Na hOileáin / The Islands

Mapa Oileáin na hÉireann

Contae Oileán Daonra **
Dún na nGall Toraigh 144
Árainn Mhóir 514
Inis Bó Finne 11
Inis Fraoigh 2
An tOileán Rua ..
Gabhla 15
Sligeach Cónaí 2
Dairnis ..
Maigh Eo Cliara 168
Inis Bigil 25
Inis Coitil 5
Inis Laidhre 4
Claínis 4
Inis Goirt ..
Inis na Coilleadh 7
An tOileán Mór ..
Inis Toirc 53
Claigeann 5
Inis Toirc Beag 10
Gaillimh Inis Bó Finne 160
Inis Mór 845
Inis Meáin 157
Inis Oírr 249
Inis Treabhair ..
Luimneach Oileán Fainge ..
Corcaigh Cléire 124
Inis Arcáin 114
An tOileán Mór 216
Inis Uí Drisceoil 29
An tOileán Fada 10
Oileán Faoide 20
Oileán Baoi 3
Daonra Iomlán 2896

** (de réir Dhaonáireamh 2011)

Irish Islands Map

County Island Population **
Donegal Tory 144
Arranmore 514
Inishbofin 11
Inishfree 2
Island Roy ..
Gola 15
Sligo Coney 2
Dernish ..
Mayo Clare Island 168
Inishbiggle 25
Inishcottle 5
Inishlyre 4
Clynish 4
Inishgort ..
Inishnakillew 7
Islandmore ..
Inishturk 53
Claggan 5
InishTurk Beg 10
Galway Inishbofin 160
Inishmore 845
Inishmaan 157
Inisheer 249
Inishtravin ..
Limerick Foynes ..
Cork Cape Clear 124
Sherkin Island 114
Bere Island 216
Heir Island 29
Long Island 10
Whiddy Island 20
Dursey Island 3
Total Population 2896

**(according to the 2011 Census)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.