntais bhaile ar an oileán a chothabháil.

Mná Fiontracha, Inis Mór

€1,367.54 chun trealamh nua a cheannach don Chartlann Béaloidis ar Inis Mór.  Tá na Mná Fiontracha ag tabhairt faoi logainmneacha ar an Oileán a bhailiú, á mapáil do chóras GPS a bheidh oiriúnach le n-úsáid le haghaidh Google Earth. Tá siad ag tabhairt faoi reiligí an oileáin a mhapáil ionas gur féidir teacht orthu ar Google Earth.  Tá siad ag bailiú grianghraif, agallaimh agus amhráin freisin ionas go mbeidh traidisiúin an Oileáin caomhnaithe don phobal. Ceannaíodh na píosaí trealamh seo a leanas: scanóir, ceamara, gléas taifeadta agus píosa eile trealaimh ar féidir leis teipeanna agus físeanna a aistriú chuig an ríomhaire, agus uasteilgeoir.

Dr. Deirdre Ní Chonghaile, Inis Mór

Fuair Deirdre cabhair deontais de €2,587.98 chun trealamh nua taifeadaí fuaime agus craoladh do anailisiú, bailiú, cartlannú, fograíocht, agus craoladh Stair Ceoil agus Amhráin na hOileáin Árann.

Bird Watch Ireland, Oileán Árainn Mhóir

€1,800 a fuair siad don togra le bainistíocht gnáthóige traonach praiticiúil adhéanamh le staidéar féidearthachta de na coinníollacha riachtanach do bhainistíocht phraiticiúil agus athbhunúgnáthóg na dtraonach ar Oileán Árainn Mhóir. Tá líon na dtraonach ag meadú le blianta anuas agus faoi láthair tá 10{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} de líon na dtraonach i nDún na Gall ann agus sin thart ar 6{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} den líon náisiúnta. An chúis is dóchúla leis seo ná go bhfuil roinnt mhaith de na páirceanna tréigthe agus nach bhfuil á ngearradh i gcomhair tuí a thuilleadh, ag laghdú an líon éin a mharaítear de bharr lomadh. Bheadh sé thar a bheith inmhianaithe athchóiriú agus bainistiú a dheánamh ar na páirceanna seo le cead ó na húinéirí talúin. De bharr nach ndeántar feirmeoireachta orthu a tuilleadh, níl siad ag fáil aon íocaíochtaí stáit eile. Tá ceantair na dtraonach sainithe go soiléir i staidéar roimh seo ach anois tá gearrghá le bainistiú cúramach. Is mian le Birdwatch Ireland an bainistiú seo a dheánamh ach tá gá le staidéar féidearthachta ar dtús le n-aimsiú cé mhéid de na páirceanna tréigthe seo atá i gceantar na dtraonach agus cé mhéid úinéirí talúin a bheadh sásta go mbeadh an cineál seo oibre curtha i gcrích.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Dún na nGall

Fuair Comharchumann na nOileán Beag maoiniú €1,421.25 chun leabhar de sheanphictiúir ó na hoileáin bheaga a chur i gcló.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Fuair Comhar Caomhán Teo maoiniú €4,530 chun triúr teagascóirí idirnáisiúnta a thabhairt isteach chun léachtaí a thabhairt mar chuid den Fhéile Ceardlanna Cloiche bhliantúil. Chuaigh an maoiniú i dtreo dearadh agus foilsiú broiséirí chun an Fhéile a chur chun cinn.

Áras Éanna, Inis Oírr

Fuair Áras Éanna maoiniú €10,666.31 d’Fhéile Ealaíon 2012.

Comharchumann Chléire

Fuair Comharchumann Chléire deontas €19,162.50 chun taispéantas idirghníomhach ilmheáin a fhorbairt le cur i láthair fuinniúil agus spreagúil a chur ar fáil do na cuairteoirí chuig an Charraig Aonair a thugann cuairt ar an Ionad Oidhreachta.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Fuair CFF Árainn Mhóir cabhair deontais €1,530 chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an gcóras teasa agus aeraithe ag Ionad an Chrois Bhealaigh.

Bere Island Old School Heritage Complex Ltd

Tugadh maoiniú €2,065.53 dóibh chun feabhas a chur ar an modh ina léirítear eolas oidhreachta. Cuireadh isteach iPad agus ionad fístaispeána agus rinneadh uasghrádú ar phainéil taispeána le béim a chur ar chultúr agus ar shuíomhanna oidhreachta Oileán Bheára.

Francis Twomey & Tony Mc Gettigan, Oileáin Chorcaí

Íocadh €7,203.75 leis na h-iarratasóirí chun leabhrán lámhdhéanta clúdach crua de ghrianghrafanna le téacs faoi chultúr, saol agus fiadhúlra Oileáin Iarthair Chorcaí a chur ar fáil.

Craiceann, Inis Oírr

Fuair an t-iarratasóir €3,375 chun concerto nuachumtha a choimisiúnú. Seinneadh an concerto le seachtó bodhrán le linn Craiceann 2013. Bhí an concerto nuachumtha seo príomhscaoilte ag seachtú bodhráin ag Craiceann 2013.

Coiste Patrún Inis Mór   

Fuair an coiste seo €7,200 chun 6 churrach rás nua a thógáil do Phatrún Inis Mór.

Andrew Early, Oileán Árainn Mhóir

Íocadh deontas €3,525 leis chun bailiúchán de shean-amhráin thraidisiúnta ó Dhún na nGall agus go speisialta ó Oileán Árainn Mhór a thaifeadadh ionas go mbeidh siad ar fáil do na glúnta atá ag teacht.

Comharchumann Chléire

Íocadh deontas €4,792.08 leis an gcomharchumann chun mionathruithe a dhéanamh ar Ionad Oidhreachta Oileán Chléire chun go mbeadh siad ábalta cartlainn an oileán a stóráil go sábháilte.

Cliara Development Company Ltd. Oileán Chliara

Maoineadh €764.87 le Cliara Development Co. Ltd. i gcomhair leabhrán agus dlúthdhiosca de amhráin, ceol agus scéalta as Oilean Chliara a fhoilsiú. Déanadh é seo chun an sean saol a chaomhnú ach le meascán nua-aimseartha de shean agus nua.

Helen Selka, An tOileán Fada

Is €15,772.16 a fuair sise le clár fáisnéise a chur le chéile faoi shaol & beatha pobal An tOileán Fada, in aice le An Scoil, Co. Chorcaigh. Chuir an togra seo béim ar thabhacht saol chultúrtha na noileáin & chuir lena bpróifíl go suntasach. Beidh buntaistí áitiúla eacnamaíochta ag eascairt as seo, & d’fhéadfadh an t-ábhar a bheith tábhachtach amach anseo mar ábhar cartlainn, ag cur le logainmneacha, suirbhéireacht & tograí béaloideasa.

Gaeltacht na Gaillimhe

Traidphicnic, Féile Traidisiúnta Ceoil, An Spidéal

Fuair na h-iarrthóirí maoiniú €7,323.75 le féile ceoil traidisiúnta a reáchtáil i mí Iúil 2013. Úsáideadh an deontas chun ábhar margaíochta a tháirgeadh, chun stáitse agus leithris a fháil ar cíos agus chun costais ceardlainne a chlúdach. >

Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin & Gharumna

Bunaíodh an t-Ionad Oidhreachta san mbliain 2009. Tá bailiúchán iontach curtha le chéile acu ó thaobh oidhreacht, cultúir agus stair áitiúil ó shoin i leith. Ach, de bharr easpa trealamh cuí san Ionad le trí bliana anuas bhí baic orthu maidir leis an meid a bhí said in ann a dhéanamh chun a chinntiú go gcaomhnaitear oidhreacht agus cultúr shaibhir an cheantair. Leis an maoiniú de €7,045.38 a fuair siad cheannaigh said deasc agus cathaoir oifige mar tá catalógú leabhair agus nuachtáin dhá dhéanamh acu. Fuair said ríomhaire glúine le taighde a dhéanamh agus freisin le ábhar digiteach idir griangraif, píosaí staire, nuachtáin agus irísí bheith ar fáil don phobal. Bhí comhairle fáighte ag an Ionad infheistiú láithreach i mboscaí saor ó aigéad chun teasc na nuachtáin agus nithe eile a chaomhnú agus ceannaíodh iad seo freisin leis an maoiniú.>

Claregalway Historical & Cultural Society

Íocadh deontas de €117,338.30 leo. Séard a d’úsáid siad an maoiniú le h-aghaidh ná le teach tréigthe agus an cró béal dorais a aistriú isteach ina iarsmalann siúinéara agus ionad léirithe i mBaile Chláir na Gaillimhe. Is seo an dara páirt de thogra an iarratasóir chun athchóiriú agus athnuachan a dhéanamh ar phéire de na luath-fhoirgnimh atá fágtha i mBaile Chláir na Gaillimhe. Sa chéad stáid den togra seo rinneadh athchóiriú agus páirt tógáil ar ceárta gabha dubh. Tá an forbairt nua seo béal dorais don ceárta agus taobh istigh tá iarsmalann siúineara, ionad léirithe, oifig bheag agus leithreas. Deanfaidh an forbairt seo comhlánú ar oidhreacht stairiúil shaibhir Baile Chláir na Gaillimhe.

Taispeántas Chois Fharraige Teo.

Is féile bliantúil é Taispeántas Chois Fharraige a mhealann líon mhór daoine go ceantar An Spidéil. Le linn an fhéile bíonn taispeántais agus comórtais do chapaill, gadhair, cearca, tairgí feirme agus táirgí a rinneadh sa bhaile. Baineann an taispeántas agus na himeachtaí le cur chun cinn cultúr agus traidisiúin Chonamara. Tá suim mhór ag muintir an cheantair sna h-imeachtaí seo agus is ceiliúradh atá i gceist leis an taispeántas. Tá an imeacht seo dá chuir chun cinn ag coiste deonach Taispeántas Chois Fharraige Teo. Bhain an deontas le chúig ghnéith – duaiseanna do na rannpháirtithe, coimeadán stórála, dearadh agus priontáil clár imeachtaí agus leabhráin, córas fuaim agus aimpliú, agus oibreacha feabhasacháin ar dromchla an taispeántais. Chuidigh an €8,419.50 leis an gcoiste imeachtaí árd-chaighdeánach a chuir chun cinn agus chuidigh sé leo na h-imeachtaí a mhargú go h-éifeachtach.

Declan Clarke, DerryClare Aqua Ltd, Sraith Salach

Is €17,925 a fuair an iarrthóir chun staidéar á dhéanamh ar thrí éan creache i gceantar Chonamara Thiar sa gcaoi is go mbeidh tuiscint níos fearr againn ar ár dtimpeallacht & a théann leis.

Oiliúint & Fáisnéis

Na hOileáin

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an comharchumann deontas €7,200 chun cúrsa traenála i 360 Excavator a reachtáil.

Áras Éanna, Inis Oírr

Fuair Áras Éanna deontas €9,175 chun ceardlanna ceol a reáchtáil do mhuintir an oileáin.

Mná Fiontracha, Inis Mór

Fuair an grúpa deontas €2,510 chun traenáil ríomhaireachta a fháil le cuidiú leo.

Murphy’s Ferry Services, An tOileán Mór

Fuair an chuideachta seo deontas €1,350 chun  cúrsa traenála i dteastas rangú V a chur ar fáil don chriú.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair siad €7,500 freisin chun cúrsa garchabhair a chur ar fáil don phobal.

