Oileáin Dhún na nGall – Spriocghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018 / Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Oileáin Dhún na nGall – Sprioc Ghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018

Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Tuilleadh eolais / More informaiton

Joe Ó Curraoin   087-2212135  091-505708  [email protected]

West Cork LCDC – Community Development Initiative 2018

COMMUNITY DEVELOPMENT INITIATIVE 2018

Cork County Council is currently inviting applications from
Community and Voluntary groups under the Community
Development Initiative 2018.
The €1.5M fund is an opportunity for community groups
to access funding for capital projects to enhance facilities
in their areas or to kick-start, advance or complete their
projects.
Funded by Cork County Council in association with their
Local Community Development Committees (LCDCs) and
in co-operation with Local Development Companies the
grant ranges from €1,000 to a maximum of €25,000.

Eligible Projects
Examples of eligible capital expenditure under the
Programme include:
• Youth Clubs or facilities
• Sports / Recreation Facilities
• Development and Improvements to community centres
and common areas
• Once off maintenance of Premises (does not include
regular maintenance)
• Upgrade Community amenities/equipment
• Energy efficiency type projects

Application Forms and Guidelines:
Application Forms and guidelines are available to download
from Cork County Council website www.corkcoco.ie.
Completed applications to be returned to the following:

West Cork
Senior Executive Officer, West Cork Municipal District Office,
Cork County Council, Kent Street, Clonakilty, Co. Cork.
Applications can also be made online at www.yourcouncil.ie

Queries please contact:
Local Community Development Unit, Cork County
Council on 021- 4285295or 021-4285230 or email
[email protected]

Closing date for applications is 3.00pm on Friday 14th
December, 2018

Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, Gaeilge líofa, táithí 3 bliana, ar a laghad, bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus le tionscnaimh Cuimsithe Sóisialta. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le [email protected] roimh 5i.n. ar an 5 Samhain 2018.

 

Comhar na nOileán CTR, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based on the island of Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, be fluent in Irish, with a minimum of 3 years management experience & a relevant third level qualification and have experience of working on the Rural Development Programme (LEADER), Social Inclusion initiatives and management of staff. For an information pack please contact [email protected] before 5pm on the 5 November 2018.