Iarthar Chorcaí: Glaochanna oscailte go dtí 31 Eanáir 2017 / West Cork: Calls open until 31 January 2017

Rural Tourism

1.1 Rural Tourism Animation and Technical Assistance

 • A Call to Develop Tourism Business Hubs at Strategic Locations e.g Castletownbere, Bantry, Budget available €47,398.

Smaller hubs on the Islands e.g Bere Island, Cape Clear, Sherkin €20,314.

1.2 Rural Tourism Capacity Building/Training/Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building initiatives e.g. Digital, New Media, Marketing and Promotion, Feasibility Studies, New product development. Funding available between €5,000-€15,000 per initiatives.

Enterprise

2.1 Enterprise Development Animation & Technical Assistance

 • A call for assistance in developing plans for range of supports e.g. development of incubation hubs, project development, cluster activities for small enterprises, social enterprise, farm diversification, diversification of fishing sector. Budget available €67,712.

2.2 Enterprise Capacity Building, Training & Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building initiatives e.g. Various skills and capacity, Social Enterprise ideas and skills, Re-skilling, New Technologies, Marketing and Promotion, Feasibility Studies, New product development. Funding available between €5,000-€15,000 per initiative.

Rural Towns

3.1 Rural Towns Animation & Technical Assistance

 • A call for technical assistance for the development of initiatives which include Streetscape enhancement, tidy town initiatives, development of markets. Budget available €16,928.

3.2 Rural Towns capacity building, Training and Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building for the development and enhancement of Festivals. Budget available €16,928.

Social Inclusion

5.1 Animation & Technical Assistance for the provision of Basic Services

 • A call for assistance with a range of projects to include Education projects, Health Projects, the Development and Provision of Social Amenities, Recreational Amenities, Retail and Financial Services, and personal support services. Available budget €90,282. Funding available between €5,000-10,000 per initiative.

5.2 Capacity Building, Training and Mentoring for the Provision of Basic Services

 • A call for assistance for the provision basic services that include but not limited too; community leadership training, corporate governance, community relationship building, mental health and well-being, the development of multi-functional spaces and community infrastructure. Available budget €90,292. Funding available between €5,000-10,000 per initiative.

5.3 Capital & Collaborative Investments for the Provision of Basic Services

 • A call for the development, enhancement and maintenance of community assets and services that includes but not limited too; Community halls, toilet facilities, improved access, mixed use community hubs, communities amenities and initiatives that promoter community pride, heritage and culture. Available budget €180,564. Mainland budget available €126,395.  Island budget available €54,170.  Funding available between €10,000-20,000 per initiative.

Rural Youth

6.1 Animation & Technical Assistance for Rural Youth

 • Technical assistance/Animation for the setting up or supporting of Youth Café’s/Clubs, Youth Entrepreneurship programmes, sports, recreation initiatives, Arts initiatives and general youth development. Available budget €60,188.  Funding of €1,500 – €3,000 per initiative.

6.2 Capacity Building, Training and Mentoring for Rural Youth

 • A call for assistance for the provision of training, capacity building, mentoring for initiatives such as; Youth volunteer recruitment and retention programmes, Youth project management skills, Youth entrepreneurship, Social enterprises. Available budget €60,188. Funding available between €1,500-5,000 per initiative.

6.3 Capital & Collaborative Investments for Rural Youth

 • A call for the development, enhancement and maintenance of multi-use facilities in 2 catchment areas & Islands; Available budget €120,376. Mainland budget available €84,263.  Island budget available €36,113.  Funding available between €7,000-20,000 per initiative.

Cruinnithe Eolais Oileáin Dhún na nGall / Information Meetings Donegal Islands ~ LEADER 2014-2020

Beidh foirmeacha Léiriú Spéise ar fáil ar an oíche.

Expression of Interest Forms will be available on the night.

 • Cultúrlann Árainn Mhóir – Dé Luain 10/10/16 @ 19:00
 • An Chrannóg, Gaoth Dobhair* – Dé Máirt 11/10/16 @ 19:00 *Na hOileáin Bheaga amháin*
 • Ionad Lae, Oileán Thoraí – Dé Céadaoin 12/10/16 @ 19:00

Bígí linn.

Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha i nGaeltacht na Gaillimhe

4 Samhain 2015         An Cheathrú Rua                                                             8.00pm

5 Samhain 2015         An Chrannóg, Rosmuc                                                    6.00pm

5 Samhain 2015         Ionad Pobal Cill Chiaráin                                              8.00pm

9 Samhain 2015         Oifigí C.D.S. Cornamóna /Mám                                     8.00pm

10 Samhain 2015       Arus Uilinn, Moycullen                                                   6.00pm

10 Samhain 2015       Baile Chlár na Gaillimhe                                                8.00pm

11 Samhain 2015       Seanscoil na gCailíní,An Spidéal                                  8.00pm

12 Samhain 2015       Oifigí Comhar Chuigeal, Ceantair na nOileán         8.00pm

Tá socrú déanta ag Comhar na nOileán, GRD agus Comhairle Contae na Gaillimhe an clár LEADER 2014-2020 a sheachadadh ar na hOileáin & i nGaeltacht na Gaillimhe de réir an pholasaí atá leagtha síos ag an Rialtas. Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo, tá muid ag bualadh leis na Pobail & na Comharchumainn lena chinntiú go bhfuil na príomhachtaí atá agaibh clúdaithe inár bplean gníomhaíochta. Beidh muid ag bualadh le coistí a bhfuil baint acu le forbairt pobail san gceantair, ag na h-amanna thuas.

 

Community consultation events for community groups, local committees & voluntary organisations on the Donegal Islands / Imeachtaí comhairliúcháin pobail do ghrúpaí pobail, coistí áitiúla & eagraíochtaí deonacha ar Oileáin Dhún na nGall

LEADER 2014 – 2020

Tá Comhar na nOileán Teo ag iarradh bualadh le Pobail Oileáin Dhún na nGall chun fáil amach cé na tograí a mbeadh siad ag iarradh a chur chun tosaigh don chéad Chlár LEADER eile.   Tá fáilte roimh chuile dhuine a bheidh ag iarradh labhairt linn.

Máirt 13ú           Deireadh Fómhair          Oileán Árainn Mhóir,

                                  Ionad an Chroisbhealagh                        7.00pm

 Céadaoin 14ú  Deireadh Fómhair         Oileán Thoraigh,

                                Comharchumann                              7.00pm

 Deardaoin 15ú Deireadh Fómhair An Chrannóg,

                         Comharchumann na nOileán Bheaga, Doirí Beaga 11.00am

Taobh amuigh de na huaire thuasluaite beidh muid ag bualadh le daoine aonair príobháideacha as na hOileáin. Cuir glaoch ar an oifig ag 099-75096 le coinne a dhéanamh.

Beidh deis ag gach oileán agus pobal a gcuid riachtanais agus smaointe  do thionscadail áitiúla pobal agus tionscadail phríobháideacha a chuir san áireamh don Chlár Nua. 

Tuile eolas ar fháil ó:

Comharchumann na nOileáin Bheaga 074 95 32571

Comharchumann Thoraigh 074 91 35502

Comharchumann Oileán Árainn Mhór 074 95 20533

Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhóir 074 95 20024

Comhar na nOileán Teo   099 75096

 

 

Straitéis Forbartha Áitiúil don Chlár LEADER 2014-2020

Ba mhaith le Comhar na nOileán a chur in iúl go bhfuil an chéad dréacht don Straitéis don Chlár Forbartha Áitiúil curtha i dtoll a chéile le LCDC Chontae na Gaillimhe, An Comhairle Contae, Comhlacht Forbartha Tuaithe na Gaillimhe agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta.  Clúdaíonn sé seo an Contae ar fad agus san áireamh anseo tá Ceantar Bhardas Chonamara ar a n-áirítear na hOileáin agus Gaeltacht na Gaillimhe.

Tá Comhar na nOileán ag déanamh éilimh ar an gclár a sheachadadh ar na hOileáin mar a rinne siad mar Chomhdháil Oileáin na hÉireann riamh anall ó 1994  agus i nGaeltacht na Gaillimhe ó 2012.

Tá Comhar na nOileán i dteagmháil rialta leis na Comharchumainn agus na Coistí Aitiúla Pobail, fud fad oileán na hÉireann, lena chinntiú go bhfuil tosaíochta na nOileán agus na Gaeltachta chun tosaigh sa gClár nua.

Tá riachtanaísí Oileáin Mhaigh Eo pléite leis na pobail agus beidh Comhar na nOileán ar Oileáin Chorcaigh an tseachtain seo.  Tá cruinniú le Pobal Oileán Chléire ag an 8 a chlog, De Máirt an 29ú Meán Fómhair.  Tá cruinnithe beartaithe d’Oileáin Dhún na nGall ar an 13ú & an 14ú Deireadh Fómhair. Tá cruinnithe oileáin na Gaillimhe agus an Ghaeltacht leanúnach.

Chun aon eolas breise a fháil glaoigh ar Phríomh-Oifig Comhar na nOileán in Inis Oírr ag 099 75096.