Comhar Caomhán/Mná le Chéile, Inis Oírr

Fuair Comhar Caomhán deontas €12,000 chun cúrsa insliú tithe a reáchtáil.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Íocadh deontas € 1,220 leis an ngrúpa seo chun traenáil i gcothú úllord a reachtáil.

Comharchumann Thoraí Teo
Fuair an comharchumann cabhair deontais de €5,370 le haghaidh an chéad chéim de  cheardlanna oiliúna Ceardaíochta.

Bere Island Projects Groups
Fuair an grúpa cúnamh de € 1,900 le haghaidh cúrsa oiliúna FETAC i bPróisis Innealtóireacht Mhuirí agus Sábháilteacht ar Fharraige.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr
Íocadh deontas de €3,600 le Comhar Caomhán chun cúrsa i ngarchabhair ag an obair a reáchtáil, agus bronnadh teastas FETAC leibhéal 5 ar na rannpháirtithe.
Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór
Tugadh deontas de € 7,203.37 chun seomra oiliúna i dTeicneolaíocht Faisnéise a fheistiú le húsáid in oiliúint pobail.

Grúpa Turasóireacht Chliara
Íocadh deontas € 1,350 do chúrsa cócaireachta le haghaidh daoine atá páirteach i dtionscal na turasóireachta.
Inishturk Community Council
Fuair an grúpa seo cúnamh deontas de € 7,608 chun cúrsaí oiliúna pobail a reáchtáil.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair siad cabhair deontas de € 8,390 chun an chéad  chuid de Chúrsa Oiliúna Yachtmaster a chur i gcrích.

Grúpa Capaillíní Oileán Chliara

Íocadh deontas de € 3,250 leis an ngrúpa chun cúrsa Crúdóra & Láimhseáil Capaill a chur ar fáil.

Féile Soilse Thoraigh

Fuair an grúpa seo €2,333 chun ceardlanna ceoil a eagrú d’óige an oileáin.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Dún na nGall

Fuair an Comharchumann cabhair deontais €1,125 le sraith cúrsaí a chur ar fáil don phobal ar na hOileáin Bheaga – cúrsaí ealaíon agus peinteáil le ola, grianghrafadóireacht agus ceardaíocht.

Comharchumann Thoraí Teo

Tugadh deontas de €3,050 do Comharchumann Thoraí Teo.  Seo an dara mír den traenáil ceardaíochta “Lámha Thoraí”.  Sa mhír seo bhí cúrsa ar conas bábóga agus málaí paistí a dhéanamh,  agus conas gallúnach a dhéanamh as  feamainn.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an Comharchumann deontas de €3,545 le cúrsa sábháilteachta ar an bhfarraige agus cúrsa raidió a dhéanamh.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Fuair an Comharchumann deontas de €23,880 do chúrsa máistreachta luaimh eischósta. Bhí an chéad chuid den chúrsa déanta ag na rannpháirtithe cheana féin agus seo é an traenáil praiticiúil ar muir.

Club Phobail Inis Toirc

Tugadh deontas de €1,690 le traenáil cócaireachta a chur ar fáil do sholáthraí turasóireachta ar Inis Toirc.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Fuair Comharchumann Oileán Árainn Mhóir €1,680 do ranganna cócaireachta le Frank Moynihan, do dhaoine atá ag obair i dtionscadal an bhia, a chuirfidh le turasóireacht a chur chun cinn ar an oileán.

Comharchumann Thoraí

Fuair Comharchumann Thoraí €1,760 do ranganna cócaireachta le Frank Moynihan, do dhaoine atá ag obair i dtionscadal an bhia, a chuirfidh le turasóireacht a chur chun cinn ar an oileán.  Cuirfear feabhas ar scileanna cócaireachta, agus beidh rannpháirtithe ábalta biachláir de chaighdeán ard a chur ar fáil. Taispeánfaidh na ranganna cócaireachta na bealaí is fearr chun táirgí áitiúla a úsáid, rud a chuirfidh iascaireacht agus feirmeoireacht áitiúil chun cinn agus a d’fhéadfadh fostaíocht a chruthú.

Cleas Teo, Inis Oírr

Fuair Cleas Teo cabhair deontais de €500 do thraenáil agus riaradh Rás Cladaigh Eachtraíochta agus Rás Bóthair 10K ar Inis Oírr.

Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir

Fuair an grúpa deontais de €11,865 chun cúrsa traenála in máistreacht luaimh eischósta a reachtáil.

Inishbofin Development Company

Fuair an grúpa deontais de €2,987.45 do thogra traenála le cursaí mar seo san áireamh:  Cúrsaí dair phortaigh, feiltbhrat, haitéara; Cúrsa Treorach Seandálaíochta.

Comhar na nOileán Teo

Fuair Comhar na nOileán Teo €4,136.23 do cúrsa traenál “Léiriú ar na Meáin Sóisialta – na bealaí nua cumarsáide” sna 4 reigiún, Gaillimh, Maigh Eo, Dún na nGall agus Corcaigh dirithe orthu siúd a bhfuil gnóanna beaga acu ar na nOileáin .  Léiriú a bhí sna cúrsaí ar na Meáin Sóisialta agus na bealaí nua cumarsáide agus an buntáiste is féidir le gnóanna beaga a bhaint astu lena ngnóanna a chur chun cinn.   Ba é cuspóir an traenáil ná léiriú a thabhairt ar phrionsabail cumarsáide le cuistaiméaraí agus an buntáiste is fearr a bhaint as na h-árdáin éagsúla (Face book, Twitter, LinkedIn, Blogging).  Tugadh  €10,516.74 dóibh freisindon togra le fuinneamh inathnuaite agus úsáid fuinnimh i mbealach inmharthanacht in oileáin beaga.  Is páirtnéireacht atá ann idir grúpaí atá freagrach na n-oileán beag orthu sa Danmhairg agus sa tír seo.  Chuaigh siad ar thuras chuig Samsö, oileán sa Danmhairg atá neamhthuillemeacht i bhfuinneamh.  Sa tír seo chuaigh siad ar thuras go Gaillimh agus Inis Oírr, agus d’fhreastal siad ar seimineár le Fuinneamh  Inmharthana Éireann.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Dún na nGall

Tugadh deontas de €740 dóibh le sraith ranganna a rith. Cúrsa Láimhsiú Sábháilte dóibh siúd a bhfuil baint acu le gairmeacha cúraim agus tógáil,  Cúrsa Ealaíona agus Ceardaíocht, agus Cúrsa Cóiriú Bláthanna.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Tugadh deontas de €29,565 dóibh chun Cúrsa Máistreachta Luaimhe Eischósta a reáchtáil.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Fuair an Comharchumann €13,725 do chúrsa traenála i mbailiú uisce báistí.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Is €8,571 a maoineadh le seomraí nua theicneolaíochta d’árd chaighdeáin a fhorbairt in oifigí leo ar Inis Oírr.   Is córas é le forbairt idircheangal idir na ríomhairí agus beidh an seomra feiliúnach do ranganna nó cúrsaí éagsúla a bhaineann le úsáid ríomhairí, nó cúrsaí ar féidir tabhairt futhu ar-líne.  Cheannaigh siad clár bán idirghníomhach, 1 ríomhaire do theagascóir agus 6 ríomhaire do rannpháirtithe. Cheannaigh siad troscán feiliúnach don treallamh freisin.   Beidh an áis nua seo atá forbartha ag Comhar Caomhán Teo in úsáid ag chuile chúrsa a tharlaíonn ar Inis Oírr.

Inishbofin Development Company

Maoiniú de €2,035.20 a fuair siad le cúrsa treorach Seandálaíochta & Staire. Thug an cúrsa seo tuiscint níos doimhne do na rannpháirtithe ar shaibhris stair agus oidhreacht, flora agus fauna an oileáin, stair nádúrtha an oileáin agus an ról is féidir a bheith aige chun cuir leis an  mbithéagsúlacht, leis an stair atá ag baint leis agus an ról is féidir a bheith aige sa todhchaí.  Bhí an cúrsa deartha chun rannpháirtithe an phobail a chuir ar an eolas maidir le ról oidhreacht agus cultúr i bhforbairt táirge bunaithe ar thurasóireacht agus ar an gcaoi gur féidir leis a bheith mar bhuntáiste don oileán ar fad.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

€3,078 a fuair siad le cúrsa san meáin raidió agus teilifíse. Clúdaigh an cúrsa seo chuile ghné do thionscnú cláracha Raidió & Teilifíse agus bhí mar thoradh ar an gcúrsa 3 X 5 noiméad de chlár faisnéise raidió agus 3 X 5 noiméad de chlár teilifíse do YouTube.  Fuair na rannphaírtithe uilig deis triáil a bhaint as na rólanna ar fad a bhaineann leis an obair seo.

Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir

Fuair siad €4,400 le cúrsa déanamh cléibh. Is scil é déanamh cléibh a bhí ag formhór na noileánach sna blianta atá caite ach tá meath tagtha ar an scil le blianta anuas agus mar thoradh ar sin níl ach líon beag daoine aosta ar na oileán atá an ceird acu.  D’fhoghlaim an grúpa scileanna an cheird.

Inishbofin Development Company

Tugadh maoiniú de €3,500 dóibh le traenáil a fháil in sa fearas nua trealamh raidió.  De bharr an treallamh nua agus an traenáil tá an stiúideo ar ais ag craoladh agus ag taifeadadh.

Grúpa Capaillíní Oileán Chliara

Fuair na h-iarrthóirí deontas de €1,800 chun cúrsa 3 lá in aclaíocht chapaill a réachtáil do ghasúir an oileáin idir 10 – 18. Is disciplín nua eachaíochta agus spórt iomaíoch domhanda is ea aclaíocht chapaill, áit a théann an capall agus an láimhseoir ar chos mórthimpeall bac-chúrsa ag díriú ar scileanna cumarsáide soiléir agus scileanna marcaíochta dearfacha. Ó tharla go bhfuil sábháilteacht chomh tábhachtach sa traenáil seo, cabhróidh sé leis na foghlaimeoirí leibhéal ard muinín a bhaint amach leis an ainmhí, agus is seo tús iontach agus duine ag traenáil capaill.

Bere Island Projects Group

Fuair Bere Island Projects Group deontas €586.85 chun clár oiliúna “An Chéad Fhreagróir” a chur le chéile do dhaoine gur mhaith leo oiliúint mhíosúil a fháil chun feabhas a chur ar a gcuid scileanna Garchabhrach, Athbheochana Chardascamhógach agus úsáide dífhibrileora. Ba bhaill de Berehaven Red Cross, craobh áitiúil a thagann le chéile uair sa mhí, ab iad na rannpháirtithe. Rinne teagascóirí ón gCros Dhearg an oiliúint agus tá siad sásta oiliúint bhreise a chur ar fáil in aisce do na rannpháirtithe ar an gcoinníoll go gcuirfeadh an grúpa an trealamh ar fáil. Fuarthas an maoiniú seo chun trealamh a cheannach a bheidh ar fáil don Oileán.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Tugadh maoiniú €8260.99 do Chomharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir chun trealamh ríomhaireachta a cheannach le cúrsa oiliúna nuálach a chur ar fáil d’Oileánaigh idir óg agus aosta. Cheannaigh CFF Árainn Mhóir 8 ríomhaire Apple Macintosh agus 2 iPad chun tástáil a dhéanamh ar fheidhmchláir agus iad i mbun forbartha. Tá an trealamh lonnaithe san ionad pobail agus tá sé ar fáil do phobal uile an oileáin.

