Séanadh / Disclaimer

Séanadh

Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Cé go ndearnadh gach dícheall le linn an t-ábhar a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Comhar na nOileán CTR le haon fhreagracht, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú, ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na láithreáin sin.

Disclaimer

The contents of these pages are provided as an information guide only. They are intended to enhance public access to information about the Irish Islands Federation. While every effort is made in preparing material for publication no responsibility is accepted by Comhar na nOileán CTR for any errors, omissions or misleading statements on these pages or any site to which these pages connect. Although every effort is made to ensure the reliability of listed sites this cannot be taken as an endorsement of these sites.