LEADER 2014-2020

Oileáin Dhún na nGall / Donegal Islands

Oileáin Mhaigh Eo / Mayo Islands

Iarthar Chorcaí / West Cork

 

Trí Théama LEADER in Éirinn

Téama 1 – Forbairt Eacnamaíochta Tuaithe, Forbairt Fiontair & Cruthú Fostaíochta
> Turasóireacht Tuaithe
> Forbairt Fiontair
> Bailte Tuaithe
> Leathanbhanda

Téama 2 – Áireamh Shóisialta
> Bunsheirbhisí pobail dóibh siúd atá scoite amach.
> Aos-óig na Tuaithe

Téama 3 – An Timpeallacht Tuaithe
> Cosaint agus úsáid inbhuanaithe na n-Acmhainní Uisce
> Cosaint agus feabhsú an Bhithéagsúlacht Áitiúil
> Forbairt ar fhuinnimh inathnuaite

Three Themes LEADER in Ireland

Theme 1 – Economic Development, Enterprise Development & Job Creation
> Rural Tourism
> Enterprise Development
> Rural Towns
> Broadband

Theme 2 – Social Inclusion
> Basic services targeted at hard to reach communities
> Rural Youth

Theme 3 – Rural Environment
> Protection and Sustainable use of Water Resources
> Protection and Improvement of Local Biodiversity
> Development of Renewable Energy