Lasair, Oileán Thoraí

Fuair an coiste deonach pobal seo ar Oileán Thoraí íocaíochtaí de €3,082.50 le cúrsa léiriú teilifíse agus raidió.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Fuair Comhar Caomhán Teo maoiniú €12,675 do chúrsa oiliúna maidir le cothabháil agus deisiú dabhcha shéarachais.

Cleas Teo, Inis Oírr

Fuair Cleas Teoranta cabhair deontais €668.25 chun oiliúint a fháil in úsáid fearais don Cleasathon, Rás Cladaigh Eachtraíochta agus Rás Bóthair 10K ar Inis Oírr.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Íocadh €2,500 le Comharchumann Forbartha Árannchun le cúrsa garchabhrach a réachtáil agus €3,000 do Bhunchúrsa Teilifíse agus Raidió.

Coiste Spóirt & Siamsaíochta Inis Meáin

Fuair Coiste Spóirt agus Siamsaíochta Inis Meáin cabhair deontais €1,000 chun sraith imeachtaí oiliúna a reáchtáil lena n-áirítear traenáil spóirt don aos óg ar an oileán, cúrsaí corpacmhainne agus  lúthchleasaíochta do dhaoine fásta agus ceardlanna ceirde.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

D’eagraigh Comharchumann Árainn Mhóir cúrsa bunúsach i sábháilteacht bia agus HACCP do dhaoine ar an oileán a bhíonn ag plé le tograí pobail agus turasóireachta. Fuair siad deontas €2,120 don chúrsa seo.

Áras Éanna, Inis Oírr

Íocadh €9,080.10 le hÁras Éanna do shraith ceardlann amhránaíochta, ceoil, drámaíochta, scríbhneoireachta, poiblíochta, fuaime agus soilsithe.

Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr

Íocadh deontas €5,600 leo chun oiliúint a chur ar fáil chun mapáil digiteach a dhéanamh ar Reilig Chaomháin in Inis Oírr.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Dún na nGall

Tugadh maoiniú €840 do Comharchumann na nOileán Bheaga i nDún na nGall chun sraith cúrsaí a reáchtáil – ealaíon agus ceardaíocht, cóiriú bláthanna agus grianghrafadóireacht.

Comhrá na nAosach, Inis Oírr

Fuair Comhrá na nAosach in Inis Oírr maoiniú €2,000 do chúrsa Garchabhrach Gairme.

Bere Island Projects Group

Íocadh €6,700 leo do thogra oiliúna in Oilteacht Bád Paisinéirí.

Comharchumann Chléire

Fuair Comharchumann Chléire €1,980 le cúrsa oiliúna ar chaomhnú oidhreachta a reáchtáil do bhaill foirne agus d’oibrithe deonacha san Ionad Oidhreachta ar an Oileán. Fuair siad €10,180 le hoiliúnt a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo cúrsa Yacht Masters a dhéanamh.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Íocadh €4,980 le Comhar Caomhán Teo chun cúrsa Yacht Master a reáchtáil ar Inis Oírr.

Comharchumann Oileán Árainn Mhór

Fuair an Comharchumann seo €3,320 chun cúrsa ‘sna meáin raidió agus teilifíse a reáchtáil don phobal áitiúil.

Comharchumann Chléire

Íocadh deontas de €1,000 leo chun oileánaigh a thraenáil in úsáid scafall, ionas gur féidir leo é a úsáid go sábhailte i gcothabháil agus cúram na bhfoirgneamh pobail.

Coiste Spóirt & Siamsaíochta Inis Meáin

Maoineadh €4,900 le Coiste Spóirt agus Siamsaíochta Inis Meáin chun sraithe imeachtaí traenála a eagrú don phobal. Chuir siad ar fáil traenáil spóirt d’óige an oileáin ó 12-18 bliain d’aois, cúrsaí aclaíochta do dhaoine fásta agus cúrsaí éagsúla eile.

Lasair, Oileán Thoraí

Tugadh maoiniú €5,816.85 do Lasair do thogra dramaíochta ar Oileán Thoraí. Séard a rinne an coiste áitiúil na oiliúint a chuir ar fáil sa drámaíochta trí sraith de cheardlainn a eagrú faoi stiúir áisitheora gairmiúla drámaíocht. Múineadh scileanna aisteoireachta, léirithe fuaime, soilsithe, stiúrtha agus dearaidh le linn an traenáil.

Ealaíontóirí Thoraí, Oileán Thoraí

Íocadh deontas de €4,707.50 le Ealaíontóirí Thoraí chun cúrsa traenála a dhéanamh chun oiliúint a chur orthu féin maidir le riarachán, bainistíocht agus margaíocht ar an ngailearaí físealaíne Gailearaí Dixon. Cuirtear taispeántaisí ar siúl sa ghailearaí agus díoltar saothar na n-ealaíontóirí sa bhfoirgnimh chomh maith le ar shuíomhanna idirlín eile. Leis an maoiniú d’íoc siad meantóir a thug oiliúint agus treoir dóibh i ngach ghné de bhainistíocht ar ghailearaí físealaíne agus ar ghrúpa físealaíne, agus le plean straitéiseach a ullmhú mar aon le plean gnó agus margaíochta.

Áras Éanna, Inis Oírr

Tugadh maoiniú €17,919 do Ionad Ealaíne Inis Oírr, Áras Éanna chun sraith cúrsaí agus ceardlainn a reachtáil ag díriú isteach ar amhráin a scríobh agus a fhoghlaim, ceol traidisiúnta, drámaíocht, scríobhneoireacht, dearadh idirlíon, na meáin sóisialta, agus ar ealaíon. Íocadh sciar den mhaoiniú seo i 2013 agus an sciar deirneach i 2014.

Gaeltacht na Gaillimhe

Comharchumann Shailearna Teo.

Íocadh €23,500 leis an gcomharchumann do dianchúrsa puipéadóireachta. Cuireadh daoine áitiúla faoi oiliúint chun deis níos mó a thabhairt dóibh fostaíocht a aimsiú san earnáil teilifíse agus stáitse.

Duncan Warner, Bearna

Is €1,012.50 a fuair eisean chun cúrsa oiliúna don traenálaí le oiliúint i cadhcála a chur ar fáil ar feadh na bliana. Tá Duncan Warner cáilithe le Aontas Canúála na hÉireann agus Aontas Canúála na Breataine mar chóitseálaí cadhcáil farraige agus faoi láthair cuireann sé turais cadhcáilfarraige ar fáil.

Cur i bhFeidhm Tionscadail Chomhoibrithe

Comhar na nOileán Teo

Fuair Comhar na nOileán Teo íocaíocht de €54,591.33 don togra le fuinneamh inathnuaite agus úsáid fuinnimh i mbealach inmharthanacht in oileáin beaga.  Is comhpháirtíocht atá ann idir na grúpaí ar a bhfuil freagracht na n-oileán beag sa Danmhairg agus sa tír seo.  Chuaigh siad ar thuras chuig Samsö, oileán sa Danmhairg atá neamhthuilleameacht i bhfuinneamh.  Sa tír seo chuaigh siad ar thuras go Gaillimh agus Inis Oírr, agus d’fhreastal siad ar seimineár le Fuinneamh Inmharthana Éireann.

Island Hopping in the West

Fuair iadsan €3,072.99 ó Comhar na nOileán Teo. Bhí an togra turasóireachta seo i gcomhpháirtíocht le  Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo Teo.   Is é an aidhm atá leis an togra ná uimhreachta turasóireachta a mhéadú sa gceantar tré mhargaíocht a dhéanamh ar chúrsaí siúlóide a thógfeadh isteach Oileán Chliara, Inis Tuirc agus Cluain Chearbháin.  .   Caitheadh an chuid is mó den maoiniú ar thraenáil réamh-fhorbartha do threoirithe. Chuaigh na  treoirithe Michael Gibbons, Cillian Roden and Fiona Candon tríd gnéithe difriúila turasóireacht mar shampla, éiceathurasóireacht, faire deilfeanna, faire éanlaith, promóisean ar an oidhreacht  agus  feirmeoireach tírdhreach.

Mayo Association Dublin

Fuair iadsan €2,694.18.  Togra idir cúpla grúpa RDP a bhí anseo.  Reachtáil siad ‘Lá Mhaigh Eo’ i mBaile Átha Cliath, dírithe ar bhranda Mhaigh Eo a chuir ós comhair an phobail agus an chuid is fearr atá Contae Mhaigh Eo ag cuir ar fáil do thurasóirí, cónaithe agus infheisteoirí a chur chun cinn.  Thug an maoiniú seo tacaíocht le haghaidh an lae agus costais a bhí bainteach leis.

Comhar na nOileán Teo

Maoineadh €8,745.13 le Comhar na nOileán Teo a bhí páirteach sa tionscadal seo in éineacht le dhá ghrúpa LEADER eile i nGaillimh, Forum Chonamara & Forbairt Tuaithe na Gaillimhe. Staidéar ar an earnáil bia i gCo. na Gaillimhe a bhí i gceist leis an tionscadal, & a gcuid riachtanas a aithint, roinnt meantóireacht a chuir ar fáil, bunachar sonraí a chur ar fáil, líon na margaí feirmeoirí a aithint & straitéis meántéarmach bunaithe ar a gcuid torthaí a chur ar fáil. Cuireadh páipéar ar fáil & aithníonn an páipéar na dúshláin is gá do Ghaillimh a thabhairt faoi le bheith go mór ag plé le ceardaíochta.

Comhar na nOileán Teo

Fuair Comhar na nOileán €3,402.80 do thogra in éineacht le Forum Chonamara & Comhlacht Forbartha Thiar Theas Mhaigheo le haghaidh scéim phíolótach Blueway le gréasáin curachóireacht & snorcláil a bhunú ón gClochán go dtí Acla.

Forbairt Tuaithe na Gaillimhe Teo.

Íocadh €2,500 leis an gcomhlacht seo don togra Slí Dúlra na Gaillimhe, is é seo sciar MFG don Slí Dúlra atá ag dul siar go dtí 2009.

Diversification into Non-Agricultural Activities

The Islands

Micheál Ó Flatharta, Inis Oírr

Received €6,868.28 for his Craft Shop & Farm Café.  This funding was for the purchase of the necessary equipment required for the fitting out of the Coffee Shop element of the project.

Seán Ó Domhnaill, Inis Meáin

The promoter received grant aid of €2,541 to purchase a 220G Bunded Fuel Bowser to provide a fuel service to the community of Inis Meáin. Previously there was no fuel distribution service on the Island and to date Mr. Ó Domhnaill has been providing the service on an ad-hoc voluntary basis, using plastic barrels which are heavy and laborious to use.  He can now provide a service where he can drive to a person’s house with a Bowser with a user friendly system that correctly measures and distributes the oil to the customer.

Pat Coyne, Inishbofin

The promoter received €59,200.17 for the upgrading of an old building as self-catering accommodation on Inishbofin.

Caoimhín & Antoine Ó Coisdealbha, Inis Oírr

The promoters received funding of €7,500 for a feasibility study for a charter angling and diving boat which would operate from Inis Oírr.

