LEADER Co-operation Project: Smart Islands in Scotland and Ireland – Supporting Enterprises and Young People

Please find attached the information and Expression of Interest (EOI) form concerning a LEADER project in which we, in Comhar na nOileán, are delighted to be involved.

We are currently trying to identify people from Irish islands that would be interested in taking part in this phase of the project which involves a week-long trip to the Scottish Islands

The Scottish trip takes place in the first week of October with EOI’s to be sent to our office by Thursday 29th August.

Fáigh iniata Foirm Léiriú Spéise (EOI) chomh maith le heolas faoi thionscnamh LEADER atá Comhar na nOileán rímeadach a bheith mar pháirt de.

Faoi láthair tá muid ag cuartú daoine ó na hoileáin a mbeadh suim acu a bheith páirteach sa gcéim seo den tionscnamh, ina bhfuil turas seachtaine go dtí na hOileáin Albannach i gceist.

Beidh an turas go dtí an Albain ar siúl sa gcéad tseachtain de Mhí Dheireadh Fómhair 2019 EOI le bheith istigh ag na hiarrthóirí chugainn roimh/ar 29ú Lúnasa 2019

EOI Form

.Project Info

Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ag an gceannoifig ar Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe agus aon suíomh eile a chomhaontaíonn an mBord Stiúrthóirí ó am go ham.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, táithí bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar chláracha éagsula m.sh LEADER. Tá sé an-tairbheach a bheith líofa i nGaeilge. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le [email protected] roimh 5i.n. ar an 29 Márta 2019.

Comhar na nOileán CTR, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based at the head office on Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway and any other location agreed from time to time by the Board of Directors.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, with management experience, a relevant third level qualification and have experience of working on various programmes e.g. LEADER. It is very beneficial to be fluent in Irish. For an information pack please contact [email protected] before 5pm on the 29 March 2019.

Mayo Islands – Targeted/Closed Call Renewable Energy: 1st November – 30th November 2018

Mayo Islands – Closed Call Renewable Energy: 1st November – 30th November 2018

Who do I contact?   On the Mayo Islands?

Company Name Email Phone
Comhar na nOiléan CTR [email protected]

[email protected]

095 45016

099 75096

 

Oileáin Dhún na nGall – Spriocghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018 / Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Oileáin Dhún na nGall – Sprioc Ghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018

Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Tuilleadh eolais / More informaiton

Joe Ó Curraoin   087-2212135  091-505708  [email protected]