Sean O’Neill, Sherkin Island

He received funding of €9,750 to purchase a hedgecutter/mulcher to attach to his tractor. This was in order to maintain hedgerows/low lying shrubbery and to carry out contract work for other farmers, private and holiday home owners and to maintain the island freeways.

Denis & Mary Healy, Dursey Island

They received €13,578.69 for the renovation and refurbishment of a century old cottage on a small farm holding into a self-catering accommodation for short term letting on Dursey Island.

The Galway Gaeltacht

Marcus Ó Droighneán, Spiddal Angling School

Grant aid of €2,500.08 for the upgrade of equipment and for marketing Spiddal Angling School.

Business Creation and Development

The Islands

Pat Quinn, Inis Oírr

Pat received €580 in grant aid to record 10 original songs on a CD and publish 1,000 copies for sale to the tourism market.

Jim Cox, Clare Island

This promoter received €22,500 to carry out a Feasibility Study into the development of a large tourism enterprise on Clare Island

Lawrence Cove Ferries, Bere Island

Received a grant of €79,500 to install a crane to upgrade the lifting capacity of the vessel used for the boat hire business.

Gerard Sullivan, Bere Island Boat Yard

Grant aid of €3,490 was paid to Gerard Sullivan—Bere Island Boat Yard for the purchase and installation of waste solvent recovery unit.  The repairs and maintenance of boats results in large quantities of waste paints solvents etc., which need to be disposed of in a safe manner. At present, the waste is stored in non-leak drums and transferred to the mainland approximately 4 times per year where a company takes it away for safe processing. By using this machine on Bere Island, the company will be able to process the paints themselves. After processing, only 5{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} of the waste will be transported as the end processed product can be used as thinners for new paint.  More importantly, the carbon footprint and the risk of an accident occurring while transporting waste material will be greatly reduced.

Sean Harrington, Bere Island

Seán Harrington received grant aid of €14,050 for the installation of a crane on a tug boat.

Majella McMullan, Árainn Mhór

Majella McMullan received funding of €4,987.50 for a feasibility study for the setting up of a Holistic Therapy Centre on Arranmore – Teach an Chiúnais.

Eoghan Póil, Inis Oírr

Received €3,081.82 for Guided Walking Tour of Inis Oírr, and to develop a website and marketing for the walking tours.

Bríd Ní Chualáin, Inis Oírr

Received grant aid of €2,658.95 for Cleasaíocht- Gaeilge le Spraoi, and to develop a website and marketing for her activity based Irish classes.

Lorraine McClean, Inishbofin

Received grant aid of €5,120.14 for Crafts and Pottery Business and training on Inishbofin.

Paul and Sarah Matthews, Heir Island

Received phase payments of €126,492 for a centre for personal and professional development on Heir Island, Co. Cork.

Pat Moran, Clare Island

The promoter received grant aid of €9,573.89 to replace the engine on his boat in order to maintain his contract with the local fish farm located off Clare Island.

Sean Harrington, Bere Island

The promoter received funding of €80,000 in order to purchase a second-hand 50ft workboat to expand his existing business and to take on new work such as seabed levelling, development work on piers and harbours, sea survey work, harbour towage etc.

Mary McCarthy, Inis Oírr

Mary McCarthy received two phase payments amounting to €1,285.22 for the creation of a sample line of high end quilts and home decor items to showcase at Showcase 2013 and to design exclusively for select venues.

David Andrews, Bere Island

David Andrews received grant aid of €3,788.74 to install a micro hydro generator at his home from where he and his wife run their business.  They already use a wind-turbine and photovoltaic panels which power the off-grid premises and are leading examples of enterprises that are using renewable energy successfully.

Gerard Sullivan, Bere Island Boat Yard

Payment of €8,777 was made to Gerard Sullivan for the purchase and installation of a metallisation unit in order to galvanise the hulls of vessels. This service is not available elsewhere in Ireland. It is a technical service where metal or thermal spraying protects and extends the life of a vessel by as much as twenty years.

Séamus Mac Ruairí, Toraigh

The promoter received €6,497.21 to build a basic storage facility to store fuel.

Dónal Ó hIarnáin, Inis Mór 

Grant aid of €9,870.92 was paid to the promoter to develop a bespoke furniture making business. See www.galanta.ie.

Patrick Ryan, Heir Island   

The promoter received €6,080.36 for a feasibility study to examine the viability of an artisan bakery and bread school on Heir Island.

Beth Moran, Clare Island

Beth Moran on Clare Island Co Mayo received €15,067.12 for internal expansion and upgrading of a heritage craft facility to give a better working environment and to accommodate larger training groups.

Thomas Costello, Oileán Árainn Mhóir

This promoter received €5,886.73 to develop a car valeting service on Árainn Mhór, which required the purchase of car washing equipment and a trailer to transport the equipment from place to place on the island.

Micheal O’Donnell, Oileán Árainn Mhóir

The promoter received €17,355 to convert and fit out a van as an ice-cream van.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Comhar Caomhán received € 108,354.75 to build an enterprise unit that will provide space for those who wish to develop a business on Inis Oírr, and which will also improve the facilities of the co-op.

Mary McCarthy, Inis Oírr

The promoter received grant aid of € 2,494.75 to carry out analysis and development of the market into high end quilts. To this end a sample line was created and the funding utilised for the purchase of the necessary equipment and fabric inventory. She also used the funding for the design and printing of brochures and other marketing tools.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Comharchumann Forbartha Árann was funded €1,992.50 to purchase pop-up banners & an exhibition stand. The co-op purchased these materials to project a more professional image of the organisation both within their own offices & at occasions organised by the co-op or at events the co-op attends.

Peadar Ó Goill, Inis Mór

Peadar Ó Goill from Inis Mór was funded €5,250 to release a CD of original songs in Irish and English. Peadar Ó Góill is a native of Inis Mór and is a member of bands since he was 14. He has participated in various international competitions through the years in France and in Scotland. He has won prizes amongst the minority languages sector for his music. He has supported well know bands during Seachtain na Gaeilge such as the Coronas and the Hot House Flowers.

The Galway Gaeltacht

William Corless, Claregalway

William Corless of Claregalway received €7,995.45 for his business Yellowwood. He specialises in professional coaching, training and business solutions.

MacDara Ó Curraidhín, Spiddal

He received his final phase payment of €5,068.16 from Comhar na nOileán to expand his television programme production business. He built a two room office and bought furniture and office equipment.

Aidan Duggan, Inverin

The promoter received €8,298.75 to undertake analysis of the viability of his business SpeakTalkChat.com and to put together a comprehensive business plan.

Teresa Mhic Dhonncha, Lettermore

Grant aid of €12,318.96 was paid to the promoter for the purchase of machines to develop her homeopathy service.

Kevin O’Hara – Independent Brewing Company of Ireland, Carraroe

The promoter received grant aid of €70,046.32 to establish a craft brewery. This is a new business servicing the Irish Craft Beer Market, a microbrewery that is situated in the Connemara Gaeltacht. Three types of beer are produced – stout, red ale, wheat beer.

Lisa Emily Friel, Moycullen

The promoter received €23,166.75 to construct riding stables for a language and riding school so that the promoter can provide horse riding lessons to foreign students while studying English.

Loughwell Farm Park, Moycullen

€3,412.50 was paid to Loughwell Farm Park. The business, a pet farm already exists in Loughwell, Moycullen, Co. Galway. This funding is to develop the business further, through the development of a new website, with a Content Management System (CMS), which will enable them to manage online bookings.

Eile Mental Teo., Furbo

Eile Mental Teo. received grant aid of €149,999.56 to develop an outdoor activity park at Furbo, Co. Galway. Some of the activities in the activity park are: Paintball; Battlefield Live; Zorbing; Archery; Orienteering & Disc Golf.

Vincent Kilduff, Barna

Vincent Kilduff received €24,187.50 to establish the feasibility of Parakeet, a music tutorial system which would be available online. It is a simple, intuitive, and fun system that combines a set colour code to notes, and can be applied to all instruments. It excludes unnecessary notation, and adds simplified structures and accessories to support and enhance the learning experience.

Duncan Warner, Barna

He received grant aid of €4,031.53 to purchase a kayak trailer for transporting and storage of kayaks and paddles, and an underwater camera to provide video footage.

Domhnall Ó Ráinne, Inverin

Ó Ráinne Musical Instruments is a business based in Inverin in the Connemara Gaeltacht. The business focuses on the design & manufacture of high-quality, unique, hand-crafted, bespoke musical instruments. The business is currently concentrating, based on demand, on the creation of guitars, bouzoukis & electric guitars. The funding of €39,367.91 was used to upgrade his work premises. The premise needs insulation & a heating system in order to ensure temperature remains constant. Fluctuations in temperature have a severe effect on the instruments as they are being crafted. Dust extraction is required to maintain air quality & negate the need to vacate the workshop when dust accumulates. The electrical work within the workshop needed upgrading & rewiring. The promoter also developed a website to market his products & business effectively.

Sorcha Ní Chéide, Lettermore

The promoter received €12,587.59 to develop a dance & drama studio to be available to a wide range of age groups in the Connemara area. The funding assisted her in purchasing the necessary equipment.

Ruth Gallagher, Annaghdown

The promoter received €14,402.25 to employ a designer & product development service to complete a prototype of a schoolbag to carry an iPad/Tablet device.

Paula Nic Cionnaith, Inverin

The promoter received €1,415.62 to redesign & develop her language teaching website. She has been involved in this business for years. This sector has grown considerably especially online sales, which means she had to redesign & develop her website.

Fibín Teo, Inverin

Fibín Teo are an Irish speaking theatre company who promote plays & other productions through the medium of Irish. They are based in Inverin in Connemara.  Fibín Teo. wished to purchase a marquee & associated equipment to assist them in developing & widening their business, & to enable them to have greater independence in terms of organising their events & shows. The marquee in question is of a very high standard, & able to withstand winds up to 110mph. They received €44,170.53 for this project.

Breandán Ó hEaghra, Carraroe

The promoter received €7,101.75 to develop a website www.measmedia.com that will allow small companies, charitable organisations, educational organisations and other organisations to manage their own PR in a professional manner through payment of a small membership fee. This will enable them to write press releases and send to regional and national and social media, their photographs can be downloaded by newspapers. They can also access information about venues and suppliers for promotional and other events. In addition, members will be able to send newsletters to their members or other interested parties.

Encouragement of Tourism Activities

The Islands

Comharchumann Chléire

The Co-op received €1,974 in grant aid for running a practical training workshop on organisation of Walking Talking Tours.

Ruairí & Marie-Therese de Blacam, Inis Meáin Restaurant & Suites

This project received grant aid of €22,920 to upgrade and refurbish the suites as part of a long term plan to develop the business.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Grant aid of €1,799.99 was paid to erect a granite stone with the name of the island on it at the pier, and to publish a map and booklet detailing place names and places of interest on the island.

Comharchumann Thoraí

The Co-op received grant aid of €3,666 to publish a tourism information booklet.

Murray Grant, Inishbofin

Murray Grant received grant aid of €1,025 for an all-inclusive adventure day trip from Westport to Inishbofin.  The promoter used the grant aid to part fund the mini-bus graphics, signage, production of 20,000 Brochures and the design of a Website.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir received funding of €2,700 for a promotional video showcasing Arranmore Island.  The video will focus on the holiday village and all the amenities it has to offer. Local activities which are available including fresh water fishing, sea angling, boat trips, island hopping, scuba diving, swimming, bird watching, hill walking, marked walks, pitch and putt course, children’s playground will all be featured in the video along with all the beautiful scenery and local attractions including the lighthouse, lakes, beaches, beaver island memorial and many more. Coláiste Árainn Mhóir which runs every year during the summer months will be featured in order to promote the Irish Language.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Comhar Caomhán received payment of €31,057.27 to upgrade the public toilets in the camp site and to provide disabled access.  The project is to install sun panels, a condenser burner, fire alarm, new windows, doors and toilets.

Seomraí Só Inis Meáin

Seomraí Só Inis Meáin received grant aid of €10,938.57.  The grant aid was sought to put the recommendations of the Michelin advisor in place which were reducing the noise of the extractor fan and replacing it with a more suitable system, replacing some of the dining accompaniments and a range of additional equipment and services to improve the delivery of services to the customers.  The emphasis must be on high quality, design and style in keeping with the standards in their competitor’s services.  To compete in the high end they must bring high quality right through to the smallest area of the operation.  To achieve this they required good quality bikes, picnic bags, binoculars.  They are also putting systems in place to deliver room service to each suite.  To cut the time involved of guests waiting for their suites to be ready they purchased a high speed washer/dryer.

Tim O’Leary, Whiddy Island

Grant aid of €1,170.75 was paid to Tim O’Leary, who runs the registered ferry to and from Whiddy Island. He set up a bicycle hire business starting with eight bicycles.  He also printed out a very simple map of the Island that promotes areas of special interest.

Cleas, Inis Oírr

Grant aid of €1,012.95 was paid to Cleas for technical support of a 10K adventure Shore Race and Road race on Inis Oírr.

Kathleen Barnes, Clare Island

Kathleen Barnes from Clare Island received €485.08 to facilitate the printing of some new art works on to printed cards to be distributed to tourist offices in Achill and Westport.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Received €15,493.69 for the development & upgrading of a kitchen in the Cultúrlann.  Comharchumann Oileán Árainn Mhóir operates a cultural centre and a tourism information centre.   It is a focal point for visitors to the Island and of the services provided included are; Language services support, Irish courses, Meeting facilities, IT Centre, Tourist Information Service, Arts & Crafts Shop & gallery, Internet access, Historical exhibitions, Café for light snacks.

Visitors to the Island who visit the centre, either to access information, attend the exhibitions or use the other services often require light snacks. The kitchen facilities at the centre were in need of a complete upgrade to cater for this identified need. This funding helped to upgrade the kitchen.

Comharchumann Thoraí

The Co-op received grant aid of €3,750 to produce a promotional video of Oileán Thoraí.

Inishbofin Development Company

Grant aid of €352.83 received for the production and design costs of 3 roll up display units that will assist in the promotion and marketing of Inishbofin Island. 

Carl and Chris O Grady, Clare Island

Phase funding of €150,000 was paid to Carl and Chris O Grady for the redevelopment of the former Bayview Hotel to a 39 bed year round holiday hostel with accommodation for education groups, and the development of an adjacent self-catering building as a field studies centre complete with classroom and science laboratory.

Jim Muldowney, Oileán Árainn Mhóir

The promoter received grant aid of €6,000 to purchase an air compressor to offer a cylinder filling facility for visiting divers wishing to dive the local waters of Árainn Mhór, Owey and Burtonport.  The seas around Árainn Mhór are extremely popular with divers but until now the lack of access to compressed air was a major obstacle for visiting and local divers alike whilst diving in the vicinity.

Goesta Fischer, Clare Island

The promoter received funding of €24,185 to carry out painting and restoration work on the Clare Island Lighthouse.

Elaine Boyle, Oileán Árainn Mhóir

Elaine Boyle received grant aid of €2,178.48 for capital equipment and €532.53 in order to research the market for her photography business. The promoter wanted to investigate the potential for establishing a photography business on the island, to develop some prototype products and to test the market. She developed and tested the following products with photographic images from the island: Mounted photographs, Framed photographs, Mouse Mats, Jigsaws, Posters, Snow-globes, Coasters, Mugs and Photo-books.

Cliara Development Company, Clare Island

The promoter received grant aid of €425 to develop a new website for tourism businesses on Clare Island.

Comharchumann Chléire

The promoter received grant aid of €1,462.50 to upgrade and develop the Comharchumann’s website.

Áras Éanna, Inis Oírr

Áras Éanna received funding of €6,360 for the promotion and marketing of the 2012 Arts Festival.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Grant aid of €18,084.31 was received by Comharchumann Forbartha Árann to purchase equipment which can be used for Festivals and Events on the Island.

Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin

Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin received two phase payments totalling €4,588.27to further develop and improve Seomraí Só.  This element of the grant aid is sought for a commercial dishwasher, to fit and supply Teak radiator covers and panelling in 4 suites, and 5 Steiner Wildlife Pro binoculars.

Inishbofin Development Company

Inishbofin Development Company received grant aid of €3,871.68 for the Inishbofin Community Arts Festival.

Comharchumann Turasóireachta Árainn Mhóir

The group received grant aid of €2,850 to upgrade televisions in the Holiday Village.

Inishturk Community Club

The promoter received €6,473.35 for the purchase of equipment for festivals and events on Inishturk.

Cleas, Inis Oírr

€1,374.16 was given to Cleas for technical and capital assistance to ensure the long-term sustainability of the Cleasathon, a 10K road race, 10K shore race and 5K road race in Inis Oírr.

Inishbofin Development Company

The applicant received € 1,373.40 for Inishbofin Walking Festival. Among the events on the program was the launch of the festival, lectures by archaeologist 6000 years of history on the island, and walks like: Dawn Chorus Walk, Early Christian Landscape Walk, Northern Sunset Walk and the Coastal and Knock Hill Walk.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Payment of €39,901.90 was made for the purchase of 6 sailing dinghies with associated sails and launch and recovery trailers, a safety boat and outboard engine,12 sit-on-top kayaks, personal protective equipment such as lifejackets, helmets, cagoules and wetsuits, standard safety equipment such as flare pack, VHF radio, anchor & chain and first aid kits. All equipment will be used by club members and during courses for visitors.

Bere Islands Project Group

Payment of €26,455.50 was made to the promoter for a feasibility study on Lonehort Battery. The study examined three aspects – the safety of the building, its accessibility to the public and its potential as a tourism attraction to be included in the Beara Way.

Denis & Mary Hanley, Bere Island

Grant aid of €4,157.70 was paid to the promoters to build a marketing strategy, website brand, social media communications tool and to produce brochures to market Bere Island Holiday Homes.

Séamus Boyle, Oileán Árainn Mhóir

€74,950.29 was paid to Séamus Boyle for the upgrading of the ferry vessel ‘Movern’ in order to develop his Island Hopping business.

Bialann & Seomraí Só Inis Meáin

Bialann agus Seomraí Só Inis Meáin was granted funding of €53,277 to upgrade their website and to landscape the surrounds.

Martin O’Driscoll, Oileán Chléire

The promoter received €41,295 to purchase, refit and upgrade his boat engine, gearbox and ancillaries. The promoter uses the boat for marine tourism activities in the West Cork area around Cléire and Sherkin and as far away as Schull.

Thomas Costello, Oileán Árainn Mhóir

Received €3,447.73 to purchase sound equipment to be used for festivals, events, community gatherings and schools

Pádraig Ó Flatharta, Inis Oírr

The promoter received €5,925 for a feasibility study on a sea angling business on Inis Oírr.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, Oileán Árainn Mhóir

The promoter was paid grant aid of €7,004.12 to upgrade her home to Fáilte Éireann B&B standard.

Comhrá na nAosach, Inis Oírr

The promoter was paid €4,943.21 to organise a Craft festival in Inis Oírr.

Inishbofin Development Company

Payment of €1,079.46 towards the Inishbofin Walking Festival which was established or the encouragement of tourism activities on the Island.

Inishturk Community Club

The existing community club on Inishturk was built in the 1980s. Its facilities are available to the islanders and to the visitors. It houses a bar, toilets, a function room, a kitchen area and storage space. The function room is a multipurpose space, used for parties and functions as well as for community activities. It is the only community building on the island, which despite having B&B’s, has no restaurant or café. When there is a function on the island, food is cooked by the women’s group at home and taken to the centre. With this grant aid of €195,536.13 they have extended the building to include public showers and toilets, a new lounge area, a larger kitchen and cloak room, office space and an internet café. The provision of public showers and toilets means the greater advantage can be taken of the beach just below the centre, thus attracting additional day visitors.

Jim Muldowney, Oileán Árainn Mhóir

He received grant aid of €182,599.35 for a 10m diving hard boat. In May 2012 the promoter established Dive Arranmore to promote diving around Arranmore Island. In order to expand the dive business, a larger boat was required. He commissioned a boat specially made to accommodate 10-12 divers at the one time.

Comharchumann na nOileáin Bheaga, Donegal

€1,931.25 was funded to Comharchumann na nOileáin Bheaga to upgrade their marketing materials and to create new marketing resources. This included updating the website, adding to the photo gallery, a shopping cart and an expanded latest news section as well as two days of filming, editing and other promotional material, as well as publishing a booklet on the Donegal small islands.

Michael Lenaghan, Innishbiggle

Michael Lenaghan received €58,899.59 to purchase a passenger boat to improve the service to the people of Innishbiggle, Co. Mayo. In summer he will also use the boat for the provision of marine tourism service. He will provide trips to the cliffs as well as dolphin and whale watching and bird watching.

Áras Éanna, Inis Oírr

They received €10,548.68 to raise the profile of Áras Éanna through the design and development of high quality marketing material to market Áras Éanna’s programme of events. Included in this application was the development of their website in order to upgrade it to include responsive design for the first time, and marketing material such as brochures, posters and the printing of booklets promoting art exhibitions and other events, advertising in newspapers, pop-up display stands and material distributed via An Post.

Inishbofin Development Company Ltd

The arts festival on Inishbofin Island of Galway was an opportunity to celebrate the unique culture of music & festivity associated with Inishbofin. The planned programme of events included artists from many different branches of the arts. It included exhibitions, workshops in music, dancing & art, concerts, a theatre production, an outdoor fete & poetry & fine art workshops. The funding of €1,473.38 assisted the company in providing high quality events at the festival.

Rose Conneely, Inis Oírr

The promoter received funding of €5,017.73 to upgrade the fast food chipper business on Inis Oírr. Included in the upgrade was the kitting out of the new chipper with a new fryer & extractor, hot water system, hygiene & health equipment as well as new signage.

Pádraic & Treasa Ó Fátharta, An Dún, Inis Meáin,

An Dún is accommodation & a restaurant on Inis Meáin. This funding was for the upgrading of the bedrooms, dining room & hallway & the purchase of new tables & chairs as well as other necessary equipment. The grant of €8,688.79 aided them in the purchase of the items.

Aran Camping Holidays Ltd, Inis Mór

Aran Camping Holiday Ltd received €147,086.50 funding for the supply and installation of nine self-contained accommodation units at Fisherman’s Beach, Cill Ronáin, Inis Mór, Aran Islands, Co. Galway. They are nine static self-contained camping units which will be available to rent throughout the year.

The Galway Gaeltacht

Comharchumann Mhic Dara, Carraroe

Payment of €10,474.07 was made to Comharchumann Mhic Dara for the development of a website, the provision of tourist information, the purchase of bikes for hire, signs, maps, brochures and computers for the Tourism Centre.

Ann Jocelyn, Cashel

Grant aid of €4,918.85 was given to Ann Jocelyn for a Literary Weekend Festival in Cashel, commemorating the time the former English poet Laureate Ted Hughes spent living there in the 1960s. He is on record saying that it was a time that coincided with a breakthrough in his writing and in his life.

Forbairt Chonamara Láir, Carna

The promoter received €1,500 to upgrade their website.

Áine Máire Uí Loideáin, Loughwell, Moycullen

Comhar paid the €3,052 that was outstanding on her project for an activity farm in Moycullen.

Seósaimh Ó Cathasaigh, Turais Bád Chonamara, Carna

The promoter received grant aid of €57,867.52 for the purchase of an 8.5 meter RIB which will comfortably accommodate 8 passengers plus the skipper. It will be used for sight-seeing trips around the islands of south Connemara.

Foidín Meara Teo., Lettermore

Foidín Meara Teo. received Leader funding of €150,000 for the purchase of a vessel for the carriage of bicycles and cyclists between Ros a Mhíl and Aran. As a central part of the development of this business, the promoter plans to offer scenic tours of the Aran Islands to give people a view of the cliffs and marine life activity of the islands. Eco tours of this type are not available to tourists at present. The promoter has a great interest in marine, ecological, historical and culture affairs. He intends to provide a commentary on the marine life, history and culture of the area over the boats intercom while the boat is travelling. This is central part of the service he wishes to provide.

John Fleming, Spiddal

John Fleming from Spiddal received €28,283.75 to develop a marine tourism business. He purchased a P5 licensed boat, and purchased fishing equipment. While his main emphasis will be on sea-angling, he will also offer marine tours featuring dolphin and whale watching, bird watching, diving and leisure cruises. This will allow tourists to see these sights, with each tour designed for the specific needs of the passengers.

Pearse Doherty, Clonbur

The promoter received €1,073 for training in website maintenance

Comhar Chuigéil, Lettermullan

Comhar Chuigéil got funding of €426.48 to purchase a camera to market the area.

Coiste Turasóireachta Dhúiche Sheoigeach

Coiste Turasóireachta Dhúiche Sheoigeach received €3,627.36 for a walking festival.

Kathleen Connolly, Camus

The promoter received €44,187.60 to assist her in upgrading an old cottage in order to make in suitable to rent out as a holiday home. The house required a number of improvements to bring it up to the standard required for tourists and Fáilte Ireland. The project involved new windows & doors, insulation, general renovation & various materials & items for the house. The cottage is located in Camus in South Connemara – therefore is very central in Connemara. Spectacular views, historical, heritage & natural sites can be found adjacent to the house, & the rest of Connemara can easily be visited. The cottage is situated a few metres from a significant swan colony. Fishing can be undertaken on one of the numerous lakes in the region. There are some beautiful walks in the Camus area, the area has hills & mountains, & a few looped walks have been developed in the area.

Basic Services for the Economy and Rural Population

The Islands

Inishturk Community Club

The club was given grants of € 20,160 to assist in the refurbishment of the community premises.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

A grant of €17,808.75 was paid to Comhar Caomhán to upgrade and modernise its fuel delivery, storage and distribution service to the Island of Inis Oírr.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

The Co-op received  grant aid of €6,773.70 to equip one of the rooms in the cultural centre with office equipment and to provide sewing machines to enable them to run adult education courses in the centre.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Grant aid of €10,161.86 was paid to this group to carry out renovation work on the Community Hall.

Comhar na nOileán

Received €26,626.05 to carry out a feasibility study into provision of Video Conferencing facilities on the islands.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

The co-op received grant aid of €1,236.57 to purchase and install an automatic external defibrillator in the ambulance on the island.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Comharchumann Forbartha Árann received grant aid of €1,792.50 for a website where islanders and others can access information on the wide range of work undertaken by the Comharchumann, as well as information on the island in general.

Comharchumann Chléire

A grant of € 3,020.25 was paid to Comharchumann Chléire for the refit of fuel and diesel pump.  The work included the supplying, installing and commissioning of a pump fuel management system and the connection to existing pumptronics twin pump, the fitting of new software to pump, load system software to office pc, programme user keys and train staff in the new system, and the plumbing work required.  The system will be a credit/debit card user system and will not require staff to be present to deliver fuel.  This will ensure efficiency and consistent provision and will allow the Comharchumann to monitor quantities.

Áras Éanna, Inis Oírr

Áras Éanna received €4,903.16 for the purchase of sound and recording equipment for the theatre and the café.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Received €18,898.99 to upgrade its Gym Equipment as the current equipment was domestic grade and was not designed for the level of use it received.  This funding allowed for purchase of commercial grade equipment.

Bere Island Project Group

Grant aid of €1,674.33 was paid to BIPG for the provision of a defibrillator for the community.

Sherkin Island Development ( SIDS)

Received €7,126 for the publication of 750 copies of the West Cork Islands Integrated Development Strategy.  The West Cork Interagency Group have been working together through the County Development Board Structure to produce a Strategy of the 7 west Cork Islands, physically, economically, socially and culturally over the next 10 years and beyond.  SIDS is the Lead group working on behalf of the other Six Islands to get this strategy published.

Inishbofin Development Company

Inishbofin Development Company received €8,827.98 for radio studio equipment.  The studio had become outdated and was no longer fit for purpose due to the many format changes in broadcasting and several pieces of equipment no longer working.  The studio broadcasts an hour a week through Connemara Community Radio. The studio is also used to record local musicians, visiting musicians and it has built up a great archive of recording over the years. They were funded €3,500 for training in the new equipment, and as a result of the new equipment and the training received the studio is now back broadcasting and recording.

Meitheal Oibre Chill Éinne, Inis Mór

The promoters have received six phase payments to date amounting to €185,783.02 for the construction of changing rooms at the football pitch on Inis Mór.

Comharchumann Thoraí

Grant aid of €2,778.66 was paid to Comharchumann Thoraí for the purchase of equipment to fit-out the gym on the island.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

They received funding of €35,193 for the upgrading of the community hall.  They installed an external lift, an external stairs and an external fence to cater for people with special needs.

Whiddy Island Development Association

They were granted €2,933.55 to commission a feasibility study to examine the possibility of developing a community centre on Whiddy Island.

Comharchumann Chléire

They received €10,852.50 for the replacement of floors and doors in the community club.

The Galway Gaeltacht

Comharchumann Shailearna, Inverin

€51,521.53 was granted to Comharchumann Shailearna to develop a children’s playground. >

Coiste Ionad Cuimhneacháin na n-Imirceach, Carna

They were paid €7,056 to establish the feasibility of a centre dedicated to the people who have emigrated from the area.

Barna/Furbo Youth Venue

They received €16,496.37 to develop a multi-purpose youth facility. They received the funding to build a youth centre in Barna for the people of the area.

Claregalway Community Development Association

They received €25,650 for a feasibility study to examine the viability of developing a new community facilities and the enhancement of existing community facilities in Claregalway.

Croí Líne Chois Fharraige

Croí Líne Chois Fharraige received grant aid of €12,399.66 to purchase defibrillators and storage and to train people in the area. The aim of this group is to have defibrillators available twenty four hours a day in the Cois Fharraige area from Na Forbacha to Ros a Mhíl. Up to ten thousand people live in this area. No two defibrillators are located more than 2-3km apart and that they would be kept in protective boxes, and that appropriate signage would indicate where they are located. Despite the fact that there are a number of existing defibrillators within the area, Croí Líne Chois Fharraige required additional defibrillators to achieve their aim. Appropriate training was given to the local communities.

Village Renewal and Development

The Islands

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Comharchumann Forbartha Árann received grant aid of €181,704 for a playground, recreation park and sports amenity. The playground consists of an area suitable for children under six, another for children between six and twelve and an area for older children.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Comhar Caomhán received funding of €96,972.37, in phase payments, to develop a 5 a side All-Weather Astroturf pitch beside Inis Oírr football pitch.  The development includes the pitch itself (the highest standard surface-FIFA two star Certificate), fence and 2 floodlights.  p>

Comhar Caomhán, Inis Oírr

€32,522.74 was grant aided for equipment for the constant upkeep and maintenance of the public areas and the playing field on Inis Oírr.  Problems arose continuously due to the fact that there was no maintenance being carried out regularly on the pitch.  Comhar Chaomháin engaged an expert last year to assess the pitch and the work resulted in a maintenance plan for the pitch and certain amount of equipment was required for this work – tractor, aerator, over seeder and a mower and sprayer.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir has received grant aid in five phase payments amounting to €129,950.66. The promoter developed sports facilities on land owned by the Co-op in Árainn Mhór, adjacent to the Holiday Village, which will be available for use by the local community and visitors alike. The project includes a multipurpose sports court (basketball, football and tennis), new dressing rooms with showers, lockers, toilets and a storage room and a car park.

Bere Island Projects Group

The promoters received €2,490.14 grant aid to purchase a grit spreader to ensure roads remain open during the winter.  They also received €6,700 for a training project in Passenger Boat Proficiency.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Comharchumann Forbartha Árann was paid grant aid of €15,091.04 to carry out environmental improvement works in villages in Inis Mór.  This work included buying equipment and ornamental garden features, the contracting of a landscaper, the purchase of a garden shed to house the equipment and a ride-on lawnmower to maintain public areas.

Beara Tourism Development

They received €51,638.01 for the upgrading of parts of the Beara Way walks on both Bere & Dursey Islands.

Comharchumann Chléire

They received a grant of €2,429.25 for the purchase of scaffolding for the maintenance of public buildings.

The Galway Gaeltacht

Coiste Pháirc Uile Aimsire An Chnoic, Cois Fharraige

Comhar na nOileán paid €231,838.33 for the development of an Astroturf for the local community of Cois Fharraige.

Coiste Pobal na Tulaí, Tulla

They received grant aid of €115,684.71 to build an 800 meters pedestrian footpath from TG4 westwards as far as Baile na hAbhann crossroads. Walls along the footpath were also developed.

Comhlacht Forbartha an Spidéil Teo.,

This funding of €122,437.67 was used to develop a new 470m pedestrian footpath with public lighting, walls & associated works on the Moycullen road at Baile Árd in Spiddal village.

Kilkerrin Astroturf, Connemara

The grant amount of €297,763 assisted Coiste Páirce Chill Chiaráin to part fund their project to build an all-weather pitch in the village of Cill Chiaráin. This is an innovative project for this village & community as there is a shortage of sport & recreational facilities. This will ensure that the population will have access to safe & comfortable sport & recreational facilities all year round.

Kilkerrin Playground, Connemara

€129,351 was funded to Coiste Páirc Spraoi Iorras Aithneach to build a children’s playground in the local village.

Comharchumann Bearna Teo, Barna

This co-op received €98,753.40 to build a community playground.  The playground provides a safe venue for children living or staying in the Bearna & Furbo areas. The range of equipment in the playground takes into account the various types of play needed for the full development of the young child. Items of equipment for swinging, climbing, rotating, playing with texture, playing at houses, collective play & creative play are all included. A key element of the playground is that a number of pieces chosen are suitable for children with varying abilities both physically & intellectually.

Pobal Mhám Éan Teo, Recess

Pobal Mhám Éan Teo received grant aid of €46,197.60 to upgrade Mám Éan Old National School to be used as a community centre. The school had been closed for many years & the committee secured a long term lease for the use of the building. This venue is central to the life of the community. The works included, fire safety works,  safe access,  insulation of walls & attic, new heating system, upgrading of electricity system, & the general decor of the venue. The refurbished old school is now suitable for meetings & as a community centre for the area.

Seán Ó Droighneán, Spiddle

The promoter was paid €1,850 for a Store Room, Cold Room and Equipment for a Country Market.

Conservation and Upgrading of the Rural Heritage

The Islands

Inishbofin Development Company

This group received funding of €1,901.25 to publish a collection of writings.

Bere Island Tourism & Enviornment Group

This group received grant aid of €6,944.75 to purchase a glass crusher and paper shredder for the recycling plant on the island.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received grant aid of €3,238.12 to upgrade the ‘yellow men’ signs on island walkways.

Inishbofin Development Company

Grant aid of €8,128.47 was paid to purchase equipment for film production.

Mná Fiontracha, Inis Mór

The group received a grant of €3,031.24 to purchase equipment for setting up an archive on the island to enable islanders and visitors alike to access material that has been collected over the years.

Comhar Caomhán/Mná le Chéile, Inis Oírr

Grant aid of €13,351.52 was paid to this group to assist with the purchase of a long-arm quilting machine.

Comharchumann Oileán  Árainn Mhóir

Grant aid of €1,200 was paid to assist in the purchase of panels to mount an exhibition on the history, flora and fauna of the island.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Donegal

The Co-op received grant aid of €2,467.50 to produce a booklet of information, with place names and the folklore of the Donegal small islands and to update and improve their website.

Comharchumann Chléire

A grant of €5,707.50 was paid to Comharchumann Chléire The to publish a book of photographs of Oileán Chléire together with selected writings from Chuck Kruger, reflecting on life on the island over the past 20 years.  Over half of the book contains reflections from RTE’S Sunday Miscellany, of which over 60 pieces have been written.

The book is sold by the Co-op and all sales profits will be going to the community shop on the island.  The book will consist of a visual tour of Cape and will dramatize the island in an unique and artistic way.  According to the contributor “It’s not only a coffee-table book but a work of art both verbal and photographic and will bring the Island to life”.

Earagail Arts Festival Ltd, Donegal Islands

Grant aid of €16,277.06 was paid to Earagail Arts Festival Ltd to help them establish an audio visual archive relating to all available material regarding the offshore islands of Donegal.  The promoters established an audio visual archive covering radio, television, print and film materials as well as community recordings of the offshore islands of Donegal. The material has only been available to now in disparate form with no central repository.  This project provides a repository that will be available to island communities, educational and other interests as well as visitors. The material is available in interactive kiosks in libraries on the islands, relevant mainland points, council’s cultural services public outlets as well as museum, libraries and council archive office. The Council provided kiosks in the various locations, which will be used to provide a variety of information to visitors and locals alike.

Áras Éanna, Inis Oírr

Funding of  €17,454.13 was paid to Áras Éanna for the development of cultural/heritage products and an analysis of the demand for same through an exhibition of traditional clothing of the Island and a summer show telling the story of the island through history and folklore, depicted through drama, music, song and dance.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir received €8,750.90 for the purchase of a Ride-on Lawn Mower to service the public areas and amenities on the Island.

Mná Fiontracha, Inis Mór

Received €1,367.54 for the purchase of new equipment for the folklore archive on Inis Mór. To add to the Aran Folklore Archive, Mná Fiontracha are undertaking the collection of place names on the Island, mapping the place names for a GPS system that is suitable for usage on Google Earth.  They are undertaking the digital mapping of the cemeteries of the Island so that they can be accessed on Google Earth.   They are also collating photographs, interviews and songs so that the tradition of the Island is collated and preserved for the community.  To ensure the development of the archive, a number of pieces of equipment are essential: A scanner, Camera, Editor recording device and other pieces of equipment that can transfer tapes and videos to the computer, and a projector that can present the collection to the public.

Dr. Deirdre Ní Chonghaile, Inis Mór

Received funding of €2,587.98 to purchase modern recording and broadcasting equipment for analysing, collecting, archiving, promoting, and broadcasting the History of Music and Song on the Aran Islands.

Bird Watch Ireland, Oileán Árainn Mhóir

Received €1,800 for a project which entailed carrying out a feasibility study of the necessary condition for the practical management & restoration of the corncrake habitat on Arranmore Island.  The population of corncrakes on Arranmore is increasing in recent years and it currently holds almost 10{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} of the Donegal population and about 6{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} of the national population.  The increase is likely to be partly due to the fact that many meadows have been abandoned and are no longer cut for hay on the island, reducing the amount of birds being killed during mowing.   It would be highly desirable to restore some of those meadows and to manage these with the landowners consent.  As they are no longer farmed, they are not in receipt of other state payments. Corncrake areas have been clearly defined in a previous study but they now need careful management.   Bird Watch Ireland would like to carry out the management work but a feasibility study is required to first determine how much abandoned land is present in the corncrake area and how many landowners may be willing to have this work carried out.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Donegal

Comharchumann na nOileán Bheaga received grant aid of €1,421.25 for the printing of a  book of old photographs from the Small Islands of Donegal.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Comhar Caomhán received funding of €4,530 to get three international instructors to give lectures as part of the annual stone workshop festival and for the design and publication of brochures in order to promote the festival.

Áras Éanna, Inis Oírr

Áras Éanna received funding of €10,666.31 for their 2012 Arts Festival.

Comharchumann Chléire

They received €19,162.50 for an interactive display of the Fastnet Rock lighthouse in the Heritage Centre. They developed an interactive multimedia display which provides a dynamic and exciting experience for the visitors to the Fastnet, who stop over at the Heritage Centre.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

CFF Árainn Mhóir received grant aid of €1,530 to conduct a feasibility study on the Heating & Ventilation System at Ionad an Chrois Bhealaigh.

Bere Island Old School Heritage Complex Ltd

Grand aid of €2,065.53 was given to the promoters to upgrade the heritage display in the Heritage Centre. It involved the installation of an iPad, monitor and the upgrading of several display panels to highlight the culture and heritage sites of Bere Island.

Francis Twomey & Tony Mc Gettigan, Cork Islands

The promoters received €7,203.75 for the production of a hardback, hand covered book of photographs with accompanying text about the culture, lives and wildlife of the West Cork islands.

Craiceann, Inis Oírr 

The promoter received €3,375 for a newly composed concerto for bodhrán. The composition was performed by seventy bodhrán players during Craiceann in 2013.

Coiste Patrún Inis Mór  

This committee received €7,200 to build 6 new racing currachs for Patrún Inis Mór.

Andrew Early, Oileán Árainn Mhóir

Grant aid of €3,525 was paid to Andrew Early to record a collection of old traditional songs from Donegal and especially from Árainn Mhór, to ensure that they will be available for generations to come.

Comharchumann Chléire

Payment of €4,792.08 to carry out modifications to Oileán Chléire Heritage Centre to permit the safe storage of the island archives.

Cliara Development Company Ltd. Clare Island

The funding of €764.87 to Cliara Development Co. Ltd. was for a booklet and a companion CD containing songs, music, recitations and older stories from Clare Island to conserve the old but with a modern mix of old and new.

Helen Selka, Long Island

€15,772.16 was funded to Helen Selka for her production of a documentary on the life & times of the residents of Long Island, near Schull, Co Cork. This project highlighted the importance of the cultural life of the island & added significantly to its profile. It could have economic benefits locally through its development. This could therefore have an ongoing positive effect. The material could play an important role in the future for archival reasons, contributing to place names surveying & other folklore projects.

The Galway Gaeltacht

Traidphicnic, Traditional Musical Festival, Spiddal

The promoters received funding of €7,323.75 to stage a traditional music festival in July 2013. Funding was used to produce marketing materials, to hire stage and toilets, and to cover the costs of workshops.

Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin & Gharumna

This Heritage Centre was established in 2009. They have compiled a wonderful collection in terms of heritage, culture and local history material and artefacts. Due to this lack of proper equipment at the centre for the past three years, there are barriers as to what they are able to do to ensure that the rich heritage and culture of the area is preserved. With the funding of €7,045.38 they purchased a desk and office chair as they are cataloguing books and newspapers. A laptop was purchased to do research and also for the digital content, photographs, historical pieces and magazines to be available to the public. They have been advised to immediately invest in acid-free boxes to preserve invaluable newspapers and other materials.

Claregalway Historical & Cultural Society

Payment of €117,338.30 to transform a derelict cottage into a carpenter’s museum and interpretive centre. They renovated an existing derelict cottage and adjoining shed for use as a carpenter’s museum and an interpretive centre in Claregalway. This proposal represents the second phase of a project undertaken by the promoter to restore and renovate two of the few remaining early vernacular buildings in Claregalway. The first phase of the project was the restoration and partial reconstruction of the old blacksmith forge. The new development is adjacent to this forge and contains a carpenter’s museum, interpretive centre and a small office and toilet. This development complements the rich historical heritage of Claregalway.

Taispeántas Chois Fharraige Teo.

Taispeántas Chois Fharraige is an annual festival which attracts a large number of people to the Spiddal area. During the festival exhibitions and competitions take place for horses, dogs, hens, farm products and homemade products. The exhibition and events promote the culture and traditions of Connemara. The local community has a great interest in these events and the exhibition is a celebration of local culture. This event is being promoted by the voluntary committee of Taispeántas Chois Fharraige Teo. The funding was used for five various aspects, prizes for participants, storage container, design and printing of programme of events and booklet, sound and amplification system and improvement works on the surface used for the festival. The €8,419.50 assisted the committee in providing a high quality event and in the effective marketing of the events.

Declan Clarke, DerryClare Aqua Ltd, Recess

The promoter from DerryClare Aqua Ltd. received €17,925 for a conservation project to further our understanding of the status & ecological requirements of three under-studied birds of prey through a detailed research & monitoring protocol, & to provide direct benefits for these species through the implementation & provision of practical conservation measures in the form of a community integrated artificial nest site scheme.

Training and Information

The Islands

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received grant aid of €7,200 to run a 360 Excavator training course.

Áras Éanna, Inis Oírr

Áras Éanna received a grant of €9,175 to organise workshops in music on the island.

Mná Fiontracha, Inis Mór

The group received grant of €2,510 to complete the necessary computer training for the archive.

Murphy’s Ferry Services, An tOilean Mór

Grant aid of €1,350 was paid to assist this company to provide training in Classification V for crews.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received grant aid of €7,500 to run a training course in first aid for islanders.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

The Co-op received €12,000 in grant aid to run a course in insulation for houses.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

The group received grant aid of €1,220 to run a training course in preserving orchards.

Comharchumann Thoraí

The Co-op received grant aid of €5,370 for the first stage of the Lámha Thoraí Arts & Crafts training workshops.

Bere Island Projects Group

The group received grant aid of €1,900 for training for FETAC Marine Engineering Processes and Safety at Sea.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

The group received grant aid of €3,600 to provide a course in occupational first-aid and participants were awarded FETAC level 5 certification.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received a grant of €7,203.37 to equip an Information Technology training room for use in community training.

Clare Island Tourism Group

Grant aid of €1,350 was paid for a cookery course for people involved in the tourism industry.

Club Phobail Inis Toirc

This group received grant aid of €7,608 to carry out community training courses.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received grant aid of €8,390 to carry out part one of a Yachtmaster Training Course.

Clare Island Pony Breeders Group

A grant of €3,250 was paid to this group to carry out Farrier & Horsemanship Training.

Féile Soilse Thoraigh, Oileán Thoraí

The group was granted €2,333 to carry out music training workshops on the island.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Donegal

The Co-op received grant aid of €1,125 for a series of courses on the small Donegal Islands – photography, painting with oils and crafts.

Comharchumann Thoraí

A grant of €3,050 was paid to Comharchumann Thoraí .  This is the second part of the arts and crafts development project “Lámha Thoraí”.  This included courses on patchwork doll and bag making and how to make how to make handmade soaps using seaweed.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Comharchumann Forbartha Árann received grant aid €3,545 for a safety at sea basic training and radio course.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

The Co-op received funding of €23,880 for a Yachtmaster motor offshore practical training and assessment course.

Inishturk Community Club Limited

Inishturk Community Club Limited received funding of €1,690 to run a cookery training course for the tourism operators on the island.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir received €1,680 for cookery demonstration classes by Frank Moynihan for people working in the food industry which will promote tourism on the Island.

Comharchumann Thoraí

Comharchumann Thoraí received €1,760 for cookery demonstration classes by Frank Moynihan for people working in the food industry which will promote tourism on the Island.  With the improvement of their cookery skills, participants will be able to provide menu’s of a high quality. The cookery classes will demonstrate how to best utilise local produce which will in turn promote local fishing and farming and provide employment.

Cleas, Inis Oírr

Grant aid of €500 was paid to Cleas for training for the administration of a 10K adventure Shore Race and Road race on Inis Oírr.

Inishbofin Development Company

The group received funding of €2,987.45 for a training Project to Include Courses in the following: Bogoak, Felting and Millinary Courses; Archaeological & Historical Guiding Course.

Comhar na nOileán

Comhar na nOileán received €4,136.23 for running a training course entitled  “An Introduction to Social Media”  in the 4 regions, Galway, Mayo, Donegal and Cork aimed at those on the Islands who are running small businesses and to help them engage with customers, create awareness of their business using the tools of social media.   The course was an introduction to Social Media and the objective was for the participants to understand the first principles of communication with customers and getting the most out of the social networking platforms available (Face book, Twitter, LinkedIn, Blogging).

Comharchumann na nOileán Bheaga, Donegal

Received funding of €740 for a series of training courses including a Manual Handling course for those involved in the caring profession and construction, An Arts and Crafts Course, and a  Flower Arranging course.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

The group received grant aid of €29,565 to run a Yachtmaster Offshore training course.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

The Co-op received €13,725 for a training course in rainwater harvesting.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

They also received €8,571 for an IT room equipped with 6 computers, an active board to enable courses to be delivered, a projector suitable for course work with participants, a printer, laptop for interactive whiteboard and all the necessary software, and office furniture to house the equipment.    As well as the delivery of courses, the room will be available to anyone who wishes to use the internet services throughout the year.

Inishbofin Development Company

Grant aid of €2,035.20 was funded to Inishbofin Development Company for an archaeological and historical guiding course.  The course gave the participants a deeper understanding of the Island’s rich history and heritage, its flora and fauna, its natural history and the role it can play in enhancing biodiversity, its past and the role it can play in the future.  The course was designed to inform the community participants on the role of heritage and culture in the development of a tourism based product and how it can benefit the Island overall.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

Grant aid of €3,078 was paid to them for a media training course.  The course covered all aspects of television and radio production.  All participants got the opportunity to carry out the roles of director, producer, presenter, camera operator, sound recorder, editor, runner and being part of a production team. As part of the course the participants recorded and edited 3×5 minute radio documentaries and 3×5 minute TV documentaries to uploaded to YouTube.

Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir

Received grant aid of €4,400 to provide a training course to the community in Basket making.  Traditional basket making is a skill that most islanders had in practice in years gone by.  However, in recent years this skill has declined with the result that only a small number of elderly residents are proficient in it. This course gave the group the skills needed for basket making.

Inishbofin Development Company

They were funded €3,500 for training in the new radio equipment, and as a result of the new equipment and the training received the studio is now back broadcasting and recording.

Clare Island Connemara Ponies Breeder’s Group

The promoters received grant aid of €1,800 to conduct a 3 day training Course in Horse Agility for Island children aged 10-18. Horse Agility is a new equestrian discipline and internationally competitive sport in which horse and handler, both on foot, navigate a course of obstacles while focusing on clear communication skills and positive horsemanship. As safety is a large part of the training it will help the trainees attain a high level of confidence with the animal.

Bere Island Projects Group

Grant aid of €586.85 was given to BIPG to put together a training programme in “First Response” for people who wished to participate in training every month to up-skill in First Aid, CPR and the use of a defibrillator. The participants were members of the Berehaven Red Cross, a local branch that meet once a month of the Island.  Trained personnel from the Red Cross conducted the tuition and will provide any additional training to the participants for no additional costs if the group provide their own equipment. The funding is to purchase small equipment that will be available to the participants on the island.

Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir

Grant aid of €8,260.99 was given to Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhóir to buy computer equipment to deliver an innovative training course for islanders of all ages. CFF Árainn Mhóir purchased 8 Apple Macintosh computers and two iPads for the testing of applications as they are being developed. This equipment is based in the community centre and is available to the entire island community.

Lasair, Oileán Thoraí

This community voluntary committee on , Oileán Thoraí received phase funding of €3,082.50 to deliver a course covering all aspects of Television and Radio production.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Comhar Caomhán received funding of €12,675 for a training course in the repair and maintenance of septic tanks.

Cleas, Inis Oírr

Cleas received grant aid of €668.25 for training in the use of timing equipment for Cleasathon, an adventure shore race and a 10K road race on Inis Oírr.

Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór

Grant aid of €2,500 was received by Comharchumann Forbartha Árann to run an Occupational First Aid course and €3,000 for An Introduction to Television and Radio Course.

Coiste Spóirt & Siamsaíochta, Inis Meáin

Coiste Spóirt agus Siamsaíochta Inis Meáin received grant aid of €1,000 for a series of training events which included sports training for young people on the Island, various fitness and athletics courses for adults and 3 crafts workshops.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir

€2,120 was received by Comharchumann Oileán Árainn Mhóir for training in Basic Food Hygiene and HACCP for islanders involved in community and tourism projects.

Áras Éanna, Inis Oírr

Funding of €9,080.10 was paid to the promoter for a series of workshops in singing, music, drama, writing, publicity, sound and lighting.

Comhar Caomhán, Inis Oírr

Payment of €5,600 was made to the promoter for training in the digital mapping of Reilig Chaomháin.

Comharchumann na nOileán Bheaga, Donegal

Grant aid of €840 was paid out to Comharchumann na nOileán Bheaga in Donegal for a series of courses – arts and crafts, flower arranging and photography.

Comhrá na nAosach, Inis Oírr

Comhrá na nAosach Inis Oírr received grant aid of €2,000 for an Occupational First Aid Course.

Bere Island Projects Group

The promoters received €6,700 for a training project in Passenger Boat Proficiency.

Comharchumann Chléire

Payment of €1,980 was made to the co-op on Cléire for a training course for staff and volunteers to conserve exhibits and heritage products in the Island’s heritage centre. They also received €10,180 for a RYA Yachtmaster offshore training course.

Comhar Caomhán Inis Oírr

Comhar Caomhán received €4,980 for a shore based Yacht Master Training Course on Inis Oírr.

Comharchumann Oileán Árainn Mhór

The co-op received €3,320 for a training course – An Introduction to Television and Radio.

Comharchumann Chléire

They received grant aid of €1,000 to train islanders in the use of scaffolding, so that they can use it safely in the maintenance and upkeep of community buildings.

Coiste Spóirt & Siamsaíochta Inis Meáin

They received funding of €4,900 to organise a series of training events for the community. They organized and ran sports training for the youth of the island from 12 to 18 years, various fitness and athletic courses for adults and other training and fitness activities.

Lasair, Oileán Thoraí

The promoter Lasair on Tory Island received €5,816.85 for drama training and workshops. They arranged a series of drama workshops directed by a professional director. The course covered acting skills, sound and lighting skills, directing skills ans set make-up and design.

Ealaíontóirí Thoraí, Oileán Thoraí

Payment of €4,707.50 for training of Tory Island Artists in the administration, management and marketing of Gailearaí Dixon. They run a number of exhibitions annually and sell through other websites. With the funding they paid a mentor to train the group, and to set out a strategic plan and marketing and business plan.

Áras Éanna, Inis Oírr

Áras Éanna, the arts centre on Inis Oírr received €17,919 to run a series of training courses and workshops focusing on writing and learning songs, traditional music, drama, writing, internet design, social media and art. Part of the funding was paid in 2013 with the balance in 2014.

The Galway Gaeltacht

Comharchumann Shailearna Teo. Traditional Musical Festival, Spiddal

€23,500 was paid to the co-operative for an intensive puppeteering course. They provided training for locals so they could improve their chances of employment in the TV and theatre sector.

Duncan Warner, Barna

He received €1,012.50 for a training for the trainer course to provide all year round training in kayaking. Duncan Warner is qualified in both the Irish Canoe Union and the British Canoe Union as a sea kayaking coach and currently provides sea kayaking tours on either full or half day tours.

Implementing Co-operation Projects

Comhar na nOileán

Comhar na nOileán have received €54,591.33 in phase payments for their project on renewable energy and sustainable use of energy on the small islands. Three Danish and three Irish island energy groups are involved.  The project involved an initial visit to Samsö, an island in Denmark which has achieved energy self-sufficiency.  In Ireland they visited Galway and Inis Oírr, and they attended a talk by Sustainable Energy Ireland on their renewable energy projects on the Aran Islands.

Island Hopping in the West

Received €3,072.99 from Comhar na nOileán .  This tourism project was co-funded by South West Mayo Development Co. The overall aim of the project was to increase tourism numbers in the area by promoting walking activities on Clare Island, Inishturk and Louisburgh.  The bulk of the funds were spent on some pre- development training for guides.  Michael Gibbons, Cillian Roden and Fiona Candon were the trainers and the workshops opened up other elements of tourism potential such as the promotion of eco-tourism – dolphin watching, bird watching, heritage promotion and landscape farming.

Mayo Association Dublin

Received €2,694.18. This was a co-operation project with other Leader Groups.  Mayo Day was a one day festival celebrating all that is good about Mayo.  It aimed at getting the Mayo brand out there and promoting the very best County Mayo has to offer visitors, inhabitants and investors.  Funding support used towards the delivery of the day and associated costs.

Comhar na nOileán Teo

€8,745.13 was received by Comhar na nOileán Teo. who participated in this project with two other LEADER groups in Galway, Forum Connemara & Galway Rural Development.  The project involved a study of the food sector in Co. Galway, & to identify their needs, carry out some mentoring, provide a database, identify the number of farmers markets & provide a medium term strategy based on their findings. A position paper was also provided & the paper identifies the challenges Galway has to overcome to become a major player in small artisan production.

Comhar na nOileán Teo

Comhar na nOileán also received €3,402.80 for a cooperation project with South West Mayo Development Company & Forum Connemara for the Blueway project. This is a pilot project that aims to establish a network of canoe/kayak & Snorkel Trails from Clifden to Achill.

Galway Rural Development Ltd.

 This LEADER company received €2,500 for the project Golden Mile of Galway, this was MFG’s share of the project which was outstanding since 